Aplikacja Creative Cloud wielokrotnie wyświetla monit o zalogowanie się

Informacje o tym, co zrobić, gdy aplikacja Creative Cloud wielokrotnie Cię wylogowuje.

Dlaczego aplikacja Creative Cloud wielokrotnie mnie wylogowuje?

Podczas otwierania aplikacji Creative Cloud mogą być niekiedy wyświetlane wielokrotne monity o logowanie, co uniemożliwia uruchomienie aplikacji. Przyczyną tego błędu może być usunięcie plików licencji Adobe przez oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na komputerze.

Jak rozwiązać problem

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj następującą procedurę (odpowiednio do używanego systemu operacyjnego).

Windows

  1. Wpisz Menedżer poświadczeń na pasku wyszukiwania Windows.

  2. Wybierz opcję Poświadczenia systemu Windows.

  3. W sekcji Poświadczenia rodzajowe odszukaj pozycje Adobe App Info oraz Adobe User Info .

Jeśli powyższe poświadczenia są obecne, Twoja aplikacja działa poprawnie. Jeśli ich nie ma, tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe.

Uwaga:

Upewnij się, że oprogramowanie antywirusowe nie usuwa i nie zatrzymuje usługi Menedżer poświadczeń Windows, nie zakłóca jej działania ani nie odbiera obecnie zalogowanemu użytkownikowi dostępu do tej usługi.

macOS

  1. Otwórz okno Finder i wybierz pozycję Aplikacja.

  2. Za pomocą paska wyszukiwania znajdź pozycję Dostęp do pęku kluczy i otwórz ją.

  3. Wybierz opcję Bezpieczne notatki.

  4. W prawym okienku wybierz kartę Logowanie i sprawdź, czy istnieją pozycje Adobe App Info oraz Adobe User Info.

Jeśli powyższe pozycje są obecne, Twoja aplikacja działa poprawnie. Jeśli ich nie ma, tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe.

Uwaga:

Upewnij się, że oprogramowanie antywirusowe nie usuwa i nie zatrzymuje usługi Dostęp do pęku kluczy systemu macOS, nie zakłóca jej działania
ani nie odbiera obecnie zalogowanemu użytkownikowi dostępu do tej usługi.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto