Wdrażanie pakietu Creative Cloud w systemach Mac OS w wersji 10.8 i starszej

Problemy z wdrożeniem pakietu Creative Cloud w systemach Mac OS w wersji 10.8 i starszej

Po utworzeniu pakietu programu Creative Cloud w wersji 2014 lub starszej, obsługiwanej przez system Mac OS 10.8, próba wdrożenia tego pakietu na komputerach z systemem w wersji 10.8 lub starszej kończy się niepowodzeniem.

Rozdzielczość

Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać ten problem:

  1. Utwórz pakiet z wymaganymi produktami.

    Jeśli masz pakiet utworzony wcześniej, możesz go użyć.

  2. Pobierz plik ZIP z następujących lokalizacji:

  3. Wyodrębnij archiwum ZIP i zastąp nim zawartość następującego folderu:

    <nazwa pakietu>/Build/<nazwa pakietu>_Install.pkg/Contents/Resources/ASU

  4. Pozwoli to na wdrożenie tego pakietu w systemach Mac OS w wersji 10.8 i starszej.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto