Instalacja wtyczek i rozszerzeń aplikacji Creative Cloud

Informacje o tym, jak instalować nowe wtyczki lub rozszerzenia i zarządzać nimi za pomocą karty „Stock i rynek” w programie Creative Cloud Desktop oraz jak instalować rozszerzenia z plików ZXP za pomocą narzędzi wiersza poleceń UPIA (Unified Plugin Installer Agent) i ExMan.

Instalacja wtyczek lub rozszerzeń za pomocą programu Creative Cloud Desktop

Wtyczki lub rozszerzenia (nazywane również dodatkami) w aplikacjach Creative Cloud można instalować za pomocą programu Creative Cloud Desktop. Program Adobe Extension Manager nie jest już dostępny w celu instalacji wtyczek.

Dla zespołów Adobe i korporacyjnych użytkowników Creative Cloud

Możesz instalować wtyczki za pomocą swojego Profilu biznesowego lubProfilu osobistego. Należy jednak wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Jeśli zainstalujesz wtyczki za pomocąProfilu osobistego, możesz używać tych wtyczek po zalogowaniu do swojegoProfilu biznesowego.
 • Jeśli zainstalujesz wtyczki za pomocą Profilu biznesowego, nie możesz używać tych wtyczek po zalogowaniu do swojegoProfilu osobistego. Musisz zainstalować wtyczki osobno, używając swojego Profilu osobistego.

Dowiedz się, jak zarządzać Profilami Adobe.

Uwaga:

Przed instalacją wtyczki lub rozszerzenia zainstaluj aplikację Creative Cloud, do której chcesz je dodać. Jeśli na przykład instalujesz rozszerzenie programu Photoshop, najpierw zainstaluj program Photoshop.

 1. Pobierz program Creative Cloud Desktop.

 2. Otwórz kartę Stock i rynek i wybierz opcję Wtyczki(Jeśli masz subskrypcję Creative Cloud dla sektora edukacji, otwórz kartę Rynek, a następnie wybierz opcję Wszystkie wtyczki na lewym pasku bocznym).

  Okno Stock i rynek z widocznym paskiem wyszukiwania i kartami z różnymi kategoriami wyszukiwania, takimi jak Obrazy i Wtyczki.
  W obszarze Stock i rynek zostanie otwarte okno Wtyczki.

  Nie widzisz karty Stock i rynek?

  Ta karta nie jest obecnie dostępna w programie Creative Cloud Desktop z systemem Windows i procesorami ARM.

 3. Wyszukaj odpowiednią wtyczkę. 

  Karta Wtyczki z widocznym paskiem do wyszukiwania wtyczek.
  Zostanie otwarte okno z widocznymi wszystkimi wtyczkami spełniającymi podane kryteria wyszukiwania.

 4. Po znalezieniu wtyczki, którą chcesz zainstalować, wybierz opcję Pobierz lub Więcej informacji

  Okno z widocznymi wszystkimi wtyczkami spełniającymi podane kryteria wyszukiwania. Wybierz opcję Pobierz, aby zainstalować wtyczki.
  Rozpoczyna się proces instalacji.

  Uwaga:

  Niektóre wtyczki należy zakupić. Wybierz opcję Kup i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby je zainstalować. 

 5. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby ukończyć instalację.

 6. Jeśli instalacja wtyczki lub rozszerzenia przebiegła pomyślnie, ale nie możesz znaleźć zainstalowanego dodatku, otwórz sekcję Moje Exchange, wybierz odpowiednie rozszerzenie i przejdź do sekcji Gdzie można znaleźć.

  Zobacz, gdzie znaleźć zainstalowane rozszerzenie w aplikacji
  Teraz można zobaczyć, gdzie są zainstalowane wtyczki lub rozszerzenia.

Instalowanie rozszerzeń za pomocą narzędzia wiersza polecenia

Pliki ZXP wymaganych rozszerzeń można zainstalować za pomocą narzędzi wiersza polecenia Unified Plugin Installer Agent (UPIA) i ExMan. Jeśli nie masz pliku ZXP z rozszerzeniem, które próbujesz zainstalować, otwórz sekcję Moje Exchange, odszukaj odpowiednie rozszerzenie i wybierz opcję Pomoc dotycząca instalacji.

Wybierz opcję Pomoc dotycząca instalacji
Zostanie otwarte okno z instrukcjami pobierania Twojego rozszerzenia.

Rozszerzenie możesz pobrać za pomocą przycisku pobierania w kroku 3. Jeśli nadal nie możesz zlokalizować pliku ZXP, skontaktuj się z dostawcą sprzedającym rozszerzenie. Informacje kontaktowe dostawcy można znaleźć na stronie profilu partnera w witrynie Adobe Exchange.

Jak instalować rozszerzenia za pomocą narzędzia UPIA

Narzędzie wiersza polecenia UPIA jest automatycznie instalowane wraz z programem Creative Cloud Desktop w wersji 5.5 lub nowszej. Dowiedz się, jak instalować pliki UPIA swoich rozszerzeń za pomocą narzędzia wiersza polecenia UPIA.

Jak instalować rozszerzenia za pomocą narzędzia wiersza polecenia ExMan

Przed rozpoczęciem upewnij się, że Twoja wersja aplikacji obsługuje rozszerzenie. Wybierz system operacyjny poniżej i postępuj według podanych kroków, aby zainstalować rozszerzenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Praca z wierszem polecenia.

Wybierz system operacyjny

 1. Wyodrębnij pliki w wybranej lokalizacji na komputerze. W poniższym przykładzie pliki są wyodrębniane do lokalizacji C:\Exmancmd_Win.

  Wyodrębnianie plików
  Pomyślnie wyodrębniono zawartość pliku ZIP.

 2. Pobierz plik ZXP rozszerzenia i skopiuj go do tej samej lokalizacji.
 3. Wpisz polecenie cmd w polu wyszukiwania systemu Windows.  Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

  Wiersz polecenia
  Zostanie otwarty Wiersz polecenia.

  Uwaga:

  Zamknij aplikację powiązaną z rozszerzeniem zanim będziesz kontynuować instalację.

 4. W oknie Wiersz polecenia przejdź do folderu zawierającego wyodrębnione pliki. W naszym przykładzie lokalizacją jest C:\Exmancmd_Win. Aby przejść do tej lokalizacji, uruchom polecenie cd C:\Exmancmd_Win

  Przejdź do lokalizacji folderu z wyodrębnionymi plikami
  Polecenia rozpoznają duże i małe litery. Podczas wpisywania polecenia upewnij się, że używasz właściwej wielkości liter.

 5. Aby zainstalować rozszerzenie, uruchom polecenie ExManCmd.exe /install <nazwa-pliku-rozszerzenia.zxp>

  Polecenie instalacji w systemie Windows
  Rozszerzenie jest zainstalowane.

 6. Uruchom polecenie ExManCmd.exe /list all, aby potwierdzić, że rozszerzenie zostało zainstalowane.

 7. Aby znaleźć zainstalowane rozszerzenie w aplikacji Adobe, wykonaj instrukcje w podręczniku użytkownika rozszerzenia.

 1. Pobierz plik ZXP rozszerzenia, które próbujesz zainstalować. Skopiuj plik na pulpit.

 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik DMG i skopiuj folder Content na pulpit.

  Kliknij dwukrotnie plik DMG i skopiuj jego zawartość na pulpit
  Pliki zostały skopiowane i wklejone.

 3. Otwórz program Finder i przejdź do menu Aplikacje -> Narzędzia -Terminal. Kliknij dwukrotnie opcję Terminal.

 4. Wpisz polecenie  xattr -dr com.apple.quarantine i przeciągnij plik ExManBridgeTalkCmd z lokalizacji Pulpit -> Contents -> MacOS do terminalu i naciśnij klawisz Enter.

  Można również wpisać polecenie  xattr -dr com.apple.quarantine Desktop/Contents/MacOS/ExManBridgeTalkCmd i nacisnąć klawisz Enter.

  Uwaga: W poleceniach rozróżniane są wielkie i małe litery. Podczas wpisywania polecenia upewnij się, że używasz właściwej wielkości liter.

 5. Przejdź do folderu Pulpit > Contents > MacOS i kliknij dwukrotnie plik ExManCmd. 

  Czy pojawia się ostrzeżenie, że nie można otworzyć pliku ExManCmd?

  Otwórz menu Preferencje systemowe > Zabezpieczenia i ochrona prywatności, a następnie kliknij opcję Otwórz mimo to. Teraz można dwukrotnie kliknąć plik ExManCmd.

  Ostrzeżenie, że nie można otworzyć pliku ExManCmd
  Wybierz opcję Otwórz lub Anuluj.

  Zezwalaj na plik ExManCmd w menu Bezpieczeństwo i prywatność

 6. Otwórz menu Aplikacje Narzędzia Terminal i kliknij dwukrotnie opcję Terminal

  Wprowadź polecenie cd ~/Desktop, aby przejść na pulpit.

  Polecenie przejścia do pulpitu
  Pulpit został wyświetlony.

 7. Uruchom polecenie ./Contents/MacOS/ExManCmd --install <extension-filename.zxp>, aby zainstalować rozszerzenie.

  Polecenie instalacji w systemie Mac
  Instalacja rozszerzenia została zakończona.

  Polecenie to można uruchomić z podniesionymi uprawnieniami, jeśli pojawiły się związane z nimi problemy

  a. Dodaj przedrostek sudo do polecenia. W tym przykładzie użyj polecenia sudo ./Contents/MacOS/ExManCmd --install <extension-filename.zxp>

  b. Wprowadź hasło, gdy pojawi się monit, i naciśnij klawisz Return. Podczas wpisywania mogą nie być widoczne ruchy kursora lub wprowadzany tekst. 

 8. Uruchom polecenie ./Contents/MacOS/ExManCmd -- list all, aby potwierdzić, że rozszerzenie zostało zainstalowane.

 9. Aby znaleźć zainstalowane rozszerzenie w aplikacji Adobe, wykonaj instrukcje w podręczniku użytkownika rozszerzenia.

 1. Pobierz plik ZXP rozszerzenia, które próbujesz zainstalować. Skopiuj plik na pulpit.

 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik DMG i skopiuj folder Content na pulpit.

  Kliknij dwukrotnie plik DMG i skopiuj jego zawartość na pulpit
  Pliki zostały skopiowane i wklejone.

 3. Otwórz program Finder i przejdź do menu Aplikacje > Narzędzia Terminal. Kliknij dwukrotnie opcję Terminal.

 4. Wprowadź polecenie cd ~/Desktop, aby przejść na pulpit.

  Polecenie przejścia do pulpitu
  Polecenia rozpoznają duże i małe litery. Podczas wpisywania polecenia upewnij się, że używasz właściwej wielkości liter.

 5. Uruchom polecenie ./Contents/MacOS/ExManCmd --install <extension-filename.zxp>, aby zainstalować rozszerzenie.

  Polecenie instalacji w systemie Mac
  Instalacja rozszerzenia została zakończona.

  Polecenie to można uruchomić z podniesionymi uprawnieniami, jeśli pojawiły się związane z nimi problemy

  a. Dodaj przedrostek sudo do polecenia. W tym przykładzie użyj polecenia sudo ./Contents/MacOS/ExManCmd --install <extension-filename.zxp>

  b. Wprowadź hasło, gdy pojawi się monit, i naciśnij klawisz Return. Podczas wpisywania mogą nie być widoczne ruchy kursora lub wprowadzany tekst. 

 6. Uruchom polecenie ./Contents/MacOS/ExManCmd -- list all, aby potwierdzić, że rozszerzenie zostało zainstalowane.

 7. Aby znaleźć zainstalowane rozszerzenie w aplikacji Adobe, wykonaj instrukcje w podręczniku użytkownika rozszerzenia.

Często zadawane pytania

Znajdź rozwiązania często występujących problemów z instalacją wtyczek lub rozszerzeń.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop.

 2. Otwórz kartę Stock i rynek > Wtyczki. (Jeśli masz subskrypcję Creative Cloud dla sektora edukacji, wybierz kartę Rynek > Zarządzaj wtyczkami).

  Okno Stock i rynek z widocznym paskiem wyszukiwania i kartami z różnymi kategoriami wyszukiwania, takimi jak Obrazy i Wtyczki.
  W obszarze Stock i rynek zostanie otwarte okno Wtyczki.

  Nie widzisz karty Stock i rynek?

  Ta karta nie jest obecnie dostępna w programie Creative Cloud Desktop z systemem Windows i procesorami ARM.

 3. W sekcji Wtyczki na lewym pasku bocznym wybierz opcję Zarządzaj wtyczkami.

 4. Wybierz ikonę Więcej działań dla  wtyczki lub rozszerzenia, a następnie wybierz opcję Odinstaluj.

  Rozwinięte menu pod ikoną Więcej akcji dla zainstalowanej wtyczki. Wybierz opcję Odinstaluj, aby usunąć wtyczkę.
  Rozpocznie się proces odinstalowywania wtyczki.

Jeśli próbujesz instalować wtyczkę lub rozszerzenie na komputerze z systemem Windows wyposażonym w procesor ARM, nie będzie można wyświetlić karty Stock i rynek w programie Creative Cloud Desktop.

Trwają obecnie prace nad zapewnieniem obsługi wtyczek na komputerach Windows z procesorami ARM. Tymczasem Adobe zaleca instalowanie i uruchamianie wtyczek na komputerach z systemem Windows wyposażonych w procesory Intel.

Niektóre wtyczki lub rozszerzenia są instalowane jako panele wewnątrz aplikacji Creative Cloud, podczas gdy inne są instalowane jako pliki w formacie zip. Aby sprawdzić, gdzie można znaleźć zainstalowaną wtyczkę lub rozszerzenie, przejdź do serwisu Adobe Exchange i wybierz wtyczkę lub rozszerzenie. Przewiń na dół strony internetowej i przejdź do sekcji Gdzie to znaleźć. W tej sekcji podane są szczegóły dotyczące lokalizacji wtyczki lub rozszerzenia po instalacji.

Jak znaleźć zakładkę „Gdzie to znaleźć”
Teraz można zobaczyć, gdzie są zainstalowane wtyczki lub rozszerzenia.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online