Możliwości pomocy technicznej w środowiskach wirtualnych i serwerowych

Zasady wsparcia technicznego Adobe dla produktów Creative Cloud w środowiskach wirtualnych.

Zasady wsparcia

Produkty Creative Cloud są dozwolone(*) w środowiskach wirtualnych.

Chociaż możesz mieć możliwość instalowania i uruchamiania aplikacji Creative Cloud w środowiskach wirtualnych, konieczne będzie przeprowadzenie dokładnych testów funkcjonalnych i wydajnościowych. Firma Adobe przeprowadziła ograniczone testy niektórych produktów Creative Cloud w środowiskach wirtualnych lub serwerowych. Te testy mają charakter podstawowy. Firma Adobe zaleca przetestowanie przepływów pracy w wersji próbnej tych produktów przed podjęciem decyzji o użyciu jednego z nich. Testowanie to jedyny sposób, aby naprawdę upewnić się, że tego rodzaju rozwiązanie spełnia Twoje potrzeby. Aby dowiedzieć się o najlepszych praktykach wdrażania Creative Cloud w Virtual Desktop Infrastructures, zobacz Przewodniki po sprawdzonych procedurach.

Środowiska wirtualne mogą obejmować między innymi, ale nie tylko: Microsoft Azure, usługi Amazon Web, platformę Google Cloud, Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware, Microsoft App-V, Parallels, i Virtual PC. Jeśli napotkasz problemy, dział obsługi klienta Adobe może Ci pomóc, przy zachowaniu największej staranności.

(*)Licencję imienną można wdrożyć w środowisku wirtualnym. Licencja urządzeń współużytkowanych (SDL) nie jest obecnie dozwolona w środowisku wirtualnym.

Adobe Acrobat obsługuje środowiska wirtualne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wirtualne wdrożenia programu Acrobat.

Kwestie do rozważenia związane z licencjonowaniem

Korzystanie z rozwiązań firmy Adobe określonych w tym dokumencie podlega Ogólnym warunkom użytkowania firmy Adobe lub warunkom licencji dla przedsiębiorstw (dostępne tutaj lub innym warunkom uzgodnionym między użytkownikiem a firmą Adobe).

Wdrożenie w modelu licencji imiennej

Wdrożenia w modelu licencji imiennych nie wykorzystują numerów seryjnych do licencjonowania: użytkownik końcowy po prostu „aktywuje” oprogramowanie, logując się. Wdrożenie w modelu licencji imiennej działa na dedykowanych pulpitach wirtualnych (znanych również jako maszyny wirtualne), ponieważ jest ono podobne do wdrażania na komputerze lokalnym.

Użytkownicy mogą się zalogować, aby aktywować oprogramowanie. Więcej informacji: Wdrożenia licencji imiennych.

Ocena przed zakupem

Użytkownicy końcowi mogą utworzyć bezpłatny identyfikator Adobe ID i zalogować się, aby aktywować wersję testową lub próbną aplikacji. Funkcjonalność wersji próbnych nie jest w żaden sposób ograniczona, ale okres próbny jest ograniczony czasowo od momentu pierwszego zalogowania przez użytkownika. Upewnij się, że użytkownicy logują się i aktywują produkt tylko wtedy, gdy są gotowi do testowania przepływów pracy.

Firma Adobe nie gwarantuje, że dany produkt do wirtualizacji spełnia określone potrzeby. Produkt do wirtualizacji musi spełniać wymagania systemowe rozwiązania Adobe. Zwróć szczególną uwagę na wszelkie ograniczenia zasobów lub wydajności, które mogą wpłynąć na Twoją produktywność lub wydajność.

Problemy techniczne po zakupie

Jeśli napotkasz problem techniczny w środowisku wirtualnym, przetestuj tę samą funkcjonalność w obsługiwanym środowisku systemu operacyjnego. Jeśli nie możesz odtworzyć problemu, wtedy najprawdopodobniej jest to problem w produkcie do wirtualizacji. Skorzystaj z pomocy dostawcy rozwiązania do wirtualizacji.

Jeśli napotkasz problemy w środowiskach wirtualnych, dział obsługi klienta Adobe może Ci pomóc, przy zachowaniu największej staranności. Dział obsługi klienta Adobe może nie być w stanie rozwiązać problemu w zależności od typu technologii wirtualizacji.

Aby poprosić o pomoc w rozwiązaniu swojego problemu, otwórz zgłoszenie do pomocy technicznej na Portalu wsparcia i dołącz do niego następujące informacje:

Szczegóły systemu operacyjnego serwera

System operacyjny serwera i numer wersji, na którym działa środowisko wirtualne. Dodatek Service Pack (jeśli istnieje), który został zastosowany do systemu operacyjnego serwera.

Szczegóły systemu operacyjnego klienta

Wersja systemu operacyjnego Windows klienta na komputerze klienta. Dodatek Service Pack (jeśli istnieje), który został zastosowany do systemu operacyjnego klienta. Sprawdź, czy te programy spełniają wymagania systemowe podane na stronie adobe.com dla Twojego rozwiązania firmy Adobe.

Szczegóły środowiska wirtualnego

Wersja oprogramowania do wirtualizacji, która jest aktualnie uruchomiona, wraz z wszelkimi poprawkami hot fix i zainstalowanymi dodatkami Service Pack.

Stwierdzenie problemu

Stwierdzenie problemu (na przykład, kiedy robię X z Y, dzieje się Z).

Jeśli problem powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie, dołącz dokładną treść komunikatu.

Profil użytkownika

Profil użytkownika zalogowanego na komputerze klienta (na przykład administrator lub użytkownik zaawansowany). Zwróć uwagę, czy problem występuje, gdy na komputerze klienta jest zalogowany profil administratora.

Kroki do otworzenia

Odtwarzalność problemu na serwerze (czyli czy możesz odtworzyć problem podczas testowania problemu na serwerze?). Jeśli tak, dołącz kroki, aby odtworzyć problem.

Cel

Cel, który próbujesz osiągnąć, oraz informacja, czy dało się osiągnąć ten cel w przeszłości. Zanotuj wszelkie zmiany w swoim środowisku, które mogą być związane z problemem. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto