Limity usługi recenzji Document Cloud

Dokument opisuje zalecane limity usługi recenzji Document Cloud. Przekroczenie tych limitów może spowodować problemy.

 

Komentarze | Limity

Nie można zapisać komentarzy w pliku recenzji, jeśli przekraczają te limity:

  • Maksymalna liczba komentarzy = 1000
  • Maksymalny łączny rozmiar komentarzy (w bajtach) = 1572864
  • Maksymalna liczba znaków w jednym komentarzu = 2500
  • Maksymalna liczba użytkowników wspomnianych w jednym komentarzu = 10

Recenzenci lub uczestnicy | Limity

  • Recenzja nie może mieć więcej niż 250 recenzentów lub uczestników.

Pobieranie pliku recenzji z komentarzami | Limity

Pobieranie pliku z komentarzami może się nie powieść, jeśli przekroczono następujący limit:

  • Rozmiar pliku recenzji przekracza 50 MB.

 

Informacje o limicie magazynowania można znaleźć w dokumencie Limity magazynowania usługi Document Cloud.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?