Wyświetlanie i edycja plików programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint przechowywanych w usłudze Document Cloud

Pakiet Microsoft Office w trybie online jest teraz zintegrowany z programem Acrobat w trybie online. Umożliwia to łatwe wyświetlanie i edycję plików programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint bezpośrednio w przeglądarce.

Typ pliku

Obsługiwane operacje

Microsoft Word (.docx, .docm, .odt)

Wyświetlanie i edycja

Microsoft Word (.doc, .dot, .dotx)

Tylko do wyświetlania

Microsoft Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .ods)

Wyświetlanie i edycja

Microsoft Excel (.xls)

Tylko do wyświetlania

Microsoft Power Point (.ppt, .pptm, .pot, .potm, .potx, .pps, .ppsm)

Tylko do wyświetlania

Microsoft Power Point (.pptx, .ppsx, .odp)

Wyświetlanie i edycja

           

Wyświetlanie plików programu Word, Excel lub PowerPoint

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Kliknij opcję Dokumenty na górnym pasku menu strony głównej programu Adobe Acrobat i kliknij nazwę pliku, aby go otworzyć.

  Podgląd dokumentu w pakiecie MS Office 365

 3. Aby wrócić do strony głównej programu Acrobat w trybie online, kliknij ikonę strony głównej w lewym górnym rogu okna.

Edytowanie plików programu Word, Excel lub PowerPoint

Wszelkie zmiany w pliku są automatycznie zapisywane w usłudze Document Cloud.

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Kliknij opcję Dokumenty na górnym pasku menu strony głównej programu Adobe Acrobat i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij nazwę pliku, aby go otworzyć. Kliknij przycisk Edytuj na pasku menu w prawym górnym rogu.
  Klikanie przycisku Edytuj w oknie podglądu dokumentu

  • Wybierz plik. Na prawym panelu wybierz opcję Edytuj w <nazwa aplikacji> w trybie online. Jeśli na przykład zaznaczono plik programu Word (.docx), wybierz opcję Edytuj w programie Word w trybie online. Plik zostanie otwarty do edycji.
  Wyświetlanie dokumentu Microsoft w programie Acrobat w trybie online

 3. Po zakończeniu edycji, aby powrócić do strony głównej programu Acrobat w trybie online, kliknij ikonę strony głównej w lewym górnym rogu okna.

Edytowanie pliku PDF jako pliku programu Word, Excel lub PowerPoint

Plik PDF można wyeksportować do programu Word, Excel lub PowerPoint, a następnie edytować w przeglądarce.

Krok 1. Konwersja plików PDF na format programów Word, Excel lub PowerPoint

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym strony głównej programu Acrobat w trybie online kliknij polecenie Konwertuj > Eksportuj plik PDF.

 2. Wybierz plik PDF, który chcesz przekonwertować.

 3. Wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej Eksportuj do i kliknij przycisk Eksportuj do <wybrany format>.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konwertowanie plików PDF do programu Word/Excel w trybie online.

Krok 2. Edycja wyeksportowanego pliku

Kliknij opcję Dokumenty na górnym pasku menu strony głównej programu Adobe Acrobat, a następnie wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij nazwę pliku, aby go otworzyć. Kliknij przycisk Edytuj na pasku menu w prawym górnym rogu.

Krok 3. Konwersja edytowanego pliku z powrotem na format PDF

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym strony głównej programu Acrobat w trybie online kliknij przycisk Konwertuj, a następnie wybierz odpowiednią opcję — Plik programu Word/Excel/PPT na format PDF.

 2. Wybierz plik, który chcesz przekonwertować.

 3. W oknie dialogowym „Konwertowanie do pliku PDF” kliknij przycisk Kontynuuj. Wybrany plik zostanie przekonwertowany na format PDF.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie plików PDF w trybie online.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?