Błąd 1603: Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny

Błąd krytyczny 1603 podczas instalacji programu Acrobat

Błąd 1603 jest kodem błędu MSI sygnalizującym awarię o ogólnym charakterze, ale specyficzną dla danego komputera. Ten dokument przedstawia listę możliwych sposobów rozwiązania tego błędu. W poniższej tabeli przedstawiono znane przyczyny błędu 1603 występującego przy instalacji oprogramowania Adobe.

 • [DATE] [TIME] | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 6016 | utilLaunchApplicationDeelevated : The return Code from Create Process (1603).
 • [TIME] -(Adobe)- #_AdobeError_# 1603 [TIME] -(Adobe)- -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- END - Adobe_OEMFilesSetAttribute -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Action ended [TIME]: EMSupportBlindCopyCommit.E35C3ECB_5FDA_49E1_AB1F_D472B7CB90171. Return value 3. Action ended [TIME]: INSTALL. Return value 3.

Kod błędu

Szczegóły

Rozwiązanie

Błąd 1603. Błąd krytyczny podczas instalacji. (AdobeColorCommonSetRGB)

Instalator spróbował zainstalować plik „sRGB Color Space Profile.icm”, zastępując nim istniejącą kopię. Oryginalny plik był jednak zablokowany.

Przejdź do rozwiązania 1a i 1b

Błąd 1603. Błąd krytyczny podczas instalacji. (Google Desktop)

W systemie docelowym zainstalowano aplikację Google Desktop.

Przejdź do rozwiązania 2

Błąd 1603. Błąd krytyczny podczas instalacji. (Folder z podwójnymi bajtami)

W jednobajtowym systemie Windows znajdują się foldery dwubajtowe.

Przejdź do rozwiązania 3

Wszystkie pozostałe błędy 1603 ("#_AdobeError_# 1603")

Powyższe rozwiązania nie mają zastosowania lub nie przyniosły efektu.

Przejdź do rozwiązania 4 i dalszych.

Rozwiązanie 1a: Wyłącz elementy startowe i usługi firm innych niż Microsoft

Rozwiązanie 1b: Skoryguj uprawnienia do folderu z profilami kolorystycznymi systemu Windows.

 1. Przejdź do folderu C:\Windows\System32\spool\drivers.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Kolor i z menu kontekstowego wybierz opcję Właściwości.

 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 4. Kliknij łącze Zaawansowane.
 5. Kliknij kartę Właściciel.
 6. Jeśli obecny właściciel nie należy do grupy Administratorzy, wybierz tę grupę z listy nazw w polu Zmień właściciela. 

 7. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.

 8. Kliknij przycisk OK.
 9. Jeśli pojawi się komunikat informujący o konieczności ponownego otwarcia okna dialogowego z właściwościami obiektu przed wyświetleniem lub zmianą uprawnień, kliknij przycisk OK i kontynuuj. Jeśli nie, przejdź do kroku 14.

 10. Kliknij OK we wszystkich pozostałych oknach dialogowych tak, aby całkowicie zamknąć okno dialogowe Właściwości koloru.
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Kolor i z menu kontekstowego wybierz opcję Właściwości.
 12. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 13. Kliknij kartę Zaawansowane.
 14. Na karcie Uprawnienia kliknij przycisk Edytuj.

 15. Z listy uprawnień wybierz grupę Administratorzy.
 16. Kliknij przycisk Edytuj.
 17. Przy opcji Ten folder, podfoldery i pliki kliknij polecenie Zastosuj.
 18. W kolumnie Zezwól wybierz opcję Pełna kontrola.
 19. Kliknij opcję o nazwie Zamień wpisy uprawnień we wszystkich obiektach podrzędnych.

 20. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości koloru.
 21. Spróbuj zainstalować ponownie aplikację Adobe.

Uwaga: Jeśli pojawi się okno dialogowe Zabezpieczenia z monitem o usunięcie jednoznacznie zdefiniowanych uprawnień, kliknij przycisk Tak.

 

Rozwiązanie 2: Usuń program Google Desktop

Otrzymaliśmy informacje o tym, że program Google Desktop czasami powoduje konflikty z instalatorami aplikacji Adobe.

  • W systemie Windows Vista
   1. Kliknij opcję Start > Panel sterowania i dwukrotnie kliknij opcję Programy i funkcje.
   2. Wybierz pozycję Google Desktop i kliknij przycisk Odinstaluj. Aby odinstalować produkt, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   3. Uruchom ponownie komputer.
  • W systemie Windows XP
   1. Wybierz polecenie Start > Ustawienia > Panel sterowania i kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
   2. Wybierz pozycję Google Desktop i kliknij przycisk Usuń. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować aplikację.
   3. Uruchom ponownie komputer.
 1. Spróbuj zainstalować ponownie aplikację Adobe.

Rozwiązanie 3: Zainstaluj produkt Adobe w folderze jednobajtowym

 1. Uruchom instalator Adobe.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie do momentu pojawienia się ona dialogowego Lokalizacja instalacji.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz folder bez znaków dwubajtowych.

  Uwaga: Dwubajtowe lub „wysokie” znaki ASCII to wszystkie znaki, których opisanie wymaga więcej niż jednego bajtu. Jest to cecha większości niealfabetycznych systemów pisma, takich jak japoński.

  Przykład: W angielskim systemie operacyjnym Windows nie należy realizować instalacji do folderu o nazwie .

 4. Spróbuj zainstalować ponownie aplikację Adobe.

Rozwiązanie 4: Wyczyść zawartość folderu użytkownika i systemowych folderów tymczasowych

 1. Przejdź do folderu C:\Windows\Temp\, wybierz wszystkie pliki i naciśnij polecenie Usuń. Potwierdź usunięcie pliku.

 2. Usuń zawartość folderu tymczasowego użytkownika w następujący sposób:

  • Windows XP: Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom.
  • Windows 7/Vista: Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz %temp% i kliknij przycisk OK. Zawartość folderu plików tymczasowych pojawi się na komputerze.
 4. Wybierz wszystkie pliki w folderze tymczasowym i naciśnij przycisk Usuń. Potwierdź usunięcie pliku.

 5. Spróbuj zainstalować ponownie aplikację Adobe.

Rozwiązanie 5: Sprawdź, czy działa usługa Instalator Windows.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Windows XP: Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom i wpisz polecenie services.msc.
  • Windows Vista: Kliknij przycisk Start i w polu tekstowym Rozpocznij wyszukiwanie wpisz polecenie services.msc.
 2. Kliknij dwukrotnie usługę o nazwie Instalator Windows.

 3. Sprawdź, czy pole Typ uruchomienia ma wartość Ręczne.
 4. Potwierdź ustawienie, klikając przycisk OK.
 5. Spróbuj zainstalować ponownie aplikację Adobe.

Rozwiązanie 6: Wyrejestruj i zarejestruj ponownie usługę Instalator Windows.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Windows XP: Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom.
  • Windows Vista: Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz msiexec /unreg i naciśnij klawisz Enter.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Windows XP: Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom.
  • Windows Vista: Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
 4. W polu Otwórz wpisz msiexec /regserver i naciśnij klawisz Enter.
 5. Spróbuj zainstalować ponownie aplikację Adobe.

Rozwiązanie 7: Wykonaj instalację do folderu, który nie jest zaszyfrowany.

Zaszyfrowane foldery są chronione przed zmianami, co obejmuje także dodawanie plików oraz instalowanie aplikacji. Wyłącz szyfrowanie lub wykonaj instalację do innego folderu.

UWAGA: Foldery Program Files i Program Files (x86) nie mogą być zaszyfrowane nawet przy instalacji do innego katalogu. Niektóre elementy aplikacji Adobe są instalowane w systemowym folderze Program Files niezależnie od wprowadzonych ustawień.

 1. Uruchom instalator Adobe.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie do momentu pojawienia się ona dialogowego Lokalizacja instalacji.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz folder bez szyfrowania.

 4. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację Adobe.

Rozwiązanie 8: uruchom narzędzie Cleaner firmy Adobe

Aby pobrać narzędzie Cleaner Tool i dowiedzieć się, jak go używać, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia CC Cleaner Tool.

Rozwiązanie 9: Rozwiązywanie problemów za pomocą dzienników instalacji

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z pomocą techniczną Adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto