Panel Biblioteki Creative Cloud przestał działać

 Informacje o tym, jak postąpić, gdy panel Biblioteki Creative Cloud nie jest wczytywany, a program wyświetla komunikat „Podczas inicjowania bibliotek Creative Cloud wystąpił nieznany błąd”.

Dlaczego panel bibliotek przestał działać po ponownej instalacji aplikacji Creative Cloud na komputer?

Jeśli w ramach rozwiązywania problemów odinstalujesz i ponownie zainstalujesz program Creative Cloud Desktop, panel Biblioteki może przestać działać. Zostanie wyświetlony pusty panel, jak pokazano poniżej.

Pusty panel Bibliotek

Jak rozwiązać problem

Wypróbuj następujące rozwiązania, aby naprawić problem.

Rozwiązanie 1: Ręcznie zainstaluj najnowsze Biblioteki Creative Cloud

Pobierz najnowszy instalator Bibliotek Creative Cloud przez poniższe łącze i kliknij dwukrotnie na plik, by rozpocząć instalację.

 • Instalator bibliotek Creative Cloud: Windows  |  Mac
Jeśli problem nie został rozwiązany, wykonaj kroki opisane w poniższym Rozwiązaniu 2

Rozwiązanie 2: Użyj narzędzia Creative Cloud Cleaner i ręcznie zainstaluj najnowsze Biblioteki.

 1. Zakończ wszystkie działające procesy Creative Cloud Library w Menedżerze Zadań w systemie Windows lub Monitorze Aktywności w systemie macOS.

  Należy pamiętać, że nazwa procesu to „CCLibrary (32/64 bit)”.

 2. Zakończ wszystkie działające aplikacje firmy Adobe.

 3. Użyj narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby wyczyścić bibliotekę Creative Cloud Library.

  Windows:

  1. Kliknij poniższe łącze, aby pobrać Adobe Creative Cloud Cleaner Tool dla systemu Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
   Jeśli zostanie wyświetlony monit o pobranie lub zainstalowanie pliku, kliknij opcję Zapisz plik, aby pobrać go na swój komputer.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby pobrać plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.
   Uwaga: Jeśli opcja Uruchom jako administrator nie jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, aby go uruchomić.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie według podanej kolejności:
   • Wybierz język: Naciśnij klawisz E, aby wybrać język angielski, lub J, aby wybrać język japoński, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   • Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: Naciśnij Y, aby zaakceptować umowę, lub N, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane). Naciśnij klawisz  Enter.
   • Wybierz aplikację do usunięcia: Naciśnij numer odpowiadający Wszystkim i naciśnij klawisz  Enter.
   • Naciśnij numer odpowiadający nazwie CC Library (32/64 Bit) i naciśnij klawisz Enter.
   • Potwierdź usuwanie produktu: Naciśnij klawisz Y, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  4. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania Adobe Creative Cloud Cleaner Tool naciśnij klawisz Enter.

  macOS:

  1. Kliknij następujące łącze, aby pobrać Adobe Creative Cloud Cleaner Tool dla systemu macOS: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.
   Jeśli zostanie wyświetlony monit o pobranie lub zainstalowanie pliku, kliknij opcję Zapisz plik, aby pobrać go na swój komputer.
  2. Aby uruchomić narzędzie, kliknij dwukrotnie pobrany plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.
  3. Kliknij dwukrotnie narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner Tool i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w tej kolejności:
   • Wybierz język: naciśnij klawisz E, aby wybrać język angielski, lub J, aby wybrać język japoński, a następnie naciśnij klawisz Powrót.
   • Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: Naciśnij Y, aby zaakceptować umowę, lub N, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane). Naciśnij klawisz Powrót.
   • Z menu w prawym górnym rogu okna skryptu wybierz wersję aplikacji do usunięcia. Naciśnij klawisz Powrót.
   • W tabeli wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, - CC Library, a następnie kliknij opcję Oczyszczanie.
  4. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania programu Adobe Creative Cloud Cleaner Tool kliknij opcję Zakończ.
 4. Pobierz najnowszy instalator Bibliotek Creative Cloud przez poniższe łącze i kliknij dwukrotnie na plik, by rozpocząć instalację.

  • Instalator Bibliotek Creative Cloud: Windows  |  Mac
  Uwaga:

  W systemie MacOS może pojawić się błąd podczas próby uruchomienia pakietu Instalatora. Wykonaj kroki opisane w poniższym dokumencie, by uruchomić instalator: https://helpx.adobe.com/pl/creative-cloud/kb/install-creative-cloud-mac-os-sierra.html

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto