Usługa Creative Cloud zwiększa funkcjonalność aplikacji poprzez zapewnienie dostępu do różnych usług, takich jak Zasoby, Adobe Fonts i Behance. W wielu przedsiębiorstwach serwer proxy zostaje wdrożony w celu ograniczenia i kontroli dostępu do Internetu.

W niniejszym artykule opisano różne poziomy obsługi środowiska proxy w produktach Creative Cloud.

Wymagania proxy dla bibliotek Creative Cloud Libraries

W środowisku przedsiębiorstwa biblioteki Creative Cloud Libraries muszą być podłączone do lokalnego hosta, aby zapewnić prawidłową synchronizację panelu Biblioteki w aplikacjach.Jeżeli używasz bibliotek, ustaw lokalny host i 127.0.0.1, aby obchodziły serwer proxy środowiska przedsiębiorstwa.

Jeżeli korzystasz z komputera Mac i używasz skryptu autokonfiguracji serwera proxy (PAC) lub protokołu automatycznego odnajdowania serwera proxy (WPAD), zezwól na Wyłączanie prostych nazw hostów.

Uwaga: To ustawienie jest wymagane do ręcznego wprowadzenia URL lub IP serweru proxy.

Więcej informacji dotyczących konfigurowania serwera proxy do współpracy z bibliotekami Creative Cloud Libraries w sekcjach Konfigurowanie serwera proxy do współpracy z bibliotekami oraz Konfigurowanie serwera proxy przez administratora sieci.

Obsługiwane typy ustawień proxy

Następujące konfiguracje proxy są obsługiwane w systemach Mac i Windows:

 • Ustawienia proxy używające adresu PAC URL z uwierzytelnianiem lub bez
 • Automatyczne odnajdowanie serwera proxy (WPAD)
 • Podstawowe uwierzytelnianie. Dane dostępu podane przez użytkownika do zalogowania się w aplikacji Creative Cloud są używane przez biblioteki Creative Cloud Libraries. Jeżeli użytkownik nie zaloguje się za pomocą danych dostępu w aplikacji Creative Cloud, w panelu bibliotek Creative Cloud Libraries pojawi się monit o podanie danych dostępu.
 • Uwierzytelnianie Kerberos jest obsługiwane dla bibliotek Creative Cloud Libraries i aplikacji Creative Cloud. Natomiast produkty Creative Cloud w wersji nie zapewniają obecnie takiej obsługi.

Nieobsługiwane typy ustawień proxy

Następujące konfiguracje proxy nie są obsługiwane:

 • Uwierzytelnianie NTLM
 • Lokalna konfiguracja PAC plik obsługa

Obsługa plików PAC

Aplikacje Creative Cloud na komputer i Creative Cloud Packager obsługują zdalne pliki PAC z podstawowym uwierzytelnianiem (pliki PAC przechowywane na serwerze zdalnym i zawierające odnośnik w postaci adresu URL). 

Aplikacje Creative Cloud na komputer i Creative Cloud Packager nie obsługują plików PAC przechowywanych lokalnie.

Uwierzytelnianie NTLM jest nieobsługiwane.

Uwierzytelnione środowisko proxy z aplikacją CC na komputer i produktami CC

Jeżeli środowisko przedsiębiorstwa zostało skonfigurowane do używania serwera proxy z podstawowym uwierzytelnianiem, można zaobserwować następujące zachowanie.

Jeżeli korzystasz ze wszystkich funkcji aplikacji Creative Cloud, to Twoi użytkownicy logują się za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud na komputer, aby nabyć licencję na oprogramowanie i korzystać z usług. Gdy przy pierwszym uruchomieniu aplikacja Creative Cloud na komputer wykrywa obecność proxy, wyświetla się monit o podanie danych dostępu.

Hasło proxy

Podaj dane dostępu do serwera proxy i wybierz opcję zapisania. Gdy aplikacje Creative Cloud zostają uruchomione i wyszukują połączenie z Internetem, rozpoznają, że dane dostępu zostały już ustawione i są przechowywane w aplikacji Creative Cloud na komputer. Dane te zostaną użyte.

W aplikacjach nie są wyświetlane monity o połączenie z Internetem. Wszystkie funkcje są odblokowane.

W poniższej aplikacja obsługa ta nie została jednak w pełni zintegrowana, w związku z czym można zaobserwować następujące zachowanie w uwierzytelnionym środowisku proxy.

Muse
Użytkownik otrzymuje wielokrotnie monit o podanie poświadczeń. Gdy użytkownik wybierze zapisanie poświadczeń, okno dialogowe zostanie pominięte i monity nie będą już wysyłane podczas kolejnych uruchomień.

Uwierzytelnianie proxy bez aplikacji CC na komputer

Jeżeli użytkownik ma uwierzytelnione proxy w swoim środowisku, ale nie zainstalował aplikacji Creative Cloud na komputer, to każda pojedyncza aplikacja będzie łączyć się osobno przez proxy z różnymi skutkiem. W większości przypadków pojawi się pojedynczy monit o podanie danych dostępu. W niektórych przypadkach pojawiają się jednak uporczywe okna dialogowe przy uruchamianiu i korzystaniu z różnych funkcji.

Dane dostępu do serwera proxy

Aby obejść uwierzytelnianie, niektóre serwery proxy zezwalają na umieszczanie domen na białej liście. Pełna lista jest dostępna w dokumencie Creative Cloud Enterprise Endpoints.

Zachowanie w środowiskach, które nie korzystają z usług lub są w trybie offline

Jeżeli jesteś w trybie offline, to aplikacje nie będą działać i wysyłać monitów o podanie danych dostępu do połączenia z Internetem. Gdy użytkownicy końcowi będą próbować uzyskać dostęp do dowolnej funkcji w trybie online, zostaną poinformowani, że są w trybie offline. Jeżeli użytkownicy końcowi będą próbować uzyskać dostęp do usług, które wymagają aplikacji Creative Cloud na komputer, takich jak biblioteki, zostaną poinformowani o konieczności instalacji tej aplikacji.

W samych produktach istnieje wiele funkcji powodujących prośbę o połączenie z Internetem. Oto niektóre z nich:

 • Monity i preferencje synchronizacji ustawień
 • Monity i preferencje logowania (z menu Pomoc i innych)
 • Aplikacja Adobe Anywhere wysyła monit w aplikacji Premiere Pro/Prelude
 • Preferencje aplikacji Business Catalyst Muse
 • Preferencje aplikacji Lightroom Mobile w aplikacji Lightroom
 • Aktywacja czcionek
 • Biblioteki CC i pozostałe preferencje aplikacji CreativeSync

Synchronizacja ustawień

Funkcja synchronizacji ustawień działa w środowisku proxy, gdy jest używana w najnowszych wersjach następujących produktów:

 • Dreamweaver
 • Premier Pro
 • Media Encoder
 • Animate

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online