Naprawianie błędu „Wystąpił nieznany błąd podczas inicjowania bibliotek Creative Cloud”

Informacje o tym, co zrobić, gdy w aplikacjach Creative Cloud (np. Adobe XD i Adobe Fresco) nie wczytuje się panel Biblioteki lub gdy zostanie wyświetlony błąd „Podczas inicjowania bibliotek Creative Cloud wystąpił nieznany problem”.

 Czy panel Biblioteki przestał działać po ponownej instalacji programu Creative Cloud Desktop? Zobacz Panel Biblioteki Creative Cloud przestał działać.

Błąd: „Podczas inicjowania bibliotek Creative Cloud wystąpił nieznany błąd”

Podczas próby korzystania z bibliotek Creative Cloud w obsługiwanych aplikacjach komputerowych lub programie Creative Cloud Desktop nie można otworzyć panelu Biblioteki i wyświetlany jest następujący błąd:

Podczas inicjowania bibliotek Creative Cloud wystąpił nieznany błąd

Panel bibliotek nie ładuje się
Błąd „Wystąpił nieznany błąd podczas inicjowania usługi Biblioteki Creative Cloud” w aplikacji Creative Cloud

Błąd bibliotek Creative Cloud w programie Creative Cloud Desktop
Komunikat „Podczas inicjalizacji usługi Biblioteki Creative Cloud wystąpił błąd” w programie Creative Cloud Desktop

Sposoby obejścia tego problemu

Wypróbuj te rozwiązania w podanej kolejności: Przejdź do następnego rozwiązania tylko, jeśli poprzednie nie działa. 

 1. Zamknij i otwórz produkty firmy Adobe, które korzystają z bibliotek.

 2. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 3. Użyj następujących skrótów klawiaturowych:

  • macOS: Command+Option+R
  • Windows: Ctrl+Alt+R

  Spowoduje to ponowne uruchomienie aplikacji Creative Cloud i wszystkich jej procesów pomocniczych, w tym bibliotek Creative Cloud.

 4. Uruchom ponownie aplikację Creative Cloud, w której wystąpił błąd bibliotek.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje Creative Cloud. 

 2. Wyloguj się z programu Creative Cloud Desktop.

 3. Przejdź do następującego folderu.

  • macOS: /Library/Application Support/Adobe/
  • Windows: C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe

  Uwaga:

 4. Usuń folder Biblioteki Creative Cloud.

 5. Zaloguj się na konto w aplikacji Creative Cloud na komputer i uruchom ponownie aplikację Creative Cloud, w której wystąpił błąd bibliotek.

 1. Przejdź do następującego folderu:

  • macOS: /etc
  • Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc

  Uwaga:

  macOS: Ten folder jest zazwyczaj ukryty. W programie Finder wybierz kolejno opcje Przejdź > Przejdź do folderu. Następnie wpisz „/etc” (bez cudzysłowu) i wybierz przycisk Przejdź.

 2. Otwórz plik hosts (za pomocą edytora tekstów, np. Notatnik lub TextEdit).

 3. Sprawdź, czy nie ma w nim żadnych witryn firmy Adobe. Jeżeli w pliku znajdują się wpisy tych witryn, można je usunąć lub dodać znak # na początku wiersza, aby oznaczyć go jako komentarz.

  Zmień na przykład następujące wartości: 

  127.0.0.1 activate.adobe.com

  na 

  #127.0.0.1 activate.adobe.com

 4. Sprawdź, czy w pliku znajduje się następujący wiersz i czy wiersz ten nie jest oznaczony jako komentarz (nie ma znaku # na początku): 

  127.0.0.1 localhost

 5. (Opcjonalne) Użyj narzędzia Creative Cloud Cleaner do naprawy pliku hosts. Instrukcje można znaleźć w artykule Jak i kiedy używać narzędzia Creative Cloud Cleaner | Zaawansowane kroki.

macOS X

Jeżeli do zarządzania siecią jest używana opcja Automatyczne wykrywanie serwera proxy lub Automatyczna konfiguracja serwera proxy, zobacz sekcję Konfigurowanie serwera proxy przez administratora sieci.

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Kliknij ikonę Sieć.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy na komputerze Mac do współpracy z bibliotekami — krok 2

 3. Wybierz opcję Zaawansowane.

  Konfigurowanie serwera proxy na komputerze Mac do współpracy z bibliotekami — krok 3

 4. Przejdź do karty proxy.

 5. Upewnij się, że opcja Wyklucz proste nazwy hostów jest zaznaczona.

  Konfigurowanie serwera proxy na komputerze Mac do współpracy z bibliotekami — krok 5

Windows 10

Jeżeli do zarządzania siecią jest używana opcja Automatycznie wykryj ustawienia lub Użyj skryptu instalacyjnego, zobacz sekcję Konfigurowanie serwera proxy przez administratora sieci.

 1. W polu wyszukiwania wpisz Zmień ustawienia serwera proxy i z listy wyników wyszukiwania wybierz odpowiednią pozycję.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy w systemie Windows 10 do współpracy z bibliotekami — krok 1

 2. Przewiń w dół okna dialogowego Ustawienia serwera Proxy i upewnij się, że opcja Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych (intranet) jest zaznaczona.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy w systemie Windows 10 do współpracy z bibliotekami — krok 2

Windows 7

Jeżeli do zarządzania siecią jest używana opcja Automatycznie wykryj ustawienia lub Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, zobacz sekcję Konfigurowanie serwera proxy przez administratora sieci.

 1. Wpisz „Internet Explorer” na pasku wyszukiwania systemu Windows. Następnie wybierz opcję Internet Explorer.

 2. Wybierz ikonę Narzędzia (ikona koła zębatego w przeglądarce IE 9+) i z menu wybierz polecenie Opcje internetowe.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy w systemie Windows 7 do współpracy z bibliotekami — krok 1

 3. Przejdź do karty Połączenia i wybierz przycisk Ustawienia sieci LAN.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy w systemie Windows 7 do współpracy z bibliotekami — krok 3

 4. Upewnij się, że opcja Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych jest zaznaczona.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy w systemie Windows 7 do współpracy z bibliotekami — krok 4

Konfigurowanie serwera proxy przez administratora sieci

Jeżeli siecią zarządza administrator sieci przy użyciu opcji Automatyczne wykrywanie serwera proxy lub Automatyczna konfiguracja serwera proxy w systemie macOS albo opcji Automatycznie wykryj ustawienia lub Użyj skryptu automatycznej konfiguracji w systemie Windows, przeczytaj, jak włączyć biblioteki Creative Cloud.

Poproś administratora sieci w organizacji o wykonanie następujących czynności:

 1. Otwórz plik konfiguracji serwera proxy PAC/WPAD.

 2. Upewnij się, że obecne jest następujące ustawienie:

  FindProxyForURL(url, host)
  if (isInNet(host, "127.0.0.1", "255.255.255.255")) {
       return "DIRECT";
  }

Nadal występują problemy?

Napraw błąd programu Adobe XD i Adobe Fresco w systemie Windows 10

Ikona aplikacji Fresco

Ikona Adobe XD

Problem ten występuje w programie Adobe XD w systemie Windows 10.

Ikona aplikacji Fresco

Problem ten występuje w programie Adobe Fresco w systemie Windows 10.

Usuwanie błędów aplikacji Creative Cloud w systemie macOS X 10.12

Jeśli w aplikacji Creative Cloud w systemie macOS X 10.12 nie wczytują się biblioteki Creative cloud, a powyższe rozwiązania nie rozwiązują problemu, spróbuj uaktualnić system operacyjny. Biblioteki Creative Cloud obsługują systemy operacyjne macOS X 10.13 High Sierra lub nowsze. 

Usuwanie błędu programu Adobe XD w systemie Windows 10

Jeśli w programie Adobe XD w systemie Windows nie wczytują się biblioteki Creative Cloud, a powyższe rozwiązania nie pomogły, spróbuj wykonać następujące kroki.

 1. Zakończ program Adobe XD.

 2. W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz „Powershell” i otwórz wiersz polecenia Powershell.

 3. Wpisz jedno z następujących poleceń i naciśnij klawisz Enter.

  • XD 48 i wcześniejsze wersje:  CheckNetIsolation.exe LoopbackExempt -a -n="Adobe.CC.XD_adky2gkssdxte"
  • XD49 i nowsze wersje: CheckNetIsolation.exe LoopbackExempt -a -n="Adobe.XD_pc75e8sa7ep4e"
 4. Uruchom program Adobe XD.

  Zostaną wyświetlone Biblioteki Creative Cloud.

Napraw błąd programu Adobe Fresco w systemie Windows 10

Jeśli w programie Adobe Fresco w systemie Windows nie wczytują się biblioteki Creative Cloud, a powyższe rozwiązania nie pomogły, spróbuj wykonać następujące kroki.

 1. Zakończ program Adobe Fresco.

 2. W polu wyszukiwania wpisz „Powershell i otwórz wiersz polecenia Powershell.

 3. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.

  CheckNetIsolation.exe LoopbackExempt -a -n="Adobe.Fresco_pc75e8sa7ep4e"

 4. Ponownie uruchom program Adobe Fresco.

  Zostaną wyświetlone Biblioteki Creative Cloud.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?