Rozwiązywanie typowych problemów związanych z instalacją rozszerzeń lub wtyczek aplikacji Creative Cloud

Masz kłopoty z instalacją rozszerzeń lub wtyczek aplikacji Creative Cloud? Tutaj szybko znajdziesz rozwiązania problemów często występujących podczas instalacji.

Artboard 2 copy

Czy w komunikacie został podany kod błędu? Zobacz rozwiązanie dotyczące błędu o tym kodzie.

W programie Creative Cloud Desktop nie ma karty Marketplace

Jeśli w programie Creative Cloud Desktop nie widać karty Stock i rynek, to prawdopodobnie korzystasz z systemu Windows na urządzeniu z procesorem ARM. Trwają obecnie prace nad zapewnieniem obsługi wtyczek na komputerach Windows korzystających z procesorów ARM. Tymczasem Adobe zaleca instalowanie i uruchamianie wtyczek na komputerach z systemem Windows wyposażonych w procesory Intel.

Nie można zainstalować wtyczek Adobe XD z karty Marketplace

Wtyczki Adobe XD można zainstalować tylko za pomocą karty Stock i rynek w programie Creative Cloud Desktop. Jeśli nie masz najnowszej wersji aplikacji Adobe XD i spróbujesz zainstalować wtyczkę, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Zaktualizuj najnowszą wersję programu Adobe XD

Wypróbuj najpierw poniższe rozwiązanie

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Otwórz kartę Aplikacje i wybierz opcję Aktualizacje.

 3. Kliknij opcję Aktualizuj obok programu Adobe XD.

 4. Gdy zostanie już zainstalowana najnowsza wersja Adobe XD, spróbuj ponownie zainstalować wtyczkę. 

  Jeśli nadal nie będzie można zainstalować wtyczki, wykonaj kolejne instrukcje.

Nadal występują problemy?

 1. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersje programu Creative Cloud Desktop.

 2. Ponownie uruchom komputer.

 3. Otwórz program Creative Cloud Desktop oraz program Adobe XD. 

 4. Spróbuj ponownie zainstalować wtyczkę za pomocą karty Stock i rynek w aplikacji Creative Cloud Desktop.

Jak usunąć następujący błąd: „Wystąpił nieznany błąd. Niektóre wtyczki mogą nie być widoczne”

Niekiedy nabyte wtyczki są wprawdzie prawidłowo wyświetlane w serwisie Adobe Exchange, ale nie widać ich w programie Creative Cloud Desktop. W takiej sytuacji wyświetlany jest następujący komunikat: „Wystąpił nieznany błąd. Niektóre wtyczki mogą nie być widoczne”.

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop.

 2. Na pasku bocznym przejdź do sekcji Aplikacje. Kliknij ikonę wielokropka  , a następnie wybierz polecenie Sprawdź dostępność aktualizacji.

  Wybierz polecenie Sprawdź dostępność aktualizacji

Po załadowaniu programu Creative Cloud Desktop zainstalowane wtyczki lub rozszerzenia pojawią się na karcie Stock i rynek.

Po zainstalowaniu wtyczki wyświetlana jest prośba o otwarcie aplikacji w trybie emulacji Intel

Po zainstalowaniu wtyczki lub rozszerzenia na komputerze Mac z układem Apple Silicon wyświetlany będzie monit o otwarcie aplikacji w trybie emulacji Intel. 

Aby otworzyć aplikację w trybie emulacji Intel, wykonaj następujące czynności:

 1. W zależności od wersji programu Creative Cloud Desktop wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Otwórz kartę Aplikacje w programie Creative Cloud Desktop.

  Otwieranie aplikacji w trybie emulacji Intel. Otwórz kartę Aplikacje w programie Creative Cloud Desktop.

  Na prawym pasku bocznym kliknij kolejno opcje Aplikacje  > Zarządzaj aktualizacjami.

  Wybierz opcję Zarządzaj aktualizacjami

 2. W sekcji Zainstalowane odszukaj odpowiednią aplikację, a potem kliknij ikonę Więcej działań .

  Kliknij ikonę Więcej działań

 3. Wybierz opcję Otwórz (Intel).

  Otwieranie aplikacji Creative Cloud w trybie emulacji Intel

  Spowoduje to otwarcie aplikacji w trybie emulacji Intel. Po otwarciu aplikacji będzie można używać wtyczki.

Nie widzisz swoich wtyczek po zalogowaniu się z konta Business ID?

Czasami wtyczki nie są migrowane po uaktualnieniu konta firmowego.

Jak rozwiązać ten problem

Zaloguj się do programu Creative Cloud Desktop za pomocą odpowiedniego profilu i ponownie zainstaluj wtyczki. Jeśli potrzebujesz wtyczki dla wielu profili, powtórz ten proces dla każdego profilu.

Rozwiązanie dotyczące błędów o konkretnych kodach

Odszukaj kod błędu w poniższej tabeli i wykonaj podane instrukcje, aby rozwiązać problem.

Jak naprawić błędy podczas instalowania wtyczek z programu Creative Cloud Desktop

Kod błędu Komunikat o błędzie lub opis błędu Jak naprawić błąd

-1

Nieznany błąd

Zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-2 Błąd systemu plików

Błędy systemu plików to zazwyczaj błędy uprawnień lub błędy związane z miejscem na dysku. Zwolnij trochę miejsca na dysku. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

Jeśli to nie zadziała, zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie spróbuj ponownie zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

-3

Niepowodzenie wyodrębnienia

Błąd -3 oznacza, że skompresowany plik wtyczki jest uszkodzony, brakuje jednego z plików wtyczki lub zabrakło wolnego miejsca na dysku.

Zwolnij trochę miejsca na dysku. Zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

-4

Niepowodzenie analizy manifestu

Zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

-5

Wewnętrzny błąd analizowania

Zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

-6

Niezgodna wtyczka

Błąd o kodzie -6 wskazuje, że pobrana wtyczka nie jest zgodna z żadną z zainstalowanych aplikacji. Rozszerzenie lub wtyczka zainstalowane w serwisie Adobe Exchange nie zostaną dodane do aplikacji Creative Cloud, jeśli jej wersja nie jest zgodna z rozszerzeniem. Jeśli w wyniku aktualizacji aplikacja przestanie być zgodna z rozszerzeniem lub wtyczką, to taka zawartość nie będzie widoczna w aplikacji. 

Zainstaluj zgodną aplikację, a następnie zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

Jeśli powyższe rozwiązanie nie działa, wypróbuj rozwiązania na tej stronie w podanej kolejności. 

-7

Błąd pobierania

Najpierw sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. Następnie potwierdź, że logując się do witryny Adobe Exchange oraz programu Creative Cloud Desktop, używasz tego samego konta. 

-8

Brak połączenia internetowego

Sprawdź połączenie internetowe, a następnie zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

-9
Limit czasu połączenia
Sprawdź połączenie internetowe, a następnie zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

-10

Nieprawidłowe rozszerzenie

Zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

-11

Aktualizacja bazy danych zakończyła się niepowodzeniem

Zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

-12

Zadanie anulowane

Zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-13 Użytkownik anulował operację Zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-14

Aplikacja jest uruchomiona, ale nie odpowiada

Zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-15 Aplikacja nieosiągalna Zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-16
Zwrócono nieprawidłowy pakiet Zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-17
Błąd: Upłynął limit czasu
Ten błąd występuje wtedy, gdy po wyświetleniu stosownego komunikatu nie wprowadzono danych logowania do konta, co powoduje upływ limitu czasu. Aby rozwiązać ten problem, ponów operację i po wyświetleniu monitu wprowadź dane uwierzytelniające.
-18
Użytkownik nie jest zalogowany
Ten błąd występuje wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany. Aby naprawić ten błąd, zaloguj się w programie Creative Cloud Desktop.
-19
Operacja nie powiodła się 
Zamknij program Creative Cloud Desktop. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz wykonać operację. Jeśli problem będzie nadal występować, zainstaluj ponownie program Creative Cloud Desktop.
-20
Operacja nie powiodła się Zamknij program Creative Cloud Desktop. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz wykonać operację. Jeśli problem będzie nadal występować, zainstaluj ponownie program Creative Cloud Desktop.
-21 Aplikacja Adobe zgodna z tym rozszerzeniem jest obecnie uruchomiona. Zamknij aplikację i spróbuj ponownie.
Zamknij aplikację zgodną z wtyczką, a następnie spróbuj ponownie zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-22
Instalator wtyczki nie jest gotowy
Zamknij program Creative Cloud Desktop. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-23 Nie można zweryfikować certyfikatu programisty

Ten błąd występuje w przypadku wtyczek hybrydowych UXP, które wymagają podpisania części kodu wtyczki przy użyciu ważnego certyfikatu programisty.

