Zarządzanie profilami Adobe

Jeśli masz wiele planów Adobe powiązanych z tym samym adresem e-mail i przynajmniej jeden z nich to plan dla firm, Adobe utworzy osobne profile na potrzeby każdego planu i przydzieli każdemu profilowi osobną przestrzeń dyskową.

Obejrzyj film prezentujący identyfikatory Business ID, przestrzeń dyskową w modelu korporacyjnym oraz profile Adobe.

Uwaga: Film jest obecnie dostępny tylko w języku angielskim.

Który profil wybrać — biznesowy czy osobisty?

Podczas logowania można wybrać odpowiedni profil (biznesowy lub osobisty), aby łatwo pracować nad zawartością w ramach planu indywidualnego lub firmowego oraz organizować i przechowywać utworzone materiały.Ułatwi to poszczególnym użytkownikom i przedsiębiorstwom przechowywanie plików w chmurze, zarządzanie nimi i organizowanie bezpiecznej współpracy.

Wybór profilu podczas logowania

W następujących sytuacjach wybierz właściwy profil biznesowy:

 • Jeśli chcesz uzyskać dostęp do planu Adobe dla firm przydzielonego Ci przez przedsiębiorstwo, na przykład Adobe Creative Cloud dla zespołów lub dla przedsiębiorstw, Adobe Acrobat DC dla zespołów lub dla przedsiębiorstw albo Experience Cloud.
 • Jeśli masz zarówno plan indywidualny, jak i biznesowy, zasoby zostały przeniesione do profilu biznesowego i chcesz uzyskać do nich dostęp.
 • Jeśli jesteś administratorem i musisz się zalogować w serwisie Adobe Admin Console.

W następujących sytuacjach wybierz profil osobisty:

 • Jeśli chcesz uzyskać dostęp do planów Adobe dla pojedynczych użytkowników, które zostały kupione przez Ciebie lub przez Twoje przedsiębiorstwo. Przykładem takiego produktu jest „Plan fotograficzny”.
 • Jeśli masz wiele planów biznesowych przydzielonych przez różne organizacje i chcesz uzyskać dostęp do swoich zasobów.
 • Jeśli Twoje konto zostało niedawno przeniesione na nowy model przestrzeni dyskowej Adobe i masz wiele planów biznesowych — w takiej sytuacji Twoje zasoby mogą się znajdować w profilu osobistym.
 • Jeśli chcesz skorzystać z możliwości oferowanych przez bezpłatne konto Creative Cloud, na przykład usługi Fonts, która nie jest dostępna w planach Document Cloud.
 • Jeśli chcesz wykorzystać nabyte przez siebie uprzednio punkty Stock.
 • Jeśli chcesz uzyskać dostęp do takich produktów, jak Framemaker lub Captivate, które nie są zarządzane za pomocą serwisu Adobe Admin Console.
 • Jeśli jesteś właścicielem umowy w planie zespołowym i chcesz wykonywać zadania związane z rozliczeniami w serwisie Admin Console.
Uwaga:

Profil osobisty nie jest dostępny, jeśli używasz konta szkolnego lub firmowego (identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID).

Na czym polegają profile biznesowe i osobiste?

Profile ułatwiają poszczególnym użytkownikom i przedsiębiorstwom przechowywanie plików w chmurze, zarządzanie nimi i organizowanie bezpiecznej współpracy. Podczas logowania na konto w niektórych przypadkach może zostać wyświetlona prośba o wybranie profilu (biznesowego lub osobistego), aby uzyskać dostęp do planu, pracować nad zawartością w chmurze i współpracować z innymi.


Profile biznesowe

Jeśli Twój plan Adobe został przydzielony przez firmę lub instytucję, na przykład przedsiębiorstwo, jednostkę administracji publicznej albo instytucję edukacyjną, to profil powiązany z takim planem będzie profilem biznesowym.

Organizacja, która przydzieliła Ci plan biznesowy, ma dostęp do zawartości przechowywanej w profilu biznesowym i kontrolę nad nią. Zawartość ta jest dostępna tylko dla Ciebie i administratora Twojego planu. Inne osoby w zespole nie mają do niej dostępu — chyba że ją im udostępnisz.

Przykładem planów biznesowych mogą być subskrypcje Adobe Creative Cloud dla zespołów lub przedsiębiorstw, Adobe Acrobat DC dla zespołów lub przedsiębiorstw, Adobe Stock dla zespołów oraz Adobe Experience Cloud.

 

Profile osobiste

Jeśli kupisz plan Adobe dla pojedynczych użytkowników lub założysz bezpłatne konto Creative Cloud, Twój profil Adobe będzie profilem osobistym. To Ty zachowujesz wyłączną kontrolę nad całą zawartością w swoim profilu osobistym.

Przykładami planów indywidualnych mogą być subskrypcje Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników, bezpłatne konto Creative Cloud, subskrypcja Acrobat Pro DC.

Uwaga:

Z danym adresem e-mail jest powiązany tylko jeden profil osobisty.

Uwaga:

Aby sprawdzić, jakie plany są obecnie powiązane z tym samym adresem e-mail, otwórz stronę konta Adobe pod adresem account.adobe.com.

Kiedy konfigurowane są profile?

Profile Adobe są konfigurowane dla tych użytkowników, którzy mają wiele planów Adobe powiązanych z tym samym adresem e-mail (pod warunkiem, że przynajmniej jeden z tych planów jest planem biznesowym). Dodatkowe profile są konfigurowane w następujących przypadkach:

 • Gdy użytkownik oprócz planu indywidualnego ma plan biznesowy. W takim przypadku skonfigurowane zostaną dwa profile — biznesowy oraz osobisty.
 • Gdy użytkownik ma wiele planów biznesowych dostarczanych przez różne organizacje. W takim przypadku dla każdej organizacji jest konfigurowany osobny profil biznesowy. Tworzony jest także profil osobisty.
 • Użytkownik ma uprawnienia do administrowania więcej niż jedną organizacją w serwisie Adobe Admin Console. Szczegółowe informacje: Aktualizacja interfejsu służącego do logowania się do usługi — informacje dla administratorów.
 • Gdy organizacja korzysta z funkcji o nazwie Directory Trust. Zwykle dzieje się tak w przypadku konsorcjów, grup spółek lub holdingów. W takim przypadku tworzone są dwa profile biznesowe — po jednym dla każdej organizacji głównej i powierniczej.

Więcej informacji: Wprowadzenie do profilów.

Uwaga:

W przypadku planu Creative Cloud dla zespołów lub Adobe Document Cloud dla zespołów, jeśli użytkownik jest właścicielem umowy i administratorem konta, będzie mieć jeden profil osobisty i jeden profil biznesowy. Aby wykonać zadania związane z rozliczeniami (na przykład edytować metodę płatności albo wyświetlić historię rozliczeń), musisz się zalogować w serwisie Admin Console, używając profilu osobistego. Instrukcje: Zarządzanie kontem zespołu.

W jaki sposób przełącza się profile?

Aby zmienić profil, wyloguj się i zaloguj ponownie. Po wprowadzeniu danych logowania zostanie wyświetlony selektor profilu. Wybierz pożądany profil.

Wylogowanie z konta

Czy można ustawić automatyczny wybór profilu?

Lista profilów wyświetlanych podczas logowania jest filtrowana, tak aby widoczne były najbardziej odpowiednie profile. Jeśli istnieje tylko jeden profil odpowiedni dla aplikacji lub usługi, do której próbujesz się zalogować, profil ten zostanie wybrany automatycznie.

Jeśli jednak masz profil osobisty i co najmniej jeden profil biznesowy, możesz użyć opcji Automatyczny wybór profilu, aby wykluczyć profil osobisty z logowania. W takiej sytuacji, jeśli jest tylko jeden profil biznesowy, podczas logowania nie będzie wyświetlane okno wyboru profilu.

To ustawienie jest domyślnie włączone u użytkowników korzystających z kombinacji profilów osobistych i biznesowych. W przypadku innych użytkowników jest ono domyślnie wyłączone.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczny wybór profilu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na konto Adobe, podając swój adres e-mail oraz hasło.

 2. Wybierz opcje Konto i bezpieczeństwo > Logowanie i bezpieczeństwo.

 3. Wyłącz opcję Wybierz mój profil automatycznie.

  Wybór profilu domyślnego

Jak przenosić zasoby między profilami?

Informacje na ten temat podano w artykule Przenoszenie zawartości między profilami.

Uwaga:

Profile nie mają wpływu na zawartość przechowywaną poza przestrzenią dyskową w chmurze Adobe — na przykład na dysku twardym, w pamięci masowej podłączonej do sieci albo w chmurze innej firmy.

Co zrobić, jeśli w ogóle nie chcę korzystać z profilów?

Adobe tworzy dla Ciebie różne profile wtedy, gdy używasz tego samego adresu e-mail do uwierzytelniania się w różnych planach subskrypcyjnych. Dlatego też, jeśli chcesz uniknąć konieczności wyboru profilu, musisz ustawić różne adresy e-mail w każdej organizacji, która przydziela Ci uprawnienia do płatnych produktów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto