Naprawianie problemów z łącznością w aplikacjach Adobe

Czy problemy z łącznością takie jak brak połączenia, ograniczone połączenie lub brak dostępu do dysków sieciowych uniemożliwiają pobranie aplikacji Adobe? Dowiedz się, jak rozwiązać takie problemy.

Podczas pobierania aplikacji Adobe może pojawić się błąd wskazujący na problemy z łącznością lub stabilnością. Aby naprawić te problemy, wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności. 

Do pobierania i aktualizacji aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Sprawdź, czy nawiązano połączenie z Internetem, a następnie kliknij przycisk Ponów próbę.

Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu. Użytkownicy zgłaszali przypadki, w których ustawienia zapory programowej/sprzętowej powodowały występowanie błędów pobierania. Najczęściej spotykanym błędem w tym przypadku jest błąd 205. Inne błędy mogą wynikać z konfiguracji zapory.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól aplikacji Creative Cloud na komputer na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit się nie wyświetla, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.

Uwaga:

Jeśli nie możesz zlokalizować dokumentacji zawierającej instrukcje dotyczące tymczasowego wyłączenia zapory programowej, wyłącz elementy startowe i usługi. To powinno wyłączyć większość zapór programowych. W celu uzyskania instrukcji dotyczących wyłączenia elementów startowych i usług wybierz swój system operacyjny z poniższej listy:

Wyłącz tymczasowo oprogramowanie antywirusowe. Informacje na temat tymczasowego wyłączania sprawdzania na obecność wirusów znajdują się w dokumentacji oprogramowania antywirusowego.

Restart your system in Safe Mode with Networking and then try to download the Creative Cloud app.

Routers can have built-in hardware firewall or proxy servers. To determine if a router is preventing the Creative Cloud desktop app from accessing the Internet:

 1. Temporarily remove the router from the network.

 2. Connect the computer directly to a DSL or cable modem.

  If the download proceeds, the router is preventing access.

 3. To set up a router to allow access for future downloads, see your router documentation for instructions on setting up port forwarding from the computer. Alternatively, contact your Internet service provider or IT department.

Wiele organizacji używa zapór sprzętowych lub serwerów proxy, które uniemożliwiają oprogramowaniu uzyskanie dostępu do zewnętrznych serwerów. Rozwiązanie problemu sprzętowego odnosi się do wszystkich komputerów podłączonych do sieci firmowej. W większości domowych sieci nie używa się zapór sprzętowych ani technologii proxy.

 • Skontaktuj się z działem IT swojej firmy, aby uzyskać informacje dotyczące zapory lub serwera proxy.
 • Skonfiguruj przeglądarkę, używając informacji dotyczących zapory lub serwera proxy.
 • Skonfiguruj zaporę firmową w sposób umożliwiający obejście serwerów. Dostępne są następujące serwery:
  • ccmdl.adobe.com:80
  • swupmf.adobe.com:80
  • swupdl.adobe.com:80

Check if your computer has trouble connecting to Adobe's activation servers. For more information on troubleshooting activation server issues, see Resolve connection errors.

Jeśli łączysz się przez sieć Wi-Fi, spróbuj użyć połączenia przewodowego. Jeśli używasz połączenia przewodowego, spróbuj użyć innego kabla.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto