Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet

Możesz szybko udostępnić łącze do dokumentu PDF innym osobom do wyświetlania. Dokument udostępniony jako łącze otworzy się w każdej przeglądarce na dowolnym urządzeniu. Dokumenty są przechowywane w bezpieczny sposób w usłudze Adobe Document Cloud.

Odbiorcy otrzymują wiadomość e-mail z łączem, które mogą kliknąć, aby wyświetlić dokument w przeglądarce, bez konieczności logowania.

Uwaga:

Aby skonfigurować recenzje dla dokumentów PDF, zobacz Rozpoczynanie recenzji dokumentu PDF w trybie online.

Udostępnianie plików PDF

Udostępnianie pliku PDF krok po kroku:

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Zaznacz plik, który chcesz udostępnić, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję Udostępnij, a następnie kliknij Udostępnij. Pliki można także przeciągać i upuszczać do narzędzia Udostępnij na stronie.
  Klikanie opcji Udostępnij

  • Kliknij opcję Dokumenty > Twoje dokumenty na stronie głównej programu Adobe Acrobat. Zostaną wyświetlono wszystkie pliki zapisane na Twoim koncie usługi Adobe Document Cloud. Udostępnij plik przy użyciu jednej z następujących metod:
   • Umieść kursor nad plikiem i kliknij opcję Udostępnij lub kliknij menu opcji (...) i wybierz polecenie Udostępnij.
   • Zaznacz plik, który chcesz udostępnić, i kliknij opcję Udostępnij znajdującą się w panelu po prawej stronie.
  Wybieranie plików do udostępnienia

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe udostępniania. Udostępnij plik przy użyciu jednej z następujących metod:

Anonimowe oraz publiczne łącza umożliwiają dostęp do plików wszystkim osobom, które klikną link. Ponadto, szczegółowe informacje dotyczące śledzenia nie są dostępne dla plików udostępnianych za pomocą łączy publicznych.

 1. Kliknij opcję Uzyskaj łącze.

 2. Jeśli chcesz, aby odbiorcy sprawdzili dokument, wybierz opcję Włącz możliwość komentowania. W przeciwnym razie usuń zaznaczenie opcji Włącz możliwość komentowania, a następnie kliknij przycisk Utwórz łącze. Wybrane pliki zostaną przesłane do usługi Adobe Document Cloud i utworzone zostanie publiczne łącze do nich.

  Uzyskiwanie i tworzenie łącza

 3. Kliknij opcję Kopiuj łączea następnie udostępnij łącze odbiorcom w wiadomości e-mail.

Szczegółowe informacje dotyczące śledzenia dostępne są w przypadku plików udostępnianych za pomocą spersonalizowanego łącza dla poszczególnych osób.

 1. Kliknij opcję Udostępnij innym osobom. Wprowadź adres e-mail osoby, która ma otrzymać plik.

 2. Pola Temat i Wiadomość działają w ten sam sposób co pola wiadomości e-mail i w taki sam sposób będą wyświetlane u odbiorcy. Wprowadź żądane informacje.

 3. Jeśli chcesz, aby odbiorcy sprawdzili dokument, wybierz opcję Włącz możliwość komentowania. W przeciwnym razie usuń zaznaczenie opcji Włącz możliwość komentowania, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail informującą o udostępnieniu pliku.

  Zapraszanie innych osób za pomocą wiadomości e-mail

Proces odbioru

Odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail informującą o udostępnieniu pliku. Wiadomość e-mail zawiera przycisk Otwórz oraz łącze do udostępnionego dokumentu. Po kliknięciu łącza lub przycisku dokument otworzy się w przeglądarce. Odbiorcy mogą w razie potrzeby pobrać dokument.

 Zobacz poniższy przykład zrzutu ekranu przedstawiający powiadomienie e-mail otrzymane przez odbiorcę.   

Otrzymane łącze w wiadomości e-mail
Powiadomienie e-mail z łączem do udostępnionego dokumentu

Śledzenie udostępnionych plików

Po wyświetleniu pliku PDF przez odbiorcę otrzymasz powiadomienie w programie Adobe Acrobat oraz wiadomość e-mail. Aby wyświetlić i śledzić wszystkie pliki udostępnione do podglądu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na górnym pasku menu strony głównej programu Adobe Acrobat kliknij polecenie Dokument Udostępnione przez Ciebie. Wszystkie udostępnione przez Ciebie pliki są wyświetlane wraz z następującymi informacjami:

  • Nazwa :  nazwa pliku udostępnianego do recenzji.
  • Udostępnianie: nazwy osób, którym udostępniono plik.
  • Stan: liczba osób, które wyświetliły plik.
  • Ostatnia aktywność: znacznik czasowy ostatniej aktywności wykonanej w pliku.
  Operacje na udostępnionych plikach

 2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat pliku, wybierz odpowiedni plik. W razie potrzeby z poziomu prawego panelu wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Udostępnij plik większej liczbie odbiorców. Rozwiń listę odbiorców. Kliknij opcję Zaproś osoby, wprowadź adres e-mail odbiorcy, któremu chcesz udostępnić plik, a następnie kliknij Wyślij zaproszenie.
  • Wyświetl aktywność i znacznik czasu na udostępnionym pliku. Rozwiń opcję Aktywność, aby wyświetlić szczegóły, takie jak Wysłane do i Wyświetlone przez odbiorców.
  • Anuluj udostępnianie pliku, jeśli nie chcesz, by ktokolwiek mógł wyświetlić lub pobrać plik.
  • Kopiuj łącze udostępnione, aby skopiować łącze i udostępnić je innym odbiorcom.
  • Pobierz plik, aby zapisać go na komputerze lokalnym.
  • Usuń udostępniony plik, aby trwale usunąć plik z usługi Adobe Document Cloud.
  Uwaga:

  Od 1 grudnia 2020 r. funkcja śledzenia i powiadamiania nie będzie już miała zastosowania do pobierania udostępnionych plików.

  Szczegóły dotyczące udostępnionych plików

Anulowanie udostępniania lub usuwanie udostępnionych plików


Na górnym pasku menu strony głównej programu Adobe Acrobat kliknij polecenie Dokument > Udostępnione przez Ciebie. Wybierz pliki, których udostępnienie chcesz anulować lub które chcesz usunąć. Wykonaj następujące czynności w prawym panelu:

 • Aby anulować udostępnienie plików, kliknij przycisk Anuluj udostępnienie plików.
 • Aby usunąć udostępnione pliki, kliknij przycisk Usuń udostępnione pliki.
Anulowanie udostępniania lub usuwanie udostępnionych plików

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?