Dowiedz się, co zrobić, gdy panel Biblioteki się nie załaduje lub gdy wystąpi błąd „Wystąpił błąd podczas inicjowania działania Bibliotek Creative Cloud”.

Uwaga:

Jeśli odinstalujesz aplikację Creative Cloud na komputer i zainstalujesz ją ponownie w celu rozwiązywania problemów, panel Bibliotek w aplikacji Creative Cloud na komputer może przestać działać. Aby rozwiązać problem, zobacz artykuł Panel Bibliotek Creative Cloud przestał działać.

Błąd: „Wystąpił nieznany błąd podczas inicjowania usługi Biblioteki Creative Cloud”

Podczas próby korzystania z usługi Biblioteki Creative Cloud w obsługiwanych aplikacjach na komputer nie można otworzyć panelu i pojawia się następujący błąd:

Wystąpił nieznany błąd podczas inicjowania usługi Biblioteki Creative Cloud.

Panel bibliotek nie ładuje się
Błąd: „Wystąpił nieznany błąd podczas inicjowania usługi Biblioteki Creative Cloud”.

Sposoby obejścia tego problemu

Zespół inżynierów Adobe pracuje obecnie nad rozwiązaniem tego problemu. W międzyczasie poniższe sposoby obejścia problemu powinny umożliwić korzystanie z usługi zanim zostanie opracowane stałe rozwiązanie.  

Uruchom ponownie Biblioteki CC

 1. Zamknij wszystkie otwarte produkty Adobe wykorzystujące biblioteki, w tym:

  • Photoshop CC
  • Illustrator CC
  • InDesign CC
  • Premiere Pro CC
  • Adobe After Effects CC

 2. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer za pomocą ikony na pasku zadań.

 3. Użyj następujących skrótów klawiaturowych:

  • macOS: Command+Option+R
  • Windows: Ctrl+Alt+R

  Spowoduje to ponowne uruchomienie aplikacji Creative Cloud i wszystkich jej procesów pomocniczych, w tym CCLibraries.

 4. Uruchom ponownie produkt Adobe, w którym wystąpił błąd bibliotek.

Odtwarzanie bufora bibliotek

 1. Zamknij wszystkie aplikacje Creative Cloud. 

 2. Wyloguj się z konta w aplikacji Creative Cloud na komputer. 

  Przeczytaj sekcję Dezaktywacja aplikacji na komputerze w artykule Aktywacja i dezaktywacja aplikacji Adobe Creative Cloud.

 3. Przejdź do następującego folderu.

  • macOS: ~/Library/Application Support/Adobe
  • Windows: C:\Users\[Your User Name]\AppData\Roaming\Adobe

  Uwaga:

 4. Usuń folder Biblioteki Creative Cloud.

 5. Zaloguj się na konto w aplikacji Creative Cloud na komputer i uruchom ponownie produkt Adobe, w którym wystąpił błąd bibliotek.

  Przeczytaj sekcję Aktywacja aplikacji w artykule Aktywacja i dezaktywacja aplikacji Adobe Creative Cloud.

Sprawdzanie prawidłowości konfiguracji pliku hosts

 1. Przejdź do następującego folderu:

  • macOS: /etc
  • Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc

  Uwaga:

  macOS: Ten folder jest zazwyczaj ukryty. W programie Finder wybierz kolejno opcje Przejdź > Przejdź do folderu. Następnie wpisz „/etc” (bez cudzysłowia) i kliknij przycisk Przejdź.

 2. Otwórz plik hosts (za pomocą edytora tekstów, np. Notatnik lub TextEdit).

 3. Sprawdź, czy nie ma w nim żadnych witryn firmy Adobe. Jeżeli w pliku znajdują się wpisy tych witryn, można je usunąć lub dodać znak # na początku wiersza, aby oznaczyć go jako komentarz.

  Na przykład, zmień: 

  127.0.0.1 activate.adobe.com

  na

  #127.0.0.1 activate.adobe.com

 4. Sprawdź, czy w pliku znajduje się następujący wiersz i czy wiersz ten nie jest oznaczony jako komentarz (nie ma znaku # na początku): 

  127.0.0.1 localhost

 5. (Opcjonalne) Użyj narzędzia Creative Cloud Cleaner do naprawy pliku hosts. Instrukcje znajdują się w artykule Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

Konfigurowanie serwera proxy do współpracy z bibliotekami

macOS X

Jeżeli do zarządzania siecią jest używana opcja Automatyczne wykrywanie serwera proxy lub Automatyczna konfiguracja serwera proxy, zobacz sekcję Konfigurowanie serwera proxy przez administratora sieci.

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Kliknij ikonę Sieć.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy na komputerze Mac do współpracy z bibliotekami — krok 2
 3. Kliknij opcję Zaawansowane.

  Konfigurowanie serwera proxy na komputerze Mac do współpracy z bibliotekami — krok 3
 4. Przejdź do karty Serwery proxy.

 5. Upewnij się, że opcja Wyklucz proste nazwy hostów jest zaznaczona.

  Konfigurowanie serwera proxy na komputerze Mac do współpracy z bibliotekami — krok 5

Windows 10

Jeżeli do zarządzania siecią jest używana opcja Automatycznie wykryj ustawienia lub Użyj skryptu instalacyjnego, zobacz sekcję Konfigurowanie serwera proxy przez administratora sieci.

 1. W polu wyszukiwania wpisz Zmień ustawienia serwera proxy i z listy wyników wyszukiwania wybierz odpowiednią pozycję.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy w systemie Windows 10 do współpracy z bibliotekami — krok 1
 2. Przewiń w dół okna dialogowego Ustawienia serwera Proxy i upewnij się, że opcja Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych (intranet) jest zaznaczona.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy w systemie Windows 10 do współpracy z bibliotekami — krok 2

Windows 7

Jeżeli do zarządzania siecią jest używana opcja Automatycznie wykryj ustawienia lub Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, zobacz sekcję Konfigurowanie serwera proxy przez administratora sieci.

 1. Wybierz pozycje Start > Wszystkie programy > Internet Explorer.

 2. Kliknij ikonę Narzędzia (ikona koła zębatego w przeglądarce IE 9+) i z menu wybierz polecenie Opcje internetowe.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy w systemie Windows 7 do współpracy z bibliotekami — krok 1
 3. Przejdź do karty Połączenia i kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy w systemie Windows 7 do współpracy z bibliotekami — krok 3
 4. Upewnij się, że opcja Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych jest zaznaczona.

  Konfigurowanie ustawień serwera proxy w systemie Windows 7 do współpracy z bibliotekami — krok 4

Konfigurowanie serwera proxy przez administratora sieci

Jeżeli siecią zarządza administrator sieci przy użyciu opcji Automatyczne wykrywanie serwera proxy lub Automatyczna konfiguracja serwera proxy w systemie macOS albo opcji Automatycznie wykryj ustawienia lub Użyj skryptu automatycznej konfiguracji w systemie Windows, w tej części opisano włączanie usługi Biblioteki Creative Cloud.

Poproś administratora sieci w organizacji o wykonanie następujących czynności:

 1. Otwórz plik konfiguracji serwera proxy PAC/WPAD.

 2. Upewnij się, że obecne jest następujące ustawienie:

  FindProxyForURL(url, host)
  if (isInNet(host, "127.0.0.1", "255.255.255.255")) {
       return "DIRECT";
  }

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online