Podręcznik użytkownika Anuluj

Adobe Asset Link

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud
Adobe Asset Link

Pracownicy zajmujący się tworzeniem treści graficznych lub marketingiem mogą używać panelu Adobe Asset Link z poziomu aplikacji komputerowych Creative Cloud, aby usprawnić współpracę.

Panel Adobe Asset Link umożliwia połączenie z systemem Adobe Experience Manager Assets w popularnych aplikacjach: Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator i XD. Zawartość przechowywana w systemie Experience Manager Assets jest dostępna i można ją modyfikować bez potrzeby opuszczania aplikacji Creative Cloud.

Aby tworzyć projekty i prototypy o wysokiej wierności w programie Adobe XD, używaj rozszerzenia Adobe Asset Link dla XD. Dołączaj zasoby cyfrowe z systemu Experience Manager Assets do swoich obszarów roboczych w programie XD. Rozszerzenie Adobe Asset Link dla XD umożliwia współpracę między działem graficznym a działem marketingu w całym procesie projektowania produktu. Więcej informacji.

Co nowego

Obecnie możesz nawiązywać automatyczne połączenie z dowolnym środowiskiem Experience Manager Assets opartym na chmurze, do którego masz uprawnienia. Wszystkie środowiska, do których masz dostęp, są wyświetlane w widoku Zarządzanie środowiskami rozszerzenia Adobe Asset Link. Możesz przełączać się między środowiskami lub je modyfikować.

Rozszerzenie Adobe Asset Link obsługuje środowiska Experience Manager jako Cloud Service i Experience Manager Assets Essentials. Obsługuje również rozwiązania Experience Manager 6.4 i Experience Manager 6.5 z najnowszymi dodatkami Service Pack.

Oto podsumowanie najważniejszych nowych możliwości rozszerzenia Adobe Asset Link:

 • Obsługa środowiska Adobe Experience Manager Assets Essentials
 • Automatyczne nawiązywanie połączenia ze środowiskami opartymi na chmurze, takimi jak Experience Manager Assets jako Cloud Service i Experience Manager Assets Essentials
 • Obsługa urządzeń ARM
 • Obsługa modelu Enterprise Storage Model (ESM)
 • Obsługa najnowszych aplikacji Adobe InDesign, Photoshop i Illustrator 2022
 • Zwiększona wydajność przy przesyłaniu zasobów do środowisk Experience Manager as a Cloud Service i Experience Manager Assets Essentials.
 • Obsługa identyfikatorów Business ID
 • Zarządzanie parametrami środowiska we wtyczce Adobe Asset Link XD
 • Obsługa ułatwień dostępu we wtyczce Adobe Asset Link XD
 • Obsługa kolejnych 11 języków

Wymagania wstępne

Sprawdź, czy zostały spełnione następujące wymagania rozszerzenia Adobe Asset Link:

Wymagania wstępne dotyczące środowiska Creative Cloud

 • Co najmniej jedna ważna subskrypcja Creative Cloud dla przedsiębiorstw — plan Wszystkie aplikacje lub Pojedyncza aplikacja (Adobe Photoshop, Illustrator lub InDesign) Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

 • Obsługiwane są subskrypcje zakupione w ramach programów zakupowych VIP lub ETLA. Więcej informacji.
Uwaga:

W celu obsługi identyfikatorów Business ID w systemie Experience Manager 6.5 konieczne jest zainstalowanie pakietu serwisowego 11 lub nowszego; natomiast Experience Manager 6.4 wymaga zastosowania najnowszego zbiorczego pakietu poprawek (CFP).

Uwaga:

Jeśli subskrypcja Creative Cloud została skonfigurowana w innym serwisie Adobe Admin Console niż rozwiązanie Adobe Experience Manager, może być konieczne nawiązanie relacji zaufanego dostępu do katalogów między oboma środowiskami. Więcej informacji.

 • Rozszerzenie Adobe Asset Link obecnie nie obsługuje środowisk proxy (takich jak Kerberos).

Adobe Experience Manager — wymagania wstępne

Uwaga:

Systemy Experience Manager Assets 6.4.0–6.4.3 wymagają zainstalowania dodatkowego pakietu w rozwiązaniu Experience Manager. Więcej informacji: Konfigurowanie systemu Experience Manager Assets do współpracy z rozszerzeniem Adobe Asset Link.

Konfigurowanie rozszerzenia Adobe Asset Link

Konfigurowanie rozszerzenia Adobe Asset Link dla użytkowników aplikacji graficznych to prosta procedura. Wykonaj następujące czynności.

1. Tworzenie grupy użytkowników

W instancji serwisu Adobe Admin Console, za pomocą której zarządza się uprawnieniami do produktów Creative Cloud dla przedsiębiorstw, utwórz niepowtarzalną grupę użytkowników aplikacji kreatywnych. Użytkownicy dodawani do takiej grupy muszą mieć konta Enterprise ID lub Federated ID. (Dowiedz się więcej). Musisz mieć uprawnienia administracyjne do tworzenia grup użytkowników.

2. Konfigurowanie systemu Experience Manager Assets

Aby zapewnić użytkownikom dostęp do zasobów cyfrowych przechowywanych w systemie Experience Manager Assets za pomocą aplikacji Creative Cloud, skonfiguruj i zoptymalizuj system Experience Manager Assets. Aby umożliwić komunikację między programem InDesign a systemem Experience Manager Assets, dodaj identyfikator klienta programu InDesign do środowiska Experience Manager Assets. Dowiedz się więcej.

Wygeneruj rozszerzenie Adobe Asset Link, wykonując procedurę „Pakiety” w serwisie Adobe Admin Console. Następnie zainstaluj to rozszerzenie Adobe Asset Link. W zależności od typu wdrożenia użytkownicy usługi Creative Cloud są automatycznie podłączani do środowiska Experience Manager lub wymagają, aby administrator je dla nich skonfigurował. Więcej informacji.

Można teraz używać panelu Adobe Asset Link w programie Photoshop, Illustrator lub InDesign. Aby otworzyć ten panel w programie InDesign lub Illustrator, przejdź do opcji Okna >Rozszerzenia> Adobe Asset Link. W programie Photoshop przejdź do opcji Okno > Rozszerzenia (starsze wersje) > Adobe Asset Link.

Za pomocą panelu Adobe Asset Link można otwierać i modyfikować zasoby przechowywane w systemie zarządzania zasobami cyfrowymi przedsiębiorstwa — Adobe Experience Manager Assets.

Funkcje i możliwości

Instrukcje korzystania z panelu Adobe Asset Link przez użytkowników aplikacji graficznych podano w artykule Zarządzanie zasobami za pomocą panelu Adobe Asset Link.

Więcej informacji o funkcjach i możliwościach panelu Adobe Asset Link przedstawiono w filmieUżywanie panelu Adobe Asset Link w połączeniu z systemem Experience Manager Assets (8 minut).

Konfigurowanie dostępu agencji cyfrowych i wykonawców

Korzystając z rozszerzenia Adobe Asset Link, można w łatwy sposób udzielić agencji obsługującej markę dostępu do zasobów projektowych. Wystarczy dodać taką agencję jako domenę zaufaną w środowisku przedsiębiorstwa. Szczegółowe instrukcje: Domeny autoryzowane. Jeśli zasady bezpieczeństwa przedsiębiorstwa nie zezwalają na dodawanie domen zaufanych, to trzeba będzie skonfigurować dla agencji stanowisko z licencją Creative Cloud dla przedsiębiorstw. Dzięki temu zasoby wykorzystywane przez agencję pozostaną własnością przedsiębiorstwa.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto