Naprawianie problemów z łącznością w aplikacjach Adobe

Czy problemy z łącznością takie jak brak połączenia, ograniczone połączenie lub brak dostępu do dysków sieciowych uniemożliwiają pobranie aplikacji Adobe? Dowiedz się, jak rozwiązać takie problemy.

Podczas pobierania aplikacji Adobe może pojawić się błąd wskazujący na problemy z łącznością lub stabilnością. Aby naprawić te problemy, wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności. 

Do pobierania i aktualizacji aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Sprawdź, czy nawiązano połączenie z Internetem, a następnie kliknij przycisk Ponów próbę.

Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu. Użytkownicy zgłaszali przypadki, w których ustawienia zapory programowej/sprzętowej powodowały występowanie błędów pobierania. Najczęściej spotykanym błędem w tym przypadku jest błąd 205. Inne błędy mogą wynikać z konfiguracji zapory.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól aplikacji Creative Cloud na komputer na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit się nie wyświetla, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.

Wyłącz tymczasowo oprogramowanie antywirusowe. Informacje na temat tymczasowego wyłączania sprawdzania na obecność wirusów znajdują się w dokumentacji oprogramowania antywirusowego.

Wiele organizacji używa zapór sprzętowych lub serwerów proxy, które uniemożliwiają oprogramowaniu uzyskanie dostępu do zewnętrznych serwerów. Rozwiązanie problemu sprzętowego odnosi się do wszystkich komputerów podłączonych do sieci firmowej. W większości domowych sieci nie używa się zapór sprzętowych ani technologii proxy.

 • Skontaktuj się z działem IT swojej firmy, aby uzyskać informacje dotyczące zapory lub serwera proxy.
 • Skonfiguruj przeglądarkę, używając informacji dotyczących zapory lub serwera proxy.
 • Skonfiguruj zaporę firmową w sposób umożliwiający obejście serwerów. Dostępne są następujące serwery:
  • ccmdl.adobe.com:80
  • swupmf.adobe.com:80
  • swupdl.adobe.com:80

Jeśli łączysz się przez sieć Wi-Fi, spróbuj użyć połączenia przewodowego. Jeśli używasz połączenia przewodowego, spróbuj użyć innego kabla.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto