Funkcja Połącz pliki umożliwia konwersję maks. dziesięciu plików do pojedynczego pliku PDF. Poza plikami PDF funkcja Połącz pliki obsługuje wiele innych typów pliku. W przypadku używania funkcji Połącz pliki usługa Adobe PDF Pack zapisuje wyłącznie połączony plik PDF, a nie pliki, z których został utworzony.

Uwaga:

Nie można łączyć plików PDF, które są zabezpieczone, chronione hasłem, zawierają elementy 3D lub są częścią portfolio PDF.

Typy plików, które można konwertować na PDF lub łączyć w plik PDF

Usługa Adobe PDF Pack umożliwia konwersję lub łączenie z następujących popularnych typów pliku do formatu PDF:

Konwertuj do PDF z Rozszerzenia obsługiwanych plików
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Formaty plików obrazu .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Plik tekstowy .txt
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd

Łączenie plików w plik PDF krok po kroku:

 1. Zaloguj się do usługi Adobe Document Cloud na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. W sekcji Szybki start kliknij opcję Połącz pliki.

  Łączenie plików
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać pliki, które chcesz połączyć, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  • Wybierz pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki.
  • Można również dodać pliki z komputera lub przeciągnąć pliki i je upuścić w podświetlonym obszarze.
  Wybieranie plików z listy Ostatnio używane
  Wybieranie plików z komputera

 4. Aby wybrać dodatkowe pliki do połączenia, kliknij opcję Dodaj pliki lub ikonę znaku plusa, znajdującą się przed/za miniaturą pliku, a następnie wybierz pożądane pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki, lub z komputera, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Dodawanie wielu plików
 5. Opcjonalnie: umieść kursor na pliku i kliknij strzałkę, aby go rozwinąć i zmienić jego miejsce pośród innych plików składających się na scalony plik PDF.

  Rozwijanie i zmiana kolejności stron w plikach

  Po rozwinięciu pliku, przenieś stronę, przenieś pole numeru odpowiedniej miniaturki lub samą miniaturkę w nowe miejsce. Numeracja stron dokumentu zostanie zmieniona.

   

 6. Wpisz nazwę połączonego pliku PDF, a następnie kliknij opcję Połącz.

  Określanie nazwy pliku i łączenie dodanych plików
 7. Pliki są konwertowane i łączone w plik PDF, a potem jest on już gotowy do pobrania. Kliknij ikonę Pobierz, aby zapisać ten plik na komputerze lub urządzeniu.

  Pobieranie połączonego pliku

  Kopia połączonego pliku PDF jest również przechowywana na Twoim koncie Adobe Document Cloud. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony wyświetla wszystkie pliki ostatnio przez Ciebie połączone. Ewentualnie, aby wyświetlić listę wszystkich plików, kliknij pozycję Pliki na pasku bocznym strony głównej Adobe Document Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online