Zasady pomocy technicznej firmy Adobe dla produktów Creative Cloud w środowiskach wirtualnych.

Zasady pomocy technicznej

Produkty Creative Cloud są dozwolone(*) w środowiskach wirtualnych.

Choć można instalować i uruchamiać aplikacje Creative Cloud w środowiskach wirtualnych, będzie konieczne przeprowadzenie dokładnych testów funkcji i wydajności. Firma Adobe przeprowadziła ograniczoną liczbę testów niektórych produktów Creative Cloud w środowiskach wirtualnych lub serwerowych. Testy te są z natury podstawowe. Firma Adobe zaleca przetestowanie własnych obiegów pracy w wersji testowej tych produktów przed podjęciem decyzji o ich zastosowaniu. Testowanie jest jedynym sposobem upewnienia się, czy dane rozwiązanie spełnia oczekiwania. Aby dowiedzieć się o najlepszych praktykach dotyczących wdrażania usługi Creative Cloud w infrastrukturach pulpitu wirtualnego, zobacz Przewodniki po najlepszych praktykach.

Środowiska wirtualne mogą obejmować między innymi: Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware, Microsoft App-V, Parallels, i Virtual PC. Jeśli napotkasz problemy, dział obsługi klienta Adobe postara się pomóc.

(*)Licencjonowanie nazwanych użytkowników można wdrożyć w środowisku wirtualnym. Licencja urządzenia współdzielonego (SDL) jest obecnie niedozwolona w środowisku wirtualnym.

Program Adobe Acrobat DC obsługuje środowiska wirtualne. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wirtualne wdrażanie programu Acrobat DC.

Kwestie do rozważenia związane z licencjonowaniem

Korzystanie z rozwiązań Adobe opisanych w tym dokumencie podlega Ogólnym warunkom użytkowania Adobe lub warunkom licencji firmowych (dostępnym tutaj lub w umowie zawartej z firmą Adobe).

Wdrożenia dla nazwanych użytkowników

Wdrażanie nazwanych użytkowników nie używa numerów seryjnych. Użytkownik końcowy „aktywuje” oprogramowanie, logując się. Wdrażanie nazwanych użytkowników działa na pulpitach wirtualnych, ponieważ działa to podobnie jak w przypadku wdrażania na komputerze lokalnym.

Użytkownicy mogą zalogować się za pomocą  , aby aktywować oprogramowanie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wdrożenia dla nazwanych użytkowników.

Ocena przed zakupem

Użytkownicy końcowi mogą utworzyć bezpłatny identyfikator Adobe ID i zalogować się, aby aktywować wersję próbną lub testową aplikacji. Funkcjonalność wersji próbnych nie jest w żaden sposób ograniczona, ale są one ograniczone czasowo od pierwszego zalogowania się użytkownika. Upewnij się, że użytkownicy logują się i aktywują produkt tylko, jeśli są gotowi do przetestowania obiegów pracy.

Firma Adobe udziela gwarancji, czy dany produkt wirtualizacji spełnia określone wymagania. Produkt ten musi spełniać wymagania systemowe rozwiązania Adobe. Należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia zasobów i wydajności, które mogą wpłynąć na produktywność i wydajność.

Problemy techniczne po zakupie

W przypadku wystąpienia problemu technicznego w środowisku wirtualnym przetestuj tę samą funkcję w obsługiwanym środowisku systemu operacyjnego. Jeśli nie możesz odtworzyć problemu, problem wystąpił najprawdopodobniej w środowisku wirtualizacji. Uzyskaj pomoc u dostawcy rozwiązania do wirtualizacji.

Jeśli napotkasz problemy w środowiskach wirtualnych, dział obsługi klienta Adobe postara się pomóc. Dział obsługi klienta Adobe może nie być w stanie rozwiązać problemu, w zależności od rodzaju technologii wirtualizacji.

Aby poprosić o pomoc w rozwiązaniu danego problemu, otwórz zgłoszenie pomocy technicznej w Portalu obsługi klienta i uwzględnij następujące szczegóły:

Szczegóły systemu operacyjnego serwera Rodzaj oraz numer wersji systemu operacyjnego serwera, na którym uruchomiono środowisko wirtualne. Dane dodatku Service Pack (jeśli zastosowano) zainstalowanego w systemie operacyjnym serwera.
Szczegóły systemu operacyjnego klienta Wersja systemu operacyjnego Windows na komputerze klienta. Dane dodatku Service Pack (jeśli zastosowano) zainstalowanego w systemie operacyjnym klienta. Upewnij się, że te programy spełniają wymagania systemowe opisane na stronie adobe.com dla używanego rozwiązania firmy Adobe.
Szczegóły środowiska wirtualnego Wersja obecnie używanego oprogramowania do wirtualizacji wraz ze wszystkimi zainstalowanymi poprawkami i dodatkami Service Pack.
Opis problemu

Opis problemu (na przykład: gdy robię X przy użyciu Y, dzieje się Z).

Jeśli problem powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie, uwzględnij dokładną treść tego komunikatu.

Profil użytkownika Profil użytkownika zalogowanego na komputerze klienckim (np. administrator lub użytkownik zaawansowany). Należy zwrócić uwagę, czy problem występuje, gdy Administrator jest zalogowany na komputerze klienckim.
Kroki odtworzenia Możliwość odtworzenia problemu na serwerze (tzn. czy można odtworzyć problem podczas przeprowadzania testu na serwerze). Jeśli tak, uwzględnij kroki, które umożliwiają odtworzenie problemu.
Cel Cel, który chcesz osiągnąć, i czy jego osiągnięcie było w przeszłości możliwe. Wyszczególnij zmiany w środowisku, które mogą być związane z problemem.