Obsługa proxy w produktach Creative Cloud

Uwaga:

Ten artykuł dotyczy Creative Cloud 2018 i starszych wersji.

Usługa Creative Cloud zwiększa funkcjonalność aplikacji poprzez zapewnienie dostępu do różnych usług, takich jak Zasoby, Adobe Fonts i Behance. W wielu przedsiębiorstwach serwer proxy zostaje wdrożony w celu ograniczenia i kontroli dostępu do Internetu.

W niniejszym artykule opisano różne poziomy obsługi środowiska proxy w produktach Creative Cloud.

  Panel Adobe Asset Link nie obsługuje środowisk serwerów proxy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagania wstępne.

Wymagania proxy dla bibliotek Creative Cloud Libraries

W środowisku przedsiębiorstwa biblioteki Creative Cloud Libraries muszą być podłączone do lokalnego hosta, aby zapewnić prawidłową synchronizację panelu Biblioteki w aplikacjach.Jeżeli używasz bibliotek, ustaw lokalny host i 127.0.0.1, aby obchodziły serwer proxy środowiska przedsiębiorstwa.

Mac: Jeśli stosujesz automatyczną konfigurację serwera proxy (PAC) lub protokół automatycznego wykrywania serwera proxy WWW (WPAD), musisz także włączyć opcję Wyklucz proste nazwy hosta (Exclude simple hostnames).

Uwaga: To ustawienie jest wymagane do ręcznego wprowadzenia URL lub IP serweru proxy.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji serwera proxy do obsługi bibliotek Creative Cloud podano w artykułach Konfiguracja serwera proxy do obsługi bibliotek oraz Konfiguracja serwera proxy przez administratora sieci.

Obsługiwane typy ustawień proxy

Następujące konfiguracje proxy są obsługiwane w systemach Mac i Windows:

 • Ustawienia proxy używające adresu PAC URL z uwierzytelnianiem lub bez
 • Automatyczne odnajdowanie serwera proxy (WPAD)
 • Podstawowe uwierzytelnianie. Dane dostępu podane przez użytkownika do zalogowania się w aplikacji Creative Cloud są używane przez biblioteki Creative Cloud Libraries. Jeżeli użytkownik nie zaloguje się za pomocą danych dostępu w aplikacji Creative Cloud, w panelu bibliotek Creative Cloud Libraries pojawi się monit o podanie danych dostępu.
 • Biblioteki Creative Cloud oraz aplikacja Creative Cloud Desktop obsługują uwierzytelnianie Kerberos. Produkty Creative Cloud natomiast nie obsługują uwierzytelniania Kerberos.

Nieobsługiwane typy ustawień proxy

Następujące konfiguracje proxy nie są obsługiwane:

 • Uwierzytelnianie NTLM
 • Lokalna konfiguracja PAC  plik  obsługa

Obsługa plików PAC

Aplikacja Creative Cloud na komputer i narzędzie Creative Cloud Packager obsługują zdalne pliki PAC z podstawowymi danymi uwierzytelniania (plik PAC zapisane na serwerze zdalnym, dostępnym pod adresem URL). 

Aplikacja Creative Cloud na komputer i narzędzie Creative Cloud Packager nie obsługują plików PAC przechowywanych lokalnie.

Uwierzytelnianie NTLM jest nieobsługiwane.

Uwierzytelnione środowisko proxy z aplikacją Creative Cloud na komputer i produktami Creative Cloud

Uwaga:

Zaleca się, aby używać wyłącznie serwerów proxy HTTP i HTTPS. Serwer proxy SOCKS nie jest obsługiwany w aplikacji Creative Cloud na komputer.

Jeżeli środowisko przedsiębiorstwa zostało skonfigurowane do używania serwera proxy z podstawowym uwierzytelnianiem, można zaobserwować następujące zachowanie.

Jeżeli korzystasz ze wszystkich funkcji aplikacji Creative Cloud, to Twoi użytkownicy logują się za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud na komputer, aby nabyć licencję na oprogramowanie i korzystać z usług. Jeśli przy pierwszym uruchomieniu aplikacja Creative Cloud Desktop wykryje serwer proxy, wyświetli prośbę o podanie danych uwierzytelniających do niego.

Logowanie do serwera proxy

Podaj dane dostępu do serwera proxy i wybierz opcję zapisania. Uruchomione aplikacje Creative Cloud wysyłają zapytanie o połączenie z Internetem. Aplikacje rozpoznają, że dane uwierzytelniające są już przechowywane przez aplikację Creative Cloud na komputer i korzystają z tych danych.

W aplikacjach nie są wyświetlane monity o połączenie z Internetem. Wszystkie funkcje są odblokowane.

W poniższej aplikacja obsługa ta nie została jednak w pełni zintegrowana, w związku z czym można zaobserwować następujące zachowanie w uwierzytelnionym środowisku proxy.

Muse
Użytkownik otrzymuje wielokrotnie monit o podanie poświadczeń. Po wybraniu przez użytkownika opcji zapisu, okno dialogowe z poświadczeniami jest chowane i nie wyświetla się przy następnych uruchamianiach.

Uwierzytelniony serwer proxy bez aplikacji Creative Cloud na komputer

Jeżeli użytkownik ma uwierzytelniony serwer proxy w swoim środowisku, ale nie zainstalował aplikacji Creative Cloud na komputer, każda aplikacja będzie łączyć się osobno przez serwer proxy z różnym skutkiem. Zazwyczaj pojawia się pojedynczy monit z żądaniem poświadczeń serwera proxy. Czasami pojawiają się jednak uporczywe okna dialogowe przy uruchamianiu i korzystaniu z różnych funkcji.

Aby obejść uwierzytelnianie, niektóre serwery proxy zezwalają na umieszczanie domen na białej liście. Pełna lista jest dostępna w dokumencie Creative Cloud Enterprise Endpoints.

Zachowanie w środowiskach, które nie korzystają z usług lub są w trybie offline

Jeżeli jesteś w trybie offline, to aplikacje nie będą działać i wysyłać monitów o podanie danych dostępu do połączenia z Internetem. Gdy użytkownicy końcowi będą próbować uzyskać dostęp do dowolnej funkcji w trybie online, zostaną poinformowani, że są w trybie offline. Jeżeli użytkownicy końcowi będą próbować uzyskać dostęp do usług, które wymagają aplikacji Creative Cloud na komputer, takich jak biblioteki, zostaną poinformowani o konieczności instalacji tej aplikacji.

W samych produktach istnieje wiele funkcji powodujących prośbę o połączenie z Internetem. Oto niektóre z nich:

 • Monity i preferencje synchronizacji ustawień
 • Monity i preferencje logowania (z menu Pomoc i innych)
 • Monity aplikacji Adobe Anywhere w aplikacji Adobe Premiere Pro lub Prelude
 • Preferencje aplikacji Business Catalyst w programie Muse
 • Preferencje aplikacji Lightroom Mobile w aplikacji Lightroom
 • Aktywacja czcionek
 • Biblioteki Creative Cloud i inne preferencje programu Adobe CreativeSync

Synchronizacja ustawień

Funkcja synchronizacji ustawień działa w środowisku proxy, gdy jest używana w najnowszych wersjach następujących produktów:

 • Dreamweaver
 • Premier Pro
 • Adobe Media Encoder
 • Animate
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto