Komunikat o błędzie: Zamknij aplikacje, aby kontynuować instalację

Podczas instalacji produktów Adobe wyświetla się następujący komunikat:

Aby kontynuować, zamknij następujące aplikacje:

<lista aplikacji>

Jeżeli żądanie to pojawi się ponownie po zamknięciu wyszczególnionych aplikacji, niektóre procesy aplikacji mogą być nadal uruchomione w tle. Zakończ procesy w tle, aby kontynuować instalację produktu Adobe.

Rozwiązanie: zamknij aplikację

Zakończ aplikację na komputerze. Więcej informacji znajdziesz poniżej:

Kończenie procesów w systemie Windows

Zakończ proces za pomocą Menedżera zadań systemu Windows.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz polecenie Menedżer zadań.

  Wybór polecenia Menedżer zadań
 2. Jeżeli aplikacja wymieniona w komunikacie o błędzie znajduje się na liście, wybierz ją i kliknij przycisk Zakończ zadanie.

  Kliknięcie przycisku Zakończ zadanie
 3. Kliknij polecenie Więcej szczegółów, aby wyświetlić szczegółowe informacje w oknie Menedżer zadań.

  Kliknięcie polecenia Więcej szczegółów
 4. Kliknij kartę Procesy. Znajdź procesy powiązane z aplikacją wymienione w komunikacie o błędzie.

  Kliknięcie przycisku Zakończ proces
 5. Zaznacz proces i kliknij przycisk Zakończ proces.

  Uwaga:

  Jeżeli na przykład w komunikacie o błędzie wymieniony jest program Adobe Bridge, znajdź plik Bridge.exe, zaznacz go i kliknij przycisk Zakończ Proces.

Kończenie procesu w systemie Mac OS

Zakończ proces w systemie Mac OS, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Apple w lewym górnym rogu ekranu i wybierz polecenie Wymuś koniec.

  Wyświetli się Lista aplikacji.

  Wybór polecenia Wymuś koniec
 2. Wybierz aplikację wymienioną w komunikacie o błędzie i kliknij opcję Wymuś koniec.

  Kliknięcie przycisku Wymuś koniec
 3. Jeżeli aplikacji nie ma na liście, przejdź do Aplikacje > Narzędzia, a następnie kliknij ikonę Monitor aktywności.

 4. Zaznacz proces i kliknij ikonę Wymuś zamknięcie procesu.

  Kliknięcie przycisku Zakończ proces

  Uwaga:

  Jeżeli na przykład w komunikacie o błędzie wymieniony jest Adobe Crash Daemon, znajdź go, zaznacz, a następnie kliknij ikonę Wymuś zamknięcie procesu.

  Zamknij program SugarSync , jeżeli wyświetlona aplikacja to ShellExtLoader.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online