 

Poproś programistę o aktualizację wtyczki zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tworzenia pakietów. Spróbuj ponownie zainstalować wtyczkę, gdy aktualizacje staną się dostępne.

-24 Brak uprawnień do rozszerzenia
Uzyskaj uprawnienia do wtyczki i spróbuj ją ponownie zainstalować.
-152 Nie można zainstalować wtyczki
Ten błąd występuje tylko w systemie macOS Catalina i nowszych wersjach. Aby naprawić ten błąd, wybierz opcje Ustawienia systemowe > Zabezpieczenia i prywatność > Pełny dostęp do dysku. Wybierz opcję Dodaj aplikację, a następnie dodaj program Creative Cloud Desktop, jeśli jeszcze go nie ma. Włącz ustawienia programu Creative Cloud Desktop. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
1001 Nie znaleziono uprawnienia
 • Upewnij się, że używasz tego samego konta użytkownika w serwisie Adobe Exchange i w Creative Cloud. Zaloguj się do witryny Adobe Exchange oraz programu Creative Cloud Desktop za pomocą tego samego konta.
 • Otwórz program Creative Cloud Desktop i wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź dostępność aktualizacji, aby odświeżyć uprawnienia do wtyczek.
 • Upewnij się, czy masz połączenie z Internetem.
1002 Problem z uprawnieniami

Ten błąd występuje wtedy, gdy po wyświetleniu stosownego komunikatu nie wprowadzono danych logowania do konta.

Spróbuj ponownie zainstalować wtyczkę lub rozszerzenie i po wyświetleniu monitu wprowadź swoje poświadczenia. 

1003 Upłynął limit czasu operacji wtyczki Sprawdź połączenie internetowe, a następnie zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

Jak naprawić błędy podczas instalowania wtyczek za pomocą narzędzia ExManCmd lub Unified Plugin Installer Agent (UPIA)

Kod błędu Komunikat o błędzie lub opis błędu Jak naprawić błąd
-175 Instalacja nie powiodła się z powodu braku uprawnień administratora

Taki błąd występuje, jeśli użytkownik nie ma uprawnień administratora pozwalających na instalowanie aplikacji na komputerze lub jeśli po wyświetleniu monitu z prośbą o wpisanie hasła administratora zostanie wybrany przycisk Nie bądź Anuluj. Aby naprawić ten błąd, wprowadź hasło administratora, jeśli jest ono wymagane podczas instalacji.

Spróbuj ponownie zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę. Otwórz kartę Stock i rynek w programie Creative Cloud Desktop. Wyszukaj rozszerzenie. Jeśli jest zainstalowane, wybierz opcję Odinstaluj. Odczekaj dwie minuty na pełne usunięcie i wybierz opcję Zainstaluj. Kliknij wyświetlony komunikat z powiadomieniem. Wprowadź hasło administratora (jeśli jest wymagane) i w oknie dialogowym powiadomienia wybierz opcję Tak.
 

(Tylko Windows) Jeśli problem nie ustąpi, otwórz Menedżer zadań i przejdź na kartę Usuń. Zaznacz proces AdobeExtensionsService.exe, a następnie wybierz opcję Zakończ zadanie. Po zamknięciu procesu w tle spróbuj ponownie zainstalować wtyczkę.

-192 Błąd inicjowania programu Extension Manager, status =-192!

Twoja wersja programu Creative Cloud Desktop jest niezgodna z narzędziem wiersza polecenia ExMan. Zaktualizuj aplikację Creative Cloud i spróbuj ponownie.

Zaktualizuj program Creative Cloud Desktop do najnowszej wersji, a następnie spróbuj zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-201, 204 Nie można zainstalować wtyczki
Ten błąd występuje tylko w systemie macOS Catalina i nowszych wersjach. Aby naprawić ten błąd, wybierz opcje Ustawienia systemowe > Zabezpieczenia i prywatność > Pełny dostęp do dysku. Wybierz opcję Dodaj aplikację, a następnie dodaj program Creative Cloud Desktop, jeśli jeszcze go nie ma. Włącz ustawienia programu Creative Cloud Desktop. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-402 Błąd weryfikacji podpisu Ten błąd występuje wtedy, gdy wtyczka nie jest podpisana. Poproś programistę o podpisanie wtyczki.
-403, -411 Nie znaleziono zgodnej aplikacji Creative Cloud. Przed zainstalowaniem rozszerzenia zainstaluj zgodną wersję aplikacji Creative Cloud. Po zainstalowaniu aplikacji spróbuj ponownie zainstalować rozszerzenie.
-407, -408 Inny dodatek wymagany przez ten dodatek nie został zainstalowany lub nie jest włączony.

Sprawdź, które rozszerzenia lub wtyczki należy zainstalować najpierw, i zapoznaj się z opisem rozszerzenia lub wtyczki, które chcesz zainstalować. Najpierw zainstaluj wymagane rozszerzenie lub wtyczkę, a następnie ponownie zainstaluj wybrany dodatek.
-412 Zainstalowano już dodatek o tej samej nazwie. Upewnij się, że zainstalowano właściwe rozszerzenie lub właściwą wtyczkę. Jeśli jest to inny produkt o tej samej nazwie, a chcesz zainstalować produkt dostępny za pomocą strony Creative Cloud Marketplace, odinstaluj aktualnie zainstalowany dodatek. Następnie ponownie zainstaluj rozszerzenie lub wtyczkę za pomocą usługi Rynek Creative Cloud.
-418 Zainstalowana jest już nowsza wersja tego dodatku. Jeśli chcesz uzyskać określoną wersję dostępną na stronie Rynek Creative Cloud, musisz usunąć nowszą, zainstalowaną wcześniej wersję. Następnie ponownie zainstaluj starszą wersję za pomocą usługi Rynek Creative Cloud. Otwórz stronę Wtyczki w serwisie Rynek Creative Cloud, wyszukaj rozszerzenie lub wtyczkę i jeśli są one już zainstalowane, wybierz opcję Odinstaluj. Odczekaj dwie minuty na pełne usunięcie i wybierz opcję Zainstaluj.
-433 Wtyczka nieobsługiwana

Wtyczka hybrydowa UXP, którą próbujesz zainstalować, nie jest obsługiwana przez zainstalowaną aplikację Creative Cloud.

 

Zainstaluj zgodną wersję, a następnie zamknij program Creative Cloud Desktop i zainstalowaną aplikację. Następnie uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.

-456

Przypadek 1: w celu zakończenia instalacji/aktualizacji dodatku należy zamknąć odpowiednią aplikację Creative Cloud. 

Przypadek 2: w celu zakończenia instalacji/aktualizacji dodatku wymagana jest zgodna wersja aplikacji Adobe.

Zamknij uruchomione zgodne aplikacje Creative Cloud. Następnie spróbuj ponownie zainstalować/uaktualnić rozszerzenie lub wtyczkę. 
-458 Nie zainstalowano żadnej z wymaganych aplikacji Adobe.

Rozszerzenie lub wtyczka zainstalowane w serwisie Adobe Exchange nie zostaną dodane do aplikacji Creative Cloud, jeśli jej wersja nie jest zgodna z rozszerzeniem lub wtyczką. Jeśli aplikacja nie będzie zgodna z rozszerzeniem lub wtyczką wskutek aktualizacji, nie pojawią się one również w aplikacji.

Zainstaluj co najmniej jedną zgodną aplikację Creative Cloud, która obsługuje to rozszerzenie (wtyczkę lub dodatek), a następnie spróbuj ponownie zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę. 

-459 Instalacja nie powiodła się, ponieważ dodatek nie jest zgodny z zainstalowanymi aplikacjami Adobe.

Rozszerzenie lub wtyczka zainstalowane w serwisie Adobe Exchange nie zostaną dodane do aplikacji Creative Cloud, jeśli jej wersja nie jest zgodna z rozszerzeniem lub wtyczką. Jeśli aplikacja nie będzie zgodna z rozszerzeniem lub wtyczką wskutek aktualizacji, nie pojawią się one również w aplikacji.

Zainstaluj co najmniej jedną zgodną aplikację Creative Cloud, która obsługuje to rozszerzenie (wtyczkę lub dodatek), a następnie spróbuj ponownie zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę. 

-1xx (-151 do -191) Podczas instalacji tego dodatku wystąpił błąd operacji na pliku. Rozszerzenie lub wtyczka są uszkodzone. Spróbuj ponownie zainstalować dodatek. 
-2xx (-251 do -278) Podczas instalacji tego dodatku wystąpił błąd operacji na pliku. Rozszerzenie lub wtyczka są uszkodzone. Spróbuj ponownie zainstalować dodatek. 
-5xx (-500 do -513) Nie zaktualizowano bazy danych Rozszerzenie lub wtyczka są uszkodzone. Spróbuj ponownie zainstalować dodatek. 
-506 Próbujesz zainstalować za pomocą narzędzia UPIA taką wtyczkę, która już została zainstalowana za pomocą programu Creative Cloud Desktop.
Odinstaluj wtyczkę lub rozszerzenie w programie Creative Cloud Desktop, a następnie zainstaluj ponownie za pomocą narzędzia UPIA.
-602 Sprawdzenie licencji nie powiodło się lub używasz zaszyfrowanej wtyczki bez zalogowania się do programu Creative Cloud Desktop.

Ten błąd może wystąpić, jeśli instalacja wtyczki jest powiązana z uprawnieniami administratora lub gdy wylogujesz się z programu Creative Cloud Desktop. Aby naprawić ten błąd:

 1. Zaloguj się do programu Creative Cloud Desktop. 
 2. Następnie spróbuj ponownie zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę bez uprawnień administratora.
-6xx (-601, -602, -603, -604, -651, -652, -653) Weryfikacja Twojej licencji nie powiodła się lub używasz zaszyfrowanej wtyczki bez zainstalowanej programu Creative Cloud Desktop.
Ten błąd może wystąpić, jeśli wtyczka jest uszkodzona lub nie masz zainstalowanej na urządzeniu programu Creative Cloud Desktop. Aby naprawić ten błąd:
 1. Zainstaluj program Creative Cloud Desktop i zaloguj się na swoje konto.
 2. Następnie spróbuj ponownie zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę bez uprawnień administratora.
-629 Nie podano uprawnień administratora
Ten błąd występuje wtedy, gdy odmówisz podania poświadczeń administratora po wyświetleniu monitu. Aby rozwiązać ten problem, ponów operację i po wyświetleniu monitu wprowadź dane uwierzytelniające administratora. 
-630 Błąd: Upłynął limit czasu
Ten błąd występuje wtedy, gdy po wyświetleniu stosownego komunikatu nie wprowadzono danych logowania do konta, co powoduje upływ limitu czasu. Aby rozwiązać ten problem, ponów operację i po wyświetleniu monitu wprowadź dane uwierzytelniające.
-631 Niepowodzenie żądania
Ten problem występuje, gdy próbujesz zainstalować rozszerzenia lub wtyczki za pomocą narzędzia UPIA (Universal Plugin Installer Agent), ale nie masz aktywnej sesji logowania w programie Creative Cloud Desktop. Aby rozwiązać ten problem, zaloguj się w programie Creative Cloud Desktop. Następnie spróbuj zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-641, -642 Nie można zainstalować wtyczek
Ten błąd występuje, gdy próbujesz zainstalować rozszerzenia lub wtyczki za pomocą poleceń z prefiksem sudo w narzędziu wiersza polecenia Universal Plugin Installer Agent (UPIA). Aby rozwiązać ten problem, otwórz program Creative Cloud Desktop. Następnie spróbuj zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę.
-643, -644 Wewnętrzny błąd komunikacji
Uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz wykonać operację na wtyczce.
-645
Nie udało się uruchomić programu CCD
Uruchom ponownie program Creative Cloud Desktop i spróbuj jeszcze raz wykonać operację na wtyczce.
-646
Niepowodzenie inicjowania instalatora wtyczki
Zainstaluj ponownie program Creative Cloud Desktop, a następnie spróbuj wykonać operację na wtyczce.

Nadal masz problemy?

Udostępnij pliki dziennika instalacji działowi obsługi klienta Adobe, aby pomógł Ci w diagnozie problemu.

 1. Utwórz pusty plik o nazwie ExManCoreLibLog.YES (z rozszerzeniem .YES, a nie .txt) w następującej lokalizacji:

  • Win: C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\UPI\Log\
  • Mac: /Users/<nazwa użytkownika>/Library/Application Support/Adobe/UPI/Log/
 2. Utwórz pusty plik o nazwie asu.trace (z rozszerzeniem .trace, a nie .txt) w następującej lokalizacji.

  • Win: C:\Users\***\AppData\Local\Temp
  • Mac: /Users/***/Library/Logs
 3. Otwórz program Creative Cloud Desktop.

 4. Spróbuj ponownie zainstalować rozszerzenie lub wtyczkę za pomocą serwisu Rynek Creative Cloud.

 5. Udostępnij pliki dzienniki firmie Adobe za pomocą narzędzia Log Collector.

 6. Zgłoś problem pocztą e-mail na adres asupport@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?