Począwszy od usługi Creative Cloud 2015 program Extension Manager nie będzie już dostępny do instalacji dodatków i rozszerzeń do aplikacji Adobe. Dodatki będą teraz instalowane za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer. Aby zainstalować rozszerzenia innych producentów, można skorzystać z narzędzia wierszy poleceń programu Extension Manager (ExMan). 

Instalowanie dodatków

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację Creative Cloud na komputer.

 2. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer, kliknij trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu i wybierz opcję Preferencje.

  • Upewnij się, że wersja aplikacji jest nowsza niż 2.1.2.114.
  • Kliknij usługę Creative Cloud i wybierz opcję Pliki. Upewnij się, że synchronizacja plików jest włączona.
 3. Zainstaluj aplikacje Adobe wyposażone w dodatki, jeżeli nie zostały wcześniej zainstalowane. Na przykład jeżeli instalujesz dodatek Zachowań serwerowych i bazy danych do programu Dreamweaver, upewnij się, że program Dreamweaver został również zainstalowany.

 4. Po automatycznym zainstalowaniu dodatków, otrzymamy powiadomienie. Jeśli nie widać powiadomień, przejdź do Moje dodatki, aby zainstalować dodatki.Jeśli dodatki zostały zainstalowane, ale nie widać ich w aplikacji, należy je odinstalować, a następnie zainstalować ponownie:

  • Przejdź do Moje dodatki, znajdź nazwę dodatku i kliknij Usuń
  • Zainstaluj ponownie dodatki wykonując krok 1 i krok 2 przedstawione powyżej.
 5. Aby sprawdzić, czy dodatek został zainstalowany, otwórz witrynę dodatku i zapoznaj się z sekcją Gdzie to znaleźć?.

  Jeżeli problemy z instalacją dodatków będą nadal występować, pobierz plik ZXP za pomocą łącza Pobieranie przy użyciu programu Extension Manager w sekcji Gdzie to znaleźć?. Następnie wykonaj kroki opisane w punkcie Instalowanie rozszerzeń innych producentów.

  Panel dodatków Adobe

Uwaga:

Jeśli nie możesz zainstalować rozszerzenia za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer, wykonaj instrukcje Pobierania/instalacji tego rozszerzenia za pomocą narzędzia do instalacji rozszerzeń.

Instalowanie rozszerzeń innych producentów

Istnieje możliwość zainstalowania rozszerzeń za pomocą aplikacja Creative Cloud na komputer lub narzędzia wiersza poleceń. Wybierz system operacyjny poniżej i postępuj według podanych kroków, aby zainstalować rozszerzenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Praca z poziomu wiersza poleceń.

Wybierz system operacyjny

Windows

Rozszerzenia innych producentów można zainstalować za pomocą plików ZXP, korzystając z narzędzia wierszy poleceń ExMan. Jeżeli nie masz pliku ZXP, skontaktuj się z firmą sprzedającą rozszerzenie.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że Twoja wersja aplikacji obsługuje rozszerzenie.

 1. Wyodrębnij pliki w wybranej lokalizacji na komputerze. W poniższym przykładzie pliki są wyodrębniane do lokalizacji C:\Exmancmd_Win.

  Lokalizacja pliku
 2. Pobierz plik ZXP i skopiuj go do tej samej lokalizacji. W tym przykładzie plik ServerBehaviorDatabase_1_0_0.zxp jest kopiowany do tej lokalizacji.

  Lokalizacja pliku
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację wiersza poleceń i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

  Uwaga:

  Zamknij aplikację powiązaną z rozszerzeniem zanim będziesz kontynuować instalację.

  Wybierz opcję Uruchom jako administrator
 4. W oknie Wiersz polecenia przejdź do folderu zawierającego wyodrębnione pliki. W naszym przykładzie lokalizacją jest C:\Exmancmd_Win. Aby przejść do tej lokalizacji, uruchom polecenie cd C:\Exmancmd_Win.

  Uwaga:

  Polecenia rozpoznają duże i małe litery. Stosując narzędzie wiersza poleceń, upewnij się, że wpisujesz wielkie i małe litery wpisywanego tekstu.

  Okno interpretatora poleceń
 5. Aby zainstalować rozszerzenie, uruchom polecenie ExManCmd.exe /install.zxp

  Okno interpretatora poleceń

  Aby rozwiązać problemy podczas instalacji zapoznaj się z tematem Odnośniki do kodów błędów.

 6. Aby zweryfikować instalowane rozszerzenia, uruchom polecenie ExManCmd.exe /list all

 7. Otwórz aplikację powiązaną z rozszerzeniem i postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika, aby znaleźć rozszerzenie. Upewnij się, że otwarto prawidłową wersję aplikacji.

macOS

W systemie Mac OS użyj aplikacji Terminal, aby zainstalować rozszerzenia. Pamiętaj, że polecenia rozpoznają duże i małe litery.  

 1. Pobierz plik ZXP i umieść kopię na pulpicie.

 2. Wyodrębnij zawartość pobranego pliku ZIP i skopiuj go na pulpit.

  Pobrany plik zip
 3. Otwórz aplikację Finder, wybierz Aplikacja > Narzędzia i kliknij dwukrotnie opcję Terminal.

 4. Wprowadź polecenie cd ~/Desktop, aby przejść na pulpit.

  Okno dialogowe Terminal
 5. Uruchom polecenie ./Contents/MacOS/ExManCmd --install.zxp aby zainstalować rozszerzenie.

  Okno dialogowe Terminal

  Aby rozwiązać problemy podczas instalacji, zapoznaj się z tematem Odnośniki do kodów błędów.

  Jeżeli napotkasz problemy z uprawnieniami, możesz uruchomić polecenie za pomocą pełnych przywilejów. Przedrostek sudo do polecenia. W naszym przykładzie należy użyć polecenia sudo ./Contents/MacOS/ExManCmd --install.zxp.

  Podaj hasło po monicie i naciśnij klawisz Enter. Możliwe, że ruchy kursora lub tekst podczas wprowadzanie nie będą widoczne. 

 6. Uruchom polecenie ./Contents/MacOS/ExManCmd -- list all, aby zweryfikować, czy zainstalowano rozszerzenie produktu.

 7. Otwórz aplikację powiązaną z rozszerzeniem i postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika, aby znaleźć rozszerzenie. Upewnij się, że otwarto prawidłową wersję aplikacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online