W tym dokumencie opisano zasady świadczenia pomocy technicznej przez firmę Adobe dla rozwiązań Adobe Creative Suite w środowiskach wirtualnych i serwerowych. Do tych środowisk należą między innymi: Citrix Metaframe/Citrix Presentation Server, Microsoft App-V, VMWare, Parallels i Virtual PC. Tzw. „klienty uproszczone” są również środowiskami serwerowymi. Sposób korzystania z rozwiązań Adobe, którego dotyczy ten dokument, określają Ogólne warunki użytkowania Adobe oraz obowiązująca Umowa licencyjna użytkownika końcowego, uwzględniając między innymi ograniczenia dotyczące wypożyczania lub udostępniania praw do rozwiązań firmy Adobe oraz ograniczenia kopiowania, modyfikowania, hostowania i odsprzedawania rozwiązań firmy Adobe, a także udzielania na nie licencji podrzędnych.

Ocena rozwiązania przed zakupem

Firma Adobe przeprowadziła ograniczoną liczbę testów niektórych produktów Creative Suite w środowiskach wirtualnych lub serwerowych. Te testy zazwyczaj dotyczą podstawowej funkcjonalności: możliwości otwierania aplikacji, tworzenia dokumentu, zapisywania dokumentu oraz zamykania aplikacji. Testy te są z natury podstawowe. Firma Adobe zaleca przetestowanie własnych obiegów pracy w wersji testowej tych produktów przed podjęciem decyzji o ich zastosowaniu. Testowanie jest jedynym sposobem upewnienia się, czy dane rozwiązanie spełnia oczekiwania.

Firma Adobe nie spekuluje, czy dany produkt wirtualizacji spełnia określone wymagania. Produkt ten musi spełniać wymagania systemowe rozwiązania Adobe. Należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia zasobów i wydajności, które mogą wpłynąć na produktywność i wydajność.

Kwestie do rozważenia związane z licencjonowaniem

Instalacje w systemach operacyjnych gościa są traktowane jako oddzielne instalacje. Wymagają licencjonowania oddzielnego niż licencje zainstalowane w standardowych środowiskach obsługiwanych systemów operacyjnych. Jeśli produkt zainstalowano na serwerze, konieczne jest licencjonowanie rozwiązania Adobe dla wszystkich komputerów mających dostęp do serwera. Korzystanie z rozwiązania Adobe musi być zawsze zgodne z Umową licencyjną użytkownika końcowego.

Problemy techniczne po zakupie

W przypadku napotkania problemów technicznych z tymi środowiskami pierwszym krokiem jest sprawdzenie tej samej funkcjonalności w środowisku obsługiwanego systemu operacyjnego. Jeśli błędu nie da się powtórzyć w tym środowisku, najprawdopodobniej wystąpił problem z produktem do wirtualizacji. Uzyskaj pomoc u dostawcy rozwiązania do wirtualizacji.

Pomoc techniczna firmy Adobe dotycząca środowisk wirtualnych jest udzielana na zasadzie najlepszych starań i jest prowadzona równolegle do pracy z dostawcą rozwiązania do wirtualizacji. Nierozwiązane problemy obejmuje klauzula Umowy licencyjnej użytkownika końcowego produktów firmy Adobe, która określa, że gwarancja nie dotyczy przydatności do określonego celu.

Aby poprosić o pomoc w rozwiązaniu danego problemu, otwórz zgłoszenie pomocy technicznej w Portalu obsługi klienta i uwzględnij następujące szczegóły:

  • Rodzaj oraz numer wersji systemu operacyjnego serwera, na których uruchomiono środowisko wirtualne. Dane dodatku Service Pack (jeśli zastosowano) zainstalowanego w systemie operacyjnym serwera.
  • Wersja systemu operacyjnego Windows na komputerze klienta. Dane dodatku Service Pack (jeśli zastosowano) zainstalowanego w systemie operacyjnym klienta. Upewnij się, że te programy spełniają wymagania systemowe opisane na stronie adobe.com dla używanego rozwiązania firmy Adobe.
  • Wersja obecnie używanego oprogramowania do wirtualizacji wraz ze wszystkimi zainstalowanymi poprawkami i dodatkami Service Pack.
  • Opis problemu (na przykład: gdy robię X przy użyciu Y, dzieje się Z). Jeśli problem powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie, uwzględnij dokładną treść tego komunikatu.
  • Profil użytkownika zalogowanego na serwerze (np. administrator lub użytkownik zaawansowany). Należy zwrócić uwagę, czy problem występuje, gdy Administrator jest zalogowany na serwerze.
  • Profil użytkownika zalogowanego na komputerze klienckim (np. administrator lub użytkownik zaawansowany). Należy zwrócić uwagę, czy problem występuje, gdy Administrator jest zalogowany na komputerze klienckim.
  • Możliwość odtworzenia problemu na serwerze (tzn. czy można odtworzyć problem podczas przeprowadzania testu na serwerze). Jeśli tak, uwzględnij kroki, które umożliwiają odtworzenie problemu.
  • Cel, który chcesz osiągnąć, i czy jego osiągnięcie było w przeszłości możliwe. Jeśli tak, wyszczególnij zmiany w środowisku, które mogą być związane z problemem.

Znane problemy z programem CS6

Opcje aktywacji i licencjonowania w AAMEE 3.x nie działają poprawnie. Klient uproszczony wyświetla monit o wprowadzenie numeru seryjnego, Adobe ID i aktywację. Aby naprawić ten błąd, przygotuj plik serializacji licencji zbiorczej wraz z narzędziem konfiguracji zdalnej i zastosuj na komputerach klienckich. Pełne instrukcje można znaleźć na stronie Wdrażanie pakietu Creative Suite.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online