Błąd 1603: Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny.

Błąd krytyczny 1603 podczas instalacji programu Acrobat

„Błąd 1603” to kod błędu instalatora MSI, który wskazuje na wystąpienie ogólnego niepowodzenia instalacji o charakterze dotyczącym konkretnego komputera. W tym dokumencie wymieniono dostępne propozycje rozwiązania tego problemu. W poniższej tabeli wymieniono znane przyczyny błędów 1603 podczas instalowania oprogramowania firmy Adobe.

 • [DATA] [GODZINA] | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 6016 | utilLaunchApplicationDeelevated : Kod zwrotny z procesu Utwórz (1603).
 • [GODZINA] -(Adobe)- #_AdobeError_# 1603 [TIME] -(Adobe)- -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- END - Adobe_OEMFilesSetAttribute -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Operacja zakończona o [GODZINA]: EMSupportBlindCopyCommit.E35C3ECB_5FDA_49E1_AB1F_D472B7CB90171. Wartość zwrotna to 3. Operacja zakończona o [GODZINA]: INSTALL. Wartość zwrotna to 3.

Kod błędu

Szczegóły

Rozwiązanie

Błąd 1603. Błąd krytyczny podczas instalacji. (AdobeColorCommonSetRGB)

Instalator próbuje zainstalować plik „sRGB Color Space Profile.icm”, nadpisując istniejący egzemplarz, który jest zablokowany.

Przejdź do rozwiązań 1a i 1b

Błąd 1603. Błąd krytyczny podczas instalacji. (Folder dwubajtowy)

Dwubajtowy folder istnieje w jednobajtowym systemie operacyjnym Windows.

Przejdź do rozwiązania 2

Wszystkie pozostałe błędy 1603 („#_AdobeError_# 1603”)

Powyższe rozwiązania nie mają zastosowania lub nie zadziałały.

Rozwiązanie 1a: Wyłącz elementy startowe i usługi firm innych niż Microsoft

Rozwiązanie 1b: Skoryguj uprawnienia do folderu Windows Color Profiles

 1. Przejdź do folderu C:\Windows\System32\spool\drivers.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Color folder i wybierz polecenie Właściwości z wyskakującego menu.

 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 4. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 5. Kliknij kartę Właściciel.
 6. Jeśli bieżący właściciel ma wartość inną niż grupa Administratorzy, wybierz grupę Administratorzy z listy nazw w polu Zmień właściciela. 

 7. Wybierz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.

 8. Kliknij przycisk OK.
 9. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że konieczne jest ponowne otwarcie okna dialogowego Właściwości obiektu, zanim będzie można wyświetlić lub zmienić uprawnienia, kliknij przycisk OK i kontynuuj. Jeśli nie, przejdź do kroku 14.

 10. Klikaj przycisk OK we wszystkich pozostałych oknach dialogowych, aż do zamknięcia okna dialogowego Właściwości folderu Color.
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Color folder i wybierz polecenie Właściwości z wyskakującego menu.
 12. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 13. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 14. Otwórz kartę Uprawnienia i kliknij przycisk Edytuj.

 15. Wybierz grupę Administratorzy na liście wpisów uprawnień.
 16. Kliknij przycisk Edytuj.
 17. Zmień opcję Zastosuj do na wartość „Ten folder, podfoldery i pliki”.
 18. W kolumnie Zezwalaj wybierz opcję Pełna kontrola.
 19. Zaznacz opcję „Zamień wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych” i kliknij przycisk OK.

 20. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości folderu Color.
 21. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację Adobe.

Uwaga: Jeśli w oknie dialogowym Zabezpieczenia zostanie wyświetlony monit o usunięcie jawnie zdefiniowanych uprawnień, kliknij przycisk Tak.

 

Rozwiązanie 2: Zainstaluj produkt firmy Adobe w folderze jednobajtowym

 1. Uruchom instalator Adobe.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż dotrzesz do okna dialogowego Lokalizacja instalacji.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz folder bez znaków dwubajtowych.

  Uwaga: Znaki dwubajtowe lub wysokie znaki ASCII to dowolne znaki, których opis wymaga więcej niż 1 bajtu. Większość języków opartych na glifach — na przykład język japoński — jest wyświetlana z użyciem znaków dwubajtowych.

  Przykład: W angielskim systemie operacyjnym Windows nie można zainstalować produktów w folderze o nazwie .

 4. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację Adobe.

Rozwiązanie 3: Wyczyść zawartość folderów tymczasowych użytkownika i systemu

 1. Otwórz folder C:\Windows\Temp\, zaznacz wszystkie pliki, a następnie naciśnij klawisz Delete. Potwierdź usunięcie pliku.

 2. Usuń zawartość katalogu Temp użytkowników w następujący sposób:

  • Windows XP: Wybierz polecenie Start > Uruchom.
  • Windows 7/Vista: Wybierz opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz %temp%, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlona zawartość folderu Temp.
 4. Zaznacz wszystkie pliki w folderze Temp, a następnie naciśnij klawisz Delete. Potwierdź usunięcie pliku.

 5. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację Adobe.

Rozwiązanie 4: Sprawdź, czy usługa instalatora Windows jest uruchomiona

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Windows XP: Wybierz opcje Start > Uruchom i wpisz polecenie services.msc.
  • Windows Vista: Kliknij przycisk Start i wpisz usługi.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Kliknij dwukrotnie nazwę usługi Instalator Windows.

 3. Sprawdź, czy w polu Typ uruchomienia jest ustawiona wartość Ręczny.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić to ustawienie.
 5. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację Adobe.

Rozwiązanie 5: Ponownie zarejestruj usługę instalatora Windows

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Windows XP: Wybierz polecenie Start > Uruchom.
  • Windows Vista: Wybierz opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz "msiexec / unreg" a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Windows XP: Wybierz polecenie Start > Uruchom.
  • Windows Vista: Wybierz opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
 4. W polu Otwórz wpisz "msiexec /regserver" a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację Adobe.

Rozwiązanie 6: Zainstaluj w folderze, który nie jest zaszyfrowany

Zaszyfrowane foldery są chronione przed dalszymi zmianami, takimi jak dodawanie plików czy instalowanie aplikacji. Wyłącz szyfrowanie lub zainstaluj produkt w innym folderze.

Uwaga : Folderów Program Files i Program Files (x86) nie można zaszyfrować, nawet jeśli instalujesz w innym katalogu. Niektóre składniki aplikacji firmy Adobe są instalowane w systemowym folderze Program Files niezależnie od ustawień.

 1. Uruchom instalator Adobe.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż dotrzesz do okna dialogowego Lokalizacja instalacji.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz folder bez szyfrowania.

 4. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację Adobe.

Rozwiązanie 7: Uruchom narzędzie Adobe Cleaner

Instrukcje pobierania narzędzia Cleaner Tool i informacje na temat jego uruchamiania podano w artykule Używanie narzędzia Creative Cloud Cleaner Tool do rozwiązywania problemów z instalacją.

Rozwiązanie 8: Zbadaj przyczyny problemu przy użyciu dzienników instalacji

Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?