Adobe Creative Cloud Desktop — informacje o wersji

Informacje o nowościach w najnowszej aktualizacji aplikacji Adobe Creative Cloud.

Informacje dotyczące poszczególnych wersji

Uwaga:

Aby uzyskać najlepszą wydajność, korzystaj zawsze z najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer.

Wersja 5.10.0.573 wydana 01.03.2023 (wersja obowiązkowa)

 • Odkładanie aktualizacji aplikacji Creative Cloud na później, gdy urządzenie nie będzie używane
 • Uzyskaj dostęp do dodatkowych typów plików w sekcjach Twoje pliki i Udostępnione Ci pliki (pliki PDF, pliki Microsoft Office, obrazy itd.)
 • Uzyskaj pomoc dotyczącą plików w chmurze w programie InDesign (Beta)
 • Uzyskaj pomoc dotyczącą wszelkich problemów z aplikacjami, korzystając z łącza do naszego forum pomocy technicznej
 • Uzyska dostęp do aplikacji mobilnych, skanując kod QR ze stron aplikacji Creative Cloud na komputer
 • Skorzystaj ze zintegrowanego narzędzia Creative Cloud Diagnostics, aby rozwiązać awarie aplikacji Premiere Pro
 • Używaj skrótów klawiaturowych (polecenie +/-), aby powiększać i pomniejszać podgląd plików
 • Zmieniono nazwy procesów w tle, aby jasno opisywać ich funkcje
 • Zwiększono liczbę administratorów, którzy mogą teraz przydzielać stanowiska dla wdrożeń zespołowych i korporacyjnych
 • Nabyte wtyczki można przeglądać i zarządzać nimi z użyciem nowych filtrów na karcie Zarządzaj w sekcji Wtyczki.
 • Pewne procesy nie działają już w tle, chyba że jest to wymagane
 • Wprowadzono udoskonalenia techniczne i poprawki usuwające błędy

Wersja 5.9.1.377 wydana 12.13.2022 r. (wersja WWW)

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 5.9.0.372 (Windows) i wersja 5.9.0.373 (macOS) wydana 02.10.2022 r. (wersja obowiązkowa)

 • Możliwość zaplanowania aktualizacji na później, jeśli aplikacja jest używana
 • Możliwość pominięcia modułów opcjonalnych podczas instalowania aplikacji Creative Cloud
 • Udoskonalono obsługę błędów podczas instalacji aplikacji
 • Udoskonalono procesy zarządzania kontem w aplikacji
 • Zmieniono nazwy procesów, aby jasno opisywać ich funkcje
 • Poprawiono funkcje przeglądania i wyszukiwania w celu umożliwienia obsługi wszystkich typów wtyczek
 • Dodano nowe funkcje oceniania i recenzowania wtyczek na karcie Rynek
 • Możliwość przeglądania i nabywania wtyczek ZXP/CEP za pomocą programu Creative Cloud Desktop
 • Rozszerzenia ułatwiające użytkownikom wtyczek odkrywanie zawartości „Gdzie znaleźć”
 • Użytkownik planu dla przedsiębiorstw może teraz poprosić o dostęp do aplikacji z poziomu karty Aplikacje
 • Udoskonalono funkcje nawigacji i wyświetlania w podglądzie PDF
 • Udoskonalenia techniczne i poprawki usuwające błędy

Wersja 5.8.0.592 wydana 27.07.2022 r.(wersja obowiązkowa)

 • W systemie Windows jest teraz dostępny tryb ciemny
 • Udoskonalone środowisko wprowadzające dla nowych użytkowników, dostępne podczas instalowania aplikacji objętych planem
 • Podgląd plików PDF w aplikacji
 • Możliwość publikowania zasobów w sieciach społecznościowych za pomocą narzędzia ContentCal
 • Udostępnianie dokumentu współpracownikom podczas wyświetlania podglądu w aplikacji
 • Problemy z rozliczeniami na koncie rozwiązywane bezpośrednio w aplikacji
 • Rozwiązano problemy występujące niekiedy podczas migracji z urządzenia MacOS z procesorem Intel na urządzenie z układem Apple M1
 • Udoskonalenia techniczne i poprawki usuwające błędy

Wersja 5.7.1.1 wydana 09.05.2022 r.(wersja obowiązkowa)

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 5.7.0.1307 wydana 14.04.2022 r.(wersja obowiązkowa)

 • W systemie macOS jest teraz dostępny tryb ciemny
 • Dodano możliwość komentowania dokumentów programu Photoshop w chmurze
 • Dodano obsługę wtyczek Unified Extensibility Platform instalowanych za pomocą narzędzia wiersza poleceń Unified Plugin Installer Agent
 • Organizacje w przedsiębiorstwach, które korzystają z usługi IdP Microsoft Azure, mogą umożliwić swoim pracownikom uwierzytelnianie się w przeglądarce za pomocą opcji w menu Pomoc
 • Udoskonalenia techniczne i poprawki usuwające błędy

Wersja 5.6.5.58 wydana 01.02.2022 r. (wersja obowiązkowa)

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 5.6.0.788 wydana 13.10.2021 r. (wersja obowiązkowa)

 • Na nowej karcie Stock i rynek można przeglądać i pobierać zasoby Adobe Stock, zasoby Substance 3D, czcionki, wtyczki i biblioteki.
 • Udoskonalenia techniczne i poprawki usuwające błędy

Wersja 5.5.0.619 (komputery Mac z procesorami Intel oraz komputery Mac z układem Apple silicon) wydana 22.07.2021 r. (wersja obowiązkowa)oraz wersja 5.5.0.617 (Windows z procesorami Intel oraz Windows z układem ARM) wydana 30.06.2021 r. (wersja obowiązkowa)

 • Dostępna pomoc techniczna dotycząca ujednoliconego pobierania 64-bitowego programu Acrobat
 • Nowe wprowadzenie dotyczące karty Rynek
 • Możliwość udostępniania dokumentów w trybie offline lub online jednym kliknięciem
 • Udoskonalenia techniczne i poprawki usuwające błędy

Wersja 5.4.5.550 wydana 10.05.2021 r.(wersja obowiązkowa)

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 5.4.3.544 wydana 16.04.2021 r.(wersja obowiązkowa)

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 5.4.2.540 do systemu macOS (Intel i ARM) oraz wersja 5.4.2.541 do systemu Windows (Intel), wydane 12.03.2021 r.(wersja internetowa)

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 5.4.1.534 wydana 04.03.2021 r. (wersja obowiązkowa)

 • Tysiące bezpłatnych zasobów Adobe Stock do przeglądania i pobierania na karcie Rynek
 • Możliwość zarządzania dokumentami w chmurze i zapraszania użytkowników do ich edycji
 • Możliwość przeglądania nowych artykułów i filmów na karcie Odkryj
 • Zasoby z biblioteki Creative Cloud można przeciągać na pulpit
 • Pliki programów Illustrator i Photoshop można konwertować na dokumenty w chmurze w programie Creative Cloud Desktop
 • Nowy odtwarzacz w ruchomym oknie umożliwia oglądanie materiałów Adobe Live

Wersja 5.3.5.518 wydana 07.12.2020 (wersja wyłącznie na urządzenia z procesorem ARM)

 • Wydana została wersja aplikacji Creative Cloud Desktop obsługującą komputery z procesorami ARM

Wersja 5.3.5.499 wydana 09.11.2020 (wersja przedpremierowa wyłącznie na urządzenia z procesorem ARM)

 • Wersja przedpremierowa aplikacji Creative Cloud Desktop na komputery z procesorami ARM

Wersja 5.3.1.470 wydana 08.10.2020 r. (wersja obowiązkowa)

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 5.3.0.468 wydana 25.09.2020 r. (wersja obowiązkowa)

 • Przedstawiamy nową kartę Rynek, na której można wyszukiwać, przeglądać i instalować wtyczki zwiększające możliwości kreatywne
 • Na karcie Odkryj można przeczytać najważniejsze dyskusje z forum Adobe
 • Udoskonalone strony kategorii, lepiej zoptymalizowany interfejs użytkownika i poprawki usuwające błędy

Wersja 5.2.1.441 wydana 30.07.2020 r. (wersja obowiązkowa)

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 5.2.0.436 wydana 26.06.2020 r. (wersja obowiązkowa)

 • Usprawniono wyświetlanie i otwieranie zainstalowanych aplikacji komputerowych
 • Karta Twoja praca umożliwia dostęp do dokumentów w chmurze Adobe i zarządzanie nimi
 • Bogatszy interfejs zarządzania zainstalowanymi czcionkami Adobe Fonts i wyświetlania ich podglądu
 • Nowa karta Odkryj (dla użytkowników spoza Japonii), umożliwiająca przeglądanie materiałów do nauki i zasobów tworzonych przez społeczność użytkowników, takich jak samouczki, pokazy na żywo i projekty Behance
 • Udoskonalenia techniczne i poprawki usuwające błędy

Wersja 5.1.0.407 wydana 24.03.2020 r. (wersja obowiązkowa)

 • Panel Preferencje zapewnia większą kontrolę nad powiadomieniami wyświetlanymi na komputerach
 • Do usługi Creative Cloud można dodać własne czcionki i synchronizować je między komputerami
 • Wprowadzono poprawki usuwające błędy i usprawniające proces instalacji

Wersja 5.0.0.354 wydana 11.10.2019 r. (wersja obowiązkowa)

 • Bardziej rozbudowany interfejs użytkownika, umożliwiający intuicyjny dostęp do zainstalowanych aplikacji, aktualizowanie ich oraz odkrywanie innych aplikacji uzupełniających lub rozszerzających Twoje możliwości kreatywne

 • Nowe strony produktowe umożliwiają odkrywanie wszystkich aplikacji komputerowych, mobilnych i przeglądarkowych Creative Cloud oraz dostęp do zasobów szkoleniowych i forów społeczności

 • Możliwość zarządzania bibliotekami Creative Cloud i udostępniania ich w nowym, większym formacie

 • Wbudowana wyszukiwarka materiałów do nauki, zasobów Adobe Stock zasoby, aplikacji, postów na forach i zasobów kreatywnych

 • Zaawansowane funkcje automatycznej aktualizacji na nowym panelu Preferencje

Wersja 4.9.0.504 wydana 22.07.2019 r. (wersja obowiązkowa)

 • Poprawiono dostęp do starszych wersji aplikacji Creative Cloud
 • Udoskonalono funkcje przesyłania wiadomości i opcje uwierzytelniania przeznaczone dla użytkowników planów dla przedsiębiorstw
 • Wprowadzono poprawki usuwające błędy i usprawniające proces instalacji

Wersja 4.8.2.476 wydana 27.05.2019 r. (wersja obowiązkowa)

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 4.8.1.435 wydana 12.03.2019 r. (wersja obowiązkowa)

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 4.8.0.421 wydana 09.02.2019 r. (wersja obowiązkowa)

 • Uproszenie i usprawnienie nawigacji w menu aplikacji Creative Cloud Desktop
 • Poprawki usuwające błędy i usprawniające proces instalacji oraz uzyskiwania pomocy technicznej

Wersja 4.7.0.400 wydana 24.09.2018 r. (wersja obowiązkowa)

 • Nowa funkcja automatycznej aktualizacji aplikacji Creative Cloud. Opcja auto-aktualizacji pojawi się, gdy zostaną wydane nowe aktualizacje aplikacji Creative Cloud.
 • Udoskonalenia interfejsu użytkownika, ułatwiające identyfikowanie wielu wersji tej samej aplikacji zainstalowanych na komputerze
 • Poprawki usuwające błędy i usprawniające proces instalacji oraz uzyskiwania pomocy technicznej

Wersja 4.6.1.393 wydana 28.08.2018 r. (wersja WWW)

 • Wprowadzono poprawki mechanizmów bezpieczeństwa w procesach instalacji i aktualizacji

Wersja 4.6.0.384 wydana 07.09.2018 r. (wersja obowiązkowa)

 • Poprawki usuwające błędy i usprawniające proces instalacji oraz uzyskiwania pomocy technicznej
Uwaga:

Po zaktualizowaniu programu Creative Cloud Desktop nastąpi wylogowanie i trzeba będzie zalogować się ponownie.

Wersja 4.5.0.331 wydana 27.04.2018 r. (wersja obowiązkowa)

 • Udoskonalenia w obsłudze aktualizacji Creative Cloud
 • Poprawki usuwające błędy, zwiększające wydajność i usprawniające rejestrowanie błędów w dzienniku

Wersja 4.4.1.298 wydana 20.02.2018 r. (wersja obowiązkowa)

 • Wprowadzono udoskonalenia techniczne i zmiany ułatwiające instalację i aktualizację

Wersja 4.4.0.294 wydana 06.02.2018 r. (wersja obowiązkowa)

 • Nowy, udoskonalony panel powiadomień: Karta Główna została usunięta. Powiadomienia z tej karty są teraz dostępne pod nową ikoną dzwonka obok menu profilu. Panel powiadomień został całkowicie przebudowany i ma teraz nowy wygląd, zgodny z innymi interfejsami powiadomień. Więcej informacji: Powiadomienia w aplikacji Creative Cloud Desktop.
 • Inne poprawki i udoskonalenia techniczne

Wersja 4.3.0.256 wydana 26.09.2017 r. (wersja obowiązkowa)

 • Uproszczono panel Aplikacje, organizując aplikacje w dwóch kategoriach: Moje aplikacje i usługi oraz Wersje próbne aplikacji
 • W sekcji Moje aplikacje i usługi są teraz wyświetlane te aplikacje i usługi, na które użytkownik ma licencję zgodnie z bieżącym planem (lub planami) Adobe
 • Nowy przycisk z menu obok aplikacji ułatwia odkrywanie dostępnych dla niej opcji, takich jak instalowanie, otwieranie, aktualizowanie, rozszerzanie, wyświetlanie samouczków, nowości i dodatkowych informacji, a także odinstalowywanie. Pozwala to wydajniej zarządzać aplikacjami
 • Wiele wersji tej samej aplikacji tworzy teraz jedną grupę z przełącznikiem umożliwiającym uruchamianie, aktualizowanie lub usuwanie każdej z tych aplikacji
 • Można także łatwo przełączać listy aplikacji: Wszystkie oraz Zainstalowane

Wersja 4.2.0.211 wydana 31.07.2017 (wersja obowiązkowa)

 • Wprowadzono udoskonalenia techniczne i zmiany ułatwiające instalację i aktualizację

Wersja 4.1.1.202 wydana 07.06.2017 r.

 • Wprowadziliśmy menu profilu, które zapewnia łatwy dostęp do konta
 • Wprowadziliśmy również inne poprawki związane z komfortem użytkowania i usunięto błędy

Wersja 4.0.1.188 wydana 03.04.2017 r.

 • Gdy komputer jest aktywny, aplikacja Creative Cloud Desktop wyświetla wszystkie powiadomienia w obszarze powiadomień systemu operacyjnego
 • Wprowadziliśmy również inne poprawki związane z komfortem użytkowania i usunięto błędy

Wersja 3.9.5.353 wydana 14.12.2016 r.

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 3.9.1.335 wydana 28.10.2016 r.

 • Usunięto błąd usługi Creative Cloud Sync w systemie macOS, który powodował ponowne synchronizowanie już zsynchronizowanych plików

Wersja 3.9.0.334 wydana 23.10.2016 r.

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 3.8.0.310 wydana 30.08.2016 r.

 • Aplikacja Creative Cloud Desktop wyświetla czerwoną etykietkę, gdy na komputerze pojawią się nowe powiadomienia. Aby uruchomić aplikację Creative Cloud Desktop, kliknij jej ikonę; wszystkie powiadomienia będą widoczne na karcie Główna. Więcej informacji: Etykietka powiadomienia aplikacji Creative Cloud Desktop.
 • Ta wersja aplikacji Creative Cloud Desktop będzie ostatnią wersją obsługiwaną w systemach Mac OS X 10.7 i OS X 10.8. Aplikacja w tych systemach nie będzie już uaktualniana i nie będą do niej wydawane poprawki bezpieczeństwa. Jeśli korzystasz z tych systemów operacyjnych, zdecydowanie zaleca się ich aktualizację do nowszych wersji, co pozwoli otrzymywać również nowe wersje aplikacji Creative Cloud Desktop.
 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 3.7.5.291 wydana 20.07.2016 r.

 • Usunięto błędy i wprowadzono poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 3.7.0.272 wydana 13.06.2016 r.

 • Wprowadzono powiadomienia o ograniczonym dostępie do aplikacji lub usług firmy Adobe i pomoc w rozwiązaniu tego problemu
 • Inne poprawki

Wersja 3.6.0.248 wydana 12.04.2016 r.

 • Większa wydajność oraz poprawki związane z komfortem użytkowania i niezawodnością
 • Procedurę pobierania i instalowania programu Acrobat rozszerzono o funkcje obsługi wcześniej zainstalowanych wersji Acrobat

Wersja 3.5.1.209 wydana 14.02.2016 r.

 • Skorygowano błąd programu Creative Cloud Desktop na komputerach Mac, który powodował w niektórych sytuacjach nieprawidłowe usuwanie plików z prawem zapisu przez użytkownika z głównego katalogu systemu

Wersja 3.5.0.206 wydana 11.02.2016 r.

 • Nowa opcja menu Zarządzanie kontem umożliwia szybki dostęp do funkcji zarządzania kontem Adobe
 • Inne poprawki

Wersja 3.4.3.189 wydana 21.12.2015 r.

 • Usunięto błąd, który powodował awarie podczas uruchamiania aplikacji Creative Cloud Desktop

Ta aktualizacja nie jest instalowana automatycznie. Można ją pobrać z serwisu internetowego Creative Cloud

Wersja 3.4.2.187 wydana 11.12.2015 r.

 • Naprawiono błąd w procesach Creative Cloud dotyczący wykorzystania procesora w 100% w systemie macOS

Wersja 3.4.1.181 wydana 26.11.2015 r.

 • Nowa opcja Sprawdź aktualizacje umożliwia pobranie najnowszych aktualizacji aplikacji Creative Cloud, eliminując konieczność oczekiwania na odświeżenie programu Creative Cloud Desktop
 • Większa wydajność i poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 2.3.0.151 wydana 24.09.2015 r.

 • W tej aktualizacji wprowadzono znaczne udoskonalenia w procesie instalacji:
  • Przed rozpoczęciem pobierania są wyświetlane procesy powodujące konflikt z procesami instalacji produktów. Powiadomienia o konfliktach procesów są teraz bardziej zrozumiałe.
  • Procedurę pobierania i instalowania programu Acrobat rozszerzono o funkcje obsługi wcześniej zainstalowanych wersji Acrobat
 • W przypadku zmiany subskrypcji aplikacja Creative Cloud Desktop będzie wyświetlać aktualny status uprawnień dla każdej z aplikacji
 • Wprowadzono obsługę rozdzielczości HiDPI w systemie Windows
 • W tej aktualizacji wprowadzono integrację z usługą Adobe Software Integrity Service
 • Inne poprawki

Wersja 2.2.0.129 wydana 27.07.2015 r.

 • Aplikacja Creative Cloud Desktop jest teraz zgodna z Windows 10. Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
  • Klienci korzystający z korporacyjnej ochrony danych Microsoft powinni używać funkcji szyfrowania publicznego Creative Cloud dla przedsiębiorstw
  • Użytkownicy Windows, u których po aktualizacji nie są widoczne ikony powiadomień, mogą rozwiązać ten problem przez ponowne uruchomienie systemu
 • Usunięto błąd związany z automatyczną aktualizacją
 • Wprowadzono dodatkowe poprawki, które podnoszą komfort korzystania z aplikacji

Wersja 2.1.3.121 wydana 07.07.2015 r.

 • Aplikacja Creative Cloud Desktop nie wyświetla już wyskakującego okienka, przerywając obieg pracy
 • Wtyczka Adobe Exchange będzie teraz poprawnie instalować dodatki firmy Adobe
 • Usunięto inne błędy, co zwiększyło komfort korzystania z produktu

Wersja 2.1.1.110 wydana 14.06.2015 r. i uaktualniona 15.06.2015 r.

 • Są już dostępne najnowsze wersje aplikacji Creative Cloud 2015
 • Program Creative Cloud Desktop zapamiętuje teraz preferencje i ustawienia podczas instalowania aktualizacji. Można również usunąć, zachować lub zainstalować aktualne i starsze wersje aplikacji
 • Dodano nowy panel Adobe Stock, udostępniający miliony wysokiej jakości zdjęć i grafik bez tantiem
 • Poszczególne panele, w tym panel aplikacji komputerowych, wczytują się jeszcze szybciej
 • Komunikaty o błędach są bardziej przejrzyste
 • Wprowadzono poprawki usuwające błędy, podnosząc komfort korzystania z produktów

Wersja 2.0.1.88 wydana 07.05.2015 r.

 • Zmniejszono rozmiar pliku dziennika aktualizacji
 • Większa wydajność

Wersja 2.0.0.74 została wydana 21.04.2015 r.

 • Większa wydajność i poprawki związane z komfortem użytkowania

Wersja 1.9.1.474 wydana 02.04.2015 r.

 • Klienci używający wersji Creative Cloud dla przedsiębiorstw mogą teraz korzystać z systemu Adobe Experience Manager Assets (Marketing Cloud); zasoby te są dostępne za pośrednictwem programu Creative Cloud Desktop
 • Wprowadzono poprawki błędów i udoskonalenia związane z dostępnością, licencjonowaniem itd
 • Ta aktualizacja jest teraz obowiązkowa dla wszystkich klientów

Wersja 1.9.0.465 wydana 13.01.2015 r.

 • Menedżer Creative Cloud Desktop automatycznie wykrywa i pobiera aktualizacje, co można wyłączyć, odznaczając pole (Dotyczy tylko aplikacji Desktop Manager).
 • Szybsze i płynne synchronizowanie czcionek i plików nawet podczas zmiany połączenia z Internetem
 • Usługa czcionek Typekit jest teraz domyślnie ustawiana na wartość „Włączona”, co pozwala na łatwe i automatyczne synchronizowanie czcionek bez potrzeby ustawiania preferencji
 • Przeciętny czas ładowania panelu Aplikacje został skrócony, więc możesz szybciej przystąpić do pracy
 • Pracownicy mogą logować się wygodnie i bezpiecznie za pomocą identyfikatora Enterprise ID, korzystając z korporacyjnego systemu zarządzania identyfikatorami. (Dotyczy klientów korzystających z wersji Creative Cloud dla przedsiębiorstw).

Wersja 1.8.0.447 wydana 06.10.2014 r.

 • Szybkie uruchamianie aplikacji jednym kliknięciem i bezpieczne odinstalowywanie aplikacji z jednego miejsca w panelu Aplikacje
 • Zwiększona wydajność aplikacji wydłuża trwałość akumulatora
 • Zasoby z serwisu Creative Cloud Market można zapisywać w nowych bibliotekach Creative Cloud dostępnych z wielu aplikacji
 • Przeszukiwanie serwisu Rynek Creative Cloud z użyciem japońskich słów kluczowych [1]
 • Zgodność z systemem OS X Yosemite
 • Łatwiejsze rozwiązywanie problemów z synchronizacją plików dzięki dokładniejszym komunikatom o błędach
 • Maskowanie usług w aplikacji na komputer, które nie są dostępne dla użytkowników (dotyczy klientów z planami Creative Cloud dla przedsiębiorstw)

[1] Tylko w wersji japońskiej

Wersja 1.7.1.418 wydana 24.07.2014 r.

 • Ograniczono liczbę niepotrzebnych żądań internetowych podczas niepowodzenia synchronizacji plików
 • Usunięto błąd polegający na tym, że użytkownicy z płatną subskrypcją widzieli opcję „Wypróbuj” zamiast „Zainstaluj”, gdy aplikacja była uruchomiona przez ponad 24 godziny

Wersja 1.7.0.413 wydana 03.07.2014 r.

 • Nowa usługa Rynek Creative Cloud zawierająca wybór przydatnej zawartości — takiej jak obiekty wektorowe, ikony, wzorki i obrazy do umieszczania; użytkownicy mający płatny plan Creative Cloud otrzymują licencję na tę zawartość
 • Przebudowana nawigacja: czcionki i pliki są teraz w nowej zakładce Zasoby
 • Uaktualnienia panelu Aplikacje w celu uproszczenia instalacji aplikacji Creative Cloud
 • Synchronizacja plików jest teraz domyślnie włączona
 • Zwiększona wydajność i stabilność synchronizacji plików i funkcji współpracy, w tym możliwość zarządzania różnymi tożsamościami na jednym komputerze
 • Użytkownicy korzystający z bezpłatnego konta mogą skorzystać z najnowszej wersji aplikacji Lightroom
 • Usunięto powtarzające się powiadomienia systemu operacyjnego o uprawnieniach administratora wymaganych w przypadku dodatków
 • ​Zwiększono liczbę obsługiwanych plików w danym folderze synchronizacji
 • Usprawniono obsługę błędów, konsolidując liczne powiadomienia systemu operacyjnego o błędach synchronizacji plików, tak aby wyświetlane było tylko jedno powiadomienie
 • Usunięto błędy oczekujących operacji synchronizacji plików i czcionek przy zamykaniu aplikacji
 • Wyeliminowano nieprawidłową synchronizację plików .tmp, w tym plików tymczasowych Adobe After Effects CC
 • Funkcja synchronizacji plików szybciej reaguje na nawiązanie połączenia z siecią po wyjściu z trybu offline na komputerach Mac
 • Poprawiono obsługę błędów synchronizacji plików w przypadku plików zainfekowanych przez wirusy.

Wersja 1.6.0.393 wydana 27.05.2014 r.

 • Starsze wersje produktów Adobe można teraz instalować bezpośrednio z aplikacji Creative Cloud Desktop. Są one instalowane obok istniejących wersji.
 • Poprawiono wydajność synchronizacji dużej liczby plików
 • Skorygowano sytuacje, w których komputer przestawał odpowiadać po próbie synchronizacji czcionek
 • Zwiększono stabilność całego procesu synchronizacji czcionek
 • Usprawniono obsługę błędów synchronizacji plików. Dodano m.in. powiadomienia w sytuacjach, w których błąd można usunąć przez ponowienie próby
 • Wprowadzono powiadomienia zbiorcze, aby zmniejszyć liczbę powiadomień generowanych podczas synchronizacji dużej liczby plików w krótkim przedziale czasu
 • Zmodyfikowano interfejs użytkownika służący do logowania się do usługi
 • Rozszerzono liczbę typów tożsamości przedsiębiorstw akceptowanych przy licencjonowaniu produktów

Wersja 1.5.1.369 wydana 21.03.2014

 • Naprawiono błąd w procesie instalacyjnym programu Creative Cloud Desktop w 64-bitowym systemie Windows, który powodował wyświetlanie komunikatu o brakującym pliku msvcp110.dll podczas uruchamiania niektórych produktów Creative Cloud

Wersja 1.5.0.367 wydana 19.03.2014 r.

 • Skorygowano błąd polegający na wielokrotnym niepowodzeniu pobierania programu Creative Cloud Desktop
 • Zmieniono komunikaty o błędach instalacji na bardziej zrozumiałe
 • Ułatwiono aktualizację aplikacji Creative Cloud Desktop, między innymi dzięki możliwości odłożenia na później aktualizacji innych niż krytyczne. Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji można sprawdzić, co się w niej znajduje. Udoskonalenia wdrożone w tej wersji będą uwzględniane we wszystkich kolejnych aktualizacjach aplikacji stacjonarnej Creative Cloud.
 • Wprowadzono niewielkie ułatwienia w korzystaniu z powiadomień w panelu głównym oraz obiegu pracy aktualizacji produktu
 • Poprawiono niezawodność synchronizacji plików, co obejmuje możliwość anulowania operacji wysyłania lub pobierania do momentu zakończenia synchronizacji. Wyeliminowano również znane przecieki pamięci.
 • Ulepszono obsługę błędów synchronizacji pliku związanych z brakiem miejsca na dyskach lokalnych oraz zablokowanymi plikami
 • Wprowadzono niewielkie udoskonalenia związane z bezpieczeństwem

Wersja 1.4.1.351 wydana 12.02.2014 r.

 • Naprawiono błąd dotyczący użytkowników niebędących administratorami w systemie Mac OS X, który powodował zakończenie działania niektórych aplikacji. Następowało zakończenie działania aplikacji Bridge CC, Edge Inspect CC, Adobe Media Encoder i Scout CC zaraz po ich uruchomieniu. Następowało zakończenie działania aplikacji Premiere Pro CC zaraz po wyeksportowaniu w niej pliku.
 • Prawidłowo ustawiono prawa dostępu do folderu „~/Library/Preferences/Adobe” w systemie Mac OS X, aby umożliwić bieżącemu użytkownikowi odczyt i zapis

Wersja 1.4.0.348 wydana 03.02.2014 r.

 • Zapewniono dostęp do już zsynchronizowanych czcionek Typekit po przejściu w tryb offline
 • Poprawiono wydajność i niezawodność synchronizacji plików
 • Poprawiono obsługę błędów w przypadku niepowodzenia synchronizacji plików
 • Poprawiono odsyłacze do samouczków w przypadku nieobsługiwanych języków, tak aby użytkownicy mogli otworzyć wersję angielską samouczka

Wersja 1.3.0.322 wydana 19.12.2013 r.

 • Poprawa wydajności synchronizacji czcionek Typekit.
 • Włączanie i wyłączanie synchronizacji czcionek na panelu Preferencje.
 • Instalowanie aktualizacji najnowszych opcji podczas pierwszej instalacji dla osób korzystających z bezpłatnego konta Creative Cloud.
 • Obsługa nazw produktów, które wymagają dwóch lub więcej wierszy tekstu na panelu Aplikacje.
 • Łącza do samouczków dotyczących poszczególnych produktów (aplikacji Creative Cloud) na panelu głównym / panelu Aplikacje
 • Wyeliminowano konflikt w czasie instalacji między ACC a modułem CEPServiceManager, co zwiększyło prawdopodobieństwo prawidłowej aktualizacji i instalacji ACC
 • Wprowadzono poprawki obiegu pracy instalacji w przypadku uruchamiania z programu Internet Explorer 11 w Windows 8.1
 • Wprowadzono poprawki obiegu pracy synchronizacji plików, w tym poprawki błędów powodujących awarie aplikacji iWorks oraz awarie w systemie Mavericks OS

Wersja 1.2.1.260 wydana 06.11.2013 r.

 • Poprawki błędów krytycznych w zakresie licencjonowania.
 • Krytyczna poprawka zgodności do systemu Windows 8.1.

Wersja 1.2.0.248 wydana 28.10.2013 r.

 • Zwiększona została niezawodność synchronizacji plików i czcionek dzięki lepszej obsłudze tokenów rejestrowania w wielu panelach
 • Użytkownicy z płatnym kontem otrzymają produkt z najnowszą aktualizacją w momencie, gdy będą po raz pierwszy go instalować
 • Użytkownicy wersji próbnych mają dostęp do aktualizacji z zawartymi w nich funkcjami
 • Poprawki w zakresie zgodności z systemem Windows 8.1.
 • Istnieje możliwość zminimalizowania ACC w trybie okna
 • Można pobrać i zainstalować program Lightroom 5.2 w uprzednio niedostępnych lokalizacjach
 • Naprawiono błąd, w którym pokrętło panelu Strony głównej cały czas się kręciło, a zużycie pamięci procesora było duże i nie wyświetlane były żadne powiadomienia
 • Wprowadzono usprawnienia w procesie ładowania do panelu Behance
 • Ulepszono obsługę błędów w różnych obszarach, gdy wygaśnie token rejestrowania w urządzeniu
 • Naprawiono błędy otrzymywane podczas synchronizacji czcionki Adelle Sans Italic
 • Naprawiono błąd, w którym pokrętło panelu Strony głównej cały czas się kręciło z powodu włączania i wyłączania synchronizacji czcionek podczas tego procesu
 • Wprowadzono poprawkę systemu Windows 8.1 dotyczącą poprawnego ponownego uruchamiania aplikacji Explorer po instalacji ACC
 • Poprawiono błędy dotyczące instalacji ACC, wynikające z uruchomionego procesu powiadamiania o aktualizacji poprzedniej wersji (AAM)
 • Umożliwiono połączenia internetowe z systemami Windows za pomocą pliku PAC w celu automatycznej konfiguracji proxy
 • Naprawiono błąd, w którym niedozwolone znaki w nazwie zsynchronizowanego pliku powodują przeniesienie użytkownika do nieprawidłowej lokalizacji w chmurze
 • Naprawiono błędy, w których produkt wyświetlany jest jako aktualny, podczas gdy instalacja aktualizacji nie powiodła się
 • Naprawiono problemy z tłumaczeniem w wielu językach poprzez przeniesienie do nowej czcionki Adobe Clean
 • Naprawiono błędy, w których na pasku zadań wyświetlana jest ikona błędu po wylogowaniu się po błędzie dotyczącym synchronizacji czcionki
 • Skorygowano niepoprawny numer wersji w oknie dialogowym „O programie” na komputerach Mac
 • Dodano odsyłacz do strony obsługi klienta związanej z błędami systemowymi

Wersja 1.1.2.232 wydana 04.09.2013 r.

 • Naprawiono błędy występujące podczas instalowania programu Adobe Creative Cloud Desktop, które wynikały z zablokowania folderów kopii zapasowej przez system operacyjny
 • Udoskonalono procedurę instalacji programu Adobe Creative Cloud Desktop, w tym zoptymalizowano wydajność i poprawiono obsługę przyznawania uprawnień administratora systemu operacyjnego
 • Usunięto przecieki pamięci związane z powiadomieniami systemu operacyjnego
 • Usprawniono proces ładowania zawartości panelu Behance
 • Wprowadzono poprawkę dotyczącą synchronizowanych czcionek, służącą naprawie wybranych niekompletnych scenariuszy aktywacji czcionek, z powodu których zsynchronizowane czcionki były niedostępne
 • Wprowadzono poprawkę dezaktywującą czcionki, gdy w programie Adobe Creative Cloud Desktop nie jest zalogowany żaden użytkownik

Wersja 1.1.1.220 wydana 20.08.2013 r.

 • Naprawiono błędy związane z niespodziewanym konfliktem i tworzeniem kopii zsynchronizowanych wcześniej plików.
 • Naprawiono błędy związane z niespodziewanym usuwaniem plików zsynchronizowanych wcześniej w aplikacji Creative Cloud Connection Preview.
 • Usunięto problem z zsynchronizowanymi czcionkami niedostępnymi po wylogowaniu się użytkownika.

Wersja 1.1.0.213 wydana 08.08.2013 r.

 • Proces Creative Cloud UI Helper (służący do wyświetlania zawartości stron internetowych) nie obciąża już dłużej procesora, gdy nie jest używany
 • Umożliwiono wcześniejszy dostęp do funkcji synchronizacji plików i czcionek w usłudze Typekit (więcej informacji)

Wersja 1.0.2.189 wydana 15.07.2013 r.

 • Informacje o wersji można znaleźć po wybraniu opcji Preferencje > Ogólne > Konto > Wersja #
 • Podczas zamykania programu Creative Cloud nie jest już wyświetlany komunikat potwierdzenia
 • (macOS) Aplikacja nie jest już otwierana podczas przełączania między obszarami
 • (Tylko w systemach Windows) Aplikacja uruchamia się domyślnie w trybie okna, nie jest przypięta w obszarze powiadomień.

Wersja 1.0.0.183 wydana 24.06.2013 r. 

 • Poprawiono ogólną wydajność, m.in. podczas logowania i uwierzytelniania
 • Rozwiązano problem, jaki występował u części użytkowników podczas próby logowania: „Nieznany błąd serwera”

Aktualizacja aplikacji Creative Cloud Desktop

Po ponownym uruchomieniu aplikacji Creative Cloud Desktop zostanie wyświetlony monit o aktualizację. Jeśli nie uruchomisz aplikacji ponownie, otrzymasz powiadomienie o aktualizacji w ciągu 24 godzin. Kliknij opcję Uaktualnij, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji, a następnie uruchom aplikację ponownie.

Jeśli jako nowy użytkownik nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji Creative Cloud Desktop, możesz pobrać jej najnowszą wersję z serwisu internetowego Creative Cloud.

Sprawdź wersję aplikacji

Aby sprawdzić wersję aplikacji Creative Cloud Desktop:

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. 
 2. Wybierz polecenie Pomoc > Informacje o programie Creative Cloud.

Wersja zostanie wyświetlona obok pozycji Creative Cloud.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto