Błąd dziennika instalacji: błąd klucza rejestru | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows

Problem

Podczas instalacji produktu Creative Suite 5 lub CS5.5 w pliku dziennika instalatora produktu Creative Suite pojawił się przynajmniej jeden z poniższych błędów:

 • Utworzenie klucza rejestru nie powiodło się — Uruchom wersję 64-bitową:<is64bit> katalog główny:<root> rola:<role> uprawnienie:<permissions> klucz:<key>. Błąd: <error>
 • Usuwanie klucza rejestru — błąd. Błąd <błąd>
 • Wystąpił błąd: <kod błędu>
 • Usuwanie wartości rejestru – błąd. Błąd: <error>
 • Nie można uzyskać uprawnień „<filepath>”
 • Nie można przywrócić właściciela <identyfikator właściciela> i grupy <identyfikator grupy> <ścieżka pliku>
 • Otwieranie klucza — błąd. Klucz: <klucz> Błąd: <kod błędu>

Te błędy wskazują na problemy z odczytywaniem lub zapisywaniem wpisów rejestru systemu Windows. Aby je rozwiązać, sprawdź uprawnienia do klucza rejestru zainstaluj program ponownie (patrz Rozwiązanie 1). Jeśli to nie pomoże, zdezinstaluj produkt Creative Suite 5 lub CS5.5, uruchom narzędzie CS5 Cleaner Tool i zainstaluj program ponownie (patrz Rozwiązanie 2).

Rozwiązanie 1: Sprawdź uprawnienia do klucza rejestru

Klucz rejestru w komunikatach o błędach pojawia się bezpośrednio po słowie „klucz:” lub po komunikacie o błędzie. Nadrzędny klucz rejestru to klucz o jeden poziom wyżej niż ostatni klucz wymieniony w komunikacie o błędzie. W przykładowym komunikacie o błędzie poniżej katalogiem nadrzędnym jest 00AB3F0724720E34E9C33DC2408D35F6.

Utworzenie klucza rejestru nie powiodło się — Uruchom wersję 64-bitową:<is64Bit> katalog główny:<root> rola:<role> uprawnienie: klucz:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\00AB3F0724720E34E9C33DC2408D35F6\. Błąd:6

 1. Sprawdź błędy wymienione w głównym dzienniku instalacji pakietu Creative Suite 5 lub CS5.5 w sekcji Problem. Zarejestruj wszystkie klucze rejestru powiązane z komunikatami o błędach.

Uwaga: Jeśli potrzebujesz pomocy w otwarciu pliku dziennika, zapoznaj się z dokumentem Rozwiązywanie problemów z instalacją programów CS5 i CS5.5 za pomocą dzienników instalacji.

 1. Zweryfikuj i zresetuj uprawnienia każdego klucza rejestru, korzystając z instrukcji dla systemu Windows XP lub Windows Vista/Windows 7.

Zastrzeżenie: Ta procedura obejmuje edycję rejestru systemu Windows. Firma Adobe nie oferuje pomocy technicznej związanej z edycją rejestru, w którym przechowywane są informacje mające znaczenie do prawidłowej pracy komputera i aplikacji. Przed edycją rejestru utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. Można je też uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

 Windows XP

 1. Wybierz polecenia Start > Uruchom, w oknie dialogowym Uruchamianie w polu Otwórz wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Przejdź do elementu nadrzędnego klucza, do którego odwołuje się komunikat o błędzie. Na przykład w przypadku klucza  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\00AB3F0724720E34E9C33DC2408D35F6\  kliknij dwukrotnie opcję  HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Installer > UserData > S-1-5-18 > Products


   

 3. Kliknij klucz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uprawnienia.
 4. Sprawdź, czy istnieją użytkownicy Administratorzy i System i czy w kolumnie Dozwól wybrano opcję Pełna kontrola.
 5. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk Zaawansowane.
 6. Kliknij kartę Właściciel i wybierz grupę Administratorzy, kliknij opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów i kliknij polecenie Zastosuj.

  Uwaga: wybierz bieżące konto administratora, jeśli grupa Administratorzy jest niedostępna.
 7. Na karcie Uprawnienia wybierz opcję Zresetuj uprawnienia na wszystkich obiektach podrzędnych i włącz propagowanie uprawnień dziedziczonych, a następnie kliknij przycisk OK.

  WAŻNE:
  Jeśli pojawi się komunikat informujący, że niektóre obiekty podrzędne nie mogły zostać zmodyfikowane, kliknij przycisk OK tyle razy, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe, a następnie spróbuj ponownie.
 8. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń.
 9. Powtórz kroki 1–8 na każdym dodatkowym kluczu rejestru.
 10. Uruchom ponownie instalację programu Creative Suite 5 lub CS5.5.

Windows Vista/Windows 7

Ważne: Aby zakończyć ten proces, potwierdź wszystkie wyświetlane okna dialogowe Kontrola konta użytkownika.

 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz regedit i naciśnij klawisz Enter.
 2. Przejdź do elementu nadrzędnego klucza, do którego odwołuje się komunikat o błędzie. Na przykład w przypadku klucza  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\00AB3F0724720E34E9C33DC2408D35F6\  kliknij dwukrotnie opcję
  HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Installer > UserData > S-1-5-18 > Products
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element nadrzędny i wybierz opcję Uprawnienia.
 4. Sprawdź, czy istnieją użytkownicy Administratorzy i System i czy w kolumnie Dozwól wybrano opcję Pełna kontrola.
 5. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk Zaawansowane.
 6. Kliknij kartę Właściciel i wybierz grupę Administratorzy, kliknij opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów i kliknij polecenie Zastosuj.

  Uwaga: wybierz bieżące konto administratora, jeśli grupa Administratorzy jest niedostępna.
 7. Na karcie Uprawnienia wybierz opcję Zresetuj uprawnienia na wszystkich obiektach podrzędnych i włącz propagowanie uprawnień dziedziczonych, a następnie kliknij przycisk OK.

  WAŻNE:
  Jeśli pojawi się komunikat informujący, że niektóre obiekty podrzędne nie mogły zostać zmodyfikowane, kliknij przycisk OK tyle razy, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe, a następnie spróbuj ponownie.
 8. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń.
 9. Powtórz kroki 1–8 na każdym dodatkowym kluczu rejestru.
 10. Uruchom ponownie instalację programu Creative Suite 5 lub CS5.5.

Czasem zmiana nazwy klucza umożliwia instalatorowi ponowne jego utworzenie i zresetowanie uprawnień, jeśli klucz jest wadliwy. Jeśli zmiana uprawnień lub zmiana nazwy klucza jest niemożliwa, skontaktuj się z dostawcą sprzętu lub firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy.

Rozwiązanie 2: Odinstaluj produkt Creative Suite, uruchom narzędzie CS5 Cleaner Tool i zainstaluj program ponownie.

 1. Odinstaluj produkt Creative Suite 5 lub CS5.5 przy użyciu Panelu sterowania Dodaj lub usuń programy (Windows XP) lub Programy i funkcje (Windows Vista, Windows 7).
 2. Uruchom program CS5 Cleaner Tool i wybierz opcje pozwalające usunąć wszystkie produkty CS5.Zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją przy użyciu narzędzia CS5 Cleaner Tool | CS5, CS4, CS3 (cpsid_82947).
 3. Uruchom ponownie instalator programu Creative Suite 5 lub CS5.5.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?