Aplikacja Creative Cloud wyświetla wiele monitów o logowanie | Wersja 2018 i starsze

Problem

Przy próbie logowania za pomocą identyfikatora Adobe ID z aplikacji Adobe często nie można się zalogować, ponieważ ekran logowania wciąż się pojawia.

Uwaga:

Rozwiązanie

Najczęstszą przyczyną tego problemu są ograniczone uprawnienia do następujących folderów ma komputerze użytkownika:

 • Adobe PCD
 • SLStore

Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcją systemu operacyjnego, by ustawić odpowiednie uprawnienia dla powyższych folderów:

macOS

Ustaw uprawnienia do folderów SLStore i Adobe PCD.

 1. Korzystając z Findera, przejdź do folderu Library/Application Support/Adobe/SLStore.

 2. Naciskając klawisz Control, kliknij folder i wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. Rozwiń pole Udostępnianie i uprawnienia.

 4. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika będącego administratorem i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Ustaw uprawnienia:

  • System — odczyt/zapis
  • Administrator — odczyt/zapis
  • Wszyscy — odczyt/zapis

 6. Kliknij ikonę koła zębatego i zaznacz opcję Zastosuj dla zawartych rzeczy.

 7. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.

 1. Korzystając z Findera, przejdź do folderu Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD.

 2. Naciskając klawisz Control, kliknij folder i wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. Rozwiń pole Udostępnianie i uprawnienia.

 4. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika będącego administratorem i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Ustaw uprawnienia:

  • System — odczyt/zapis
  • Administrator — tylko do odczytu
  • Wszyscy — tylko do odczytu
 6. Kliknij ikonę koła zębatego i zaznacz opcję Zastosuj dla zawartych rzeczy.

 7. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.

Windows 10

Aby usunąć ten błąd w systemie Windows lub 10, wykonaj wszystkie poniższe czynności.

 1. Otwórz okno Eksploratora plików.

 2. Kliknij kartę Widok, a następnie przycisk Ukryte elementy.

  Ukryte elementy

Wykonaj te czynności dwukrotnie, raz dla folderu Adobe PCD, a raz dla SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (wersja 32-bitowa): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (wersja 64-bitowa): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. W Eksploratorze plików prawym przyciskiem myszy kliknij folder Adobe PCD lub SLStore i wybierz pozycję Właściwości.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i przycisk Edytuj, aby ustawić uprawnienia:

  Adobe PCD

  • Administratorzy: pełna kontrola

  SLStore

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • System: pełna kontrola
  • Użytkownicy: uprawnienia do odczytu i uprawnienia specjalne
  Ustaw uprawnienia

 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Uprawnienia.

 4. Kliknij opcję Zaawansowane dostępną w oknie dialogowym Właściwości.

 5. Zaznacz opcję Zastąp wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych wpisami uprawnień dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak.

  Zastąp wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych wpisami uprawnień dziedziczonymi z tego obiektu.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości SLStore lub Adobe PCD.

Windows 8

Aby usunąć ten błąd w systemie Windows 8, wykonaj poniższe trzy czynności.

 1. Otwórz okno Eksploratora plików.

 2. Kliknij kartę Widok, a następnie przycisk Opcje.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Użyj Kreatora udostępniania (zalecane) u dołu pola Ustawienia zaawansowane.

 4. Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W Eksploratorze plików przejdź do folderu ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 3. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów.

Wykonaj te czynności dwukrotnie, raz dla folderu Adobe PCD, a raz dla SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (wersja 32-bitowa): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (wersja 64-bitowa): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. W Eksploratorze plików prawym przyciskiem myszy kliknij folder Adobe PCD lub SLStore i wybierz pozycję Właściwości.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i ustaw uprawnienia:

  Adobe PCD

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • System: pełna kontrola

  SLStore

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • Użytkownicy zaawansowani: wszystkie uprawnienia z wyjątkiem pełnej kontroli i uprawnień specjalnych
  • System: pełna kontrola
  • Użytkownicy: uprawnienia do odczytu i uprawnienia specjalne

 3. Kliknij opcję Zaawansowane i w przypadku pojawienia się monitu o podniesienie uprawnień w opcji Kontrola konta użytkownika zaakceptuj go.

 4. Kliknij kartę Właściciel, zaznacz opcję Administratorzy i kliknij polecenie Edytuj.

 5. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

 6. Kliknij kartę Uprawnienia, a następnie przycisk Zmień uprawnienia.

 7. Zaznacz opcję Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak.

 8. Kliknij przycisk OK i ponownie OK w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń.

Windows Vista/7

Aby usunąć ten błąd w systemie Windows Vista lub 7, wykonaj poniższe trzy czynności.

 1. Wybierz opcje Start > Komputer.

 2. Wybierz opcje Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania oraz kliknij kartę Widok.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Użyj Kreatora udostępniania (zalecane) u dołu pola Ustawienia zaawansowane.

 4. Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Kliknij dwukrotnie folder SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 3. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów .

Wykonaj te czynności dwukrotnie, raz dla folderu Adobe PCD, a raz dla SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (wersja 32-bitowa): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (wersja 64-bitowa): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe PCD lub SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i ustaw uprawnienia:

  Adobe PCD

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • System: pełna kontrola

  SLStore

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • Użytkownicy zaawansowani: wszystkie uprawnienia z wyjątkiem pełnej kontroli i uprawnień specjalnych
  • System: pełna kontrola
  • Użytkownicy: uprawnienia do odczytu i uprawnienia specjalne

 3. Kliknij opcję Zaawansowane i w przypadku pojawienia się monitu o podniesienie uprawnień w opcji Kontrola konta użytkownika zaakceptuj go.

 4. Kliknij kartę Właściciel, zaznacz opcję Administratorzy i kliknij polecenie Edytuj.

 5. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

 6. Kliknij kartę Uprawnienia, a następnie przycisk Zmień uprawnienia.

 7. Zaznacz opcję Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak.

 8. Kliknij przycisk OK i ponownie OK w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows. 

Windows XP Professional

Aby usunąć ten błąd w systemie Windows XP Pro, wykonaj poniższe trzy czynności.

 1. Wybierz opcje Start > Panel sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Opcje folderów, następnie kartę Widok.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików (zalecane) u dołu pola Ustawienia zaawansowane.

 4. Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Kliknij dwukrotnie folder SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 3. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów.

Wykonaj te czynności dwukrotnie, raz dla folderu Adobe PCD , a raz dla SLStore.

SLStore

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (wersja 32-bitowa): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (wersja 64-bitowa): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe PCD lub SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i ustaw uprawnienia:

  Adobe PCD

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • System: pełna kontrola

  SLStore

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • Użytkownicy zaawansowani: wszystkie uprawnienia z wyjątkiem pełnej kontroli i uprawnień specjalnych
  • System: pełna kontrola
  • Użytkownicy: uprawnienia do odczytu i uprawnienia specjalne

 3. Kliknij opcję Zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Właściciel i zaznacz opcję Administratorzy.

 5. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów. Kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Kliknij kartę Uprawnienia.

 7. Zaznacz pole wyboru Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń.

Windows XP Home

Aby usunