Możesz szybko udostępnić łącze do dokumentu PDF innym osobom do wyświetlania. Dokument udostępniony jako łącze otworzy się w każdej przeglądarce na dowolnym urządzeniu. Dokumenty są przechowywane w bezpieczny sposób w usłudze Adobe Document Cloud.

Odbiorcy otrzymują wiadomość e-mail z łączem, które mogą kliknąć, aby wyświetlić dokument w przeglądarce, bez konieczności logowania.

Uwaga:

Aby skonfigurować recenzje dla dokumentów PDF, zobacz Rozpoczynanie recenzji dokumentu PDF w trybie online.

Udostępnianie plików PDF

 1. Zaloguj się do strony głównej usługi Adobe Document Cloud na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Kliknij pozycję Pliki na pasku bocznym strony głównej Adobe Document Cloud. Zostaną wyświetlono wszystkie pliki zapisane na Twoim koncie usługi Adobe Document Cloud.

 3. Zaznacz plik, który chcesz udostępnić, i kliknij opcję Udostępnij znajdującą się w panelu po prawej stronie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe udostępniania.

  Wybieranie plików do udostępnienia

  Uwaga:

  Jeśli nie widzisz opcji udostępniania po prawej stronie okna, kliknij przycisk Udostępnij, znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

 4. Jeśli chcesz dodać więcej plików, kliknij przycisk Dodaj pliki, a następnie znajdź i wybierz pliki do dodania.

 5. Udostępnij plik przy użyciu jednej z następujących metod:

Wysyłanie anonimowego lub publicznego łącza w wiadomości e-mail

Anonimowe oraz publiczne łącza umożliwiają dostęp do plików wszystkim osobom, które klikną link. Ponadto, szczegółowe informacje dotyczące śledzenia nie są dostępne dla plików udostępnianych za pomocą łączy publicznych.

 1. Kliknij opcję Uzyskaj łącze.

 2. Usuń zaznaczenie opcji Włącz możliwość komentowania, a następnie kliknij Utwórz łącze. Wybrane pliki zostaną przesłane do usługi Adobe Document Cloud i utworzone zostanie publiczne łącze do nich.

  Uzyskiwanie i tworzenie łącza
 3. Kliknij opcję Kopiuj łączea następnie udostępnij łącze odbiorcom w wiadomości e-mail
  .

Wysyłanie spersonalizowanych zaproszeń za pomocą opcji udostępniania w usłudze Adobe Document Cloud

Szczegółowe informacje dotyczące śledzenia dostępne są w przypadku plików udostępnianych za pomocą spersonalizowanego łącza dla poszczególnych osób.

 1. Kliknij opcję Zaproś osoby. Wprowadź lub wybierz adres e-mail osoby, która ma otrzymać plik.

 2. Pola Temat i Wiadomość działają w ten sam sposób co pola wiadomości e-mail i w taki sam sposób będą wyświetlane u odbiorcy. Wprowadź żądane informacje.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Włącz możliwość komentowania, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail informującą o udostępnieniu pliku.

  Wprowadź żądane informacje i kliknij przycisk Wyślij.

Proces odbioru

Odbiorcy otrzymają wiadomość e-mail informującą o udostępnieniu pliku. Wiadomość e-mail zawiera przycisk Wyświetl oraz łącze do udostępnionego dokumentu. Po kliknięciu łącza lub przycisku dokument otworzy się w przeglądarce. Odbiorcy mogą w razie potrzeby pobrać dokument.

 Zobacz poniższy przykład zrzutu ekranu przedstawiający powiadomienie e-mail otrzymane przez odbiorcę.   

Otrzymane łącze w wiadomości e-mail
Powiadomienie e-mail z łączem do udostępnionego dokumentu

Śledzenie udostępnionych plików

Po wyświetleniu pliku przez odbiorcę otrzymasz powiadomienie w programie Adobe Document Cloud oraz wiadomość e-mail. Aby wyświetlić i śledzić wszystkie pliki udostępnione do podglądu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Do wyświetlania na pasku bocznym strony głównej Adobe Document Cloud. Wszystkie pliki udostępnione do podglądu są wyświetlane wraz z następującymi informacjami:

  • Nazwanazwa pliku udostępnianego do recenzji.
  • Wysłane/Odebrane: znacznik czasowy pliku wysłanego lub odebranego do wyświetlania.
  • Właściciel: imię i nazwisko osoby, która wysłała plik.
  • Stan: liczba osób, które wyświetliły plik.
  Operacje na udostępnionych plikach
 2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat pliku, wybierz odpowiedni plik. W razie potrzeby z poziomu prawego panelu wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Udostępnij plik większej liczbie odbiorców. Rozwiń listę odbiorców. Kliknij opcję Dodaj odbiorców, wprowadź adres e-mail odbiorcy, któremu chcesz udostępnić plik, a następnie kliknij polecenie Wyślij zaproszenie.
  • Wyświetl aktywność i znacznik czasu na udostępnionym pliku. Rozwiń opcję Aktywność, aby wyświetlić szczegóły, takie jak Wysłane do, Wyświetlone przez i Pobrane przez odbiorców.
  • Anuluj udostępnienie łącza, jeśli nie chcesz, by ktokolwiek mógł wyświetlić lub pobrać plik.
  • Kopiuj łącze udostępnione, aby skopiować łącze i udostępnić je innym odbiorcom.
  • Pobierz plik, aby zapisać go na komputerze lokalnym.
  • Usuń łącze usuwa trwale plik z usługi Adobe Document Cloud.
  Szczegóły dotyczące udostępnionych plików

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online