Możesz szybko udostępnić łącze do dokumentu PDF innym osobom do recenzji lub komentowania. Dokument udostępniony jako łącze otworzy się w każdej przeglądarce na dowolnym urządzeniu. Dokumenty są przechowywane w bezpieczny sposób w usłudze Adobe Document Cloud. Odbiorcy otrzymują wiadomość e-mail z łączem, które mogą kliknąć, aby wyświetlić i komentować dokument w przeglądarce, bez konieczności logowania.

Automatycznie zbierz wszystkie komentarze w jednym pliku PDF. Śledź postęp i połącz komentarze.

 

Udostępnianie plików PDF do recenzji

Anonimowe oraz publiczne łącza umożliwiają dostęp do plików wszystkim osobom, które klikną link. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby utworzyć łącze do recenzji i udostępnić je za pomocą klienta poczty e-mail.

 1. Zaloguj się do usługi Adobe Document Cloud na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Kliknij pozycję Pliki na pasku bocznym strony głównej Document Cloud.

 3. Zaznacz plik, który chcesz udostępnić do recenzji, a następnie kliknij opcję Udostępnij znajdującą się po prawej stronie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Udostępnij.

  Udostępnianie plików PDF do recenzji
 4. Kliknij opcję Uzyskaj łącze. Zaznacz opcję Włącz możliwość komentowania, a następnie kliknij Utwórz łącze. Pliki zostaną przesłane do usługi Adobe Document Cloud i utworzone zostanie łącze do nich.

  Uwaga:

  Nie można ustawić terminu ani przypomnienia po udostępnieniu pliku do recenzji za pomocą łącza publicznego.

  Uzyskiwanie łącza do pliku recenzji
 5. Aby skopiować łącze do recenzji, kliknij polecenie Kopiuj łącze. Udostępnij łącze recenzentom w wiadomości e-mail.

 1. Zaloguj się do usługi Adobe Document Cloud na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Kliknij pozycję Pliki na pasku bocznym strony głównej Document Cloud. Zostaną wyświetlono wszystkie pliki zapisane na Twoim koncie usługi Document Cloud.

 3. Zaznacz plik, który chcesz udostępnić do recenzji, i kliknij opcję Udostępnij znajdującą się po prawej stronie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Udostępnij.

  Udostępnianie plików PDF do recenzji

  Uwaga:

  Jeśli nie widzisz opcji udostępniania po prawej stronie okna, kliknij przycisk Udostępnij, znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

 4. Kliknij opcję Zaproś osoby. Wprowadź lub wybierz adres e-mail osoby, która ma zrecenzować plik.

  Zapraszanie innych osób do zrecenzowania pliku PDF
 5. Pola Temat i Wiadomość działają w ten sam sposób co pola wiadomości e-mail i w taki sam sposób będą wyświetlane u odbiorcy. Wprowadź żądane informacje.

 6. Wybierz opcję Włącz możliwość komentowania. Jeśli chcesz ustalić termin recenzji, wybierz opcję Dodaj termin. Określ czas, wybierz datę i kliknij Dodaj. Aby ustawić przypomnienie dla zaproszonych, wybierz opcję Dodaj przypomnienie. Określ czas, wybierz datę i kliknij Dodaj.

 7. Kliknij przycisk Wyślij.

  Kopia pliku PDF wysłanego do recenzji będzie przechowywana online na Twoim koncie Adobe Document Cloud. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony wyświetla wszystkie pliki ostatnio udostępnione przez Ciebie do recenzji. Ewentualnie, aby wyświetlić listę wszystkich plików wysłanych do recenzji, kliknij pozycję Do recenzji na pasku bocznym okna.

Proces recenzji

Recenzenci otrzymują zaproszenie e-mail z łączem do recenzji pliku PDF. Po kliknięciu łącza plik PDF otwiera się w przeglądarce internetowej. Mogą oni korzystać z narzędzi do komentowania, aby dodawać komentarze do pliku PDF. Mogą również użyć aplikacji komputerowych Acrobat Reader DC lub Acrobat DC, aby dodać komentarze. 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uczestniczenie w recenzjach dokumentów PDF.

Śledzenie udostępnionych plików

Po wyświetleniu pliku PDF przez odbiorcę otrzymasz powiadomienie w programie Document Cloud oraz wiadomość e-mail. Aby wyświetlić i śledzić wszystkie pliki PDF udostępnione do recenzji, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Do recenzji na pasku bocznym strony głównej Document Cloud. Wszystkie pliki PDF udostępnione do recenzji są wyświetlane wraz z następującymi informacjami:

  • Nazwa: nazwa pliku PDF udostępnionego do recenzji.
  • Ostatnia aktywność: znacznik czasowy pliku PDF wysłanego lub odebranego do recenzji.
  • Właściciel: imię i nazwisko osoby, która wysłała plik PDF.
  • Stan: liczba osób, które wyświetliły plik.
 2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat pliku PDF, wybierz odpowiedni plik. Z poziomu prawego panelu można wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Dodaj wiadomość lub skróconą instrukcję pliku.
  • Ustal termin recenzji. Kliknij polecenie Ustal termin, określ datę i godzinę, a następnie kliknij polecenie Zapisz.
  • Udostępnij plik dodatkowym odbiorcom. Rozwiń listę odbiorców. Kliknij opcję Dodaj odbiorców, wprowadź adres e-mail odbiorcy, któremu chcesz udostępnić plik, a następnie kliknij Wyślij zaproszenie.
  • Wyświetl wszystkich recenzentów udostępnionego pliku. Rozwiń listę, aby zobaczyć szczegółowy status każdego recenzenta z informacją o stanie recenzji, np. otwarta, nieotwarta lub zakończona.
  • Anuluj udostępnianie pliku, jeśli nie chcesz, by ktokolwiek mógł wyświetlić plik.
  • Kopiuj łącze do recenzji i udostępnij je dodatkowym odbiorcom.
  • Usuń trwale plik PDF z usługi Document Cloud.
  Szczegóły pliku recenzji

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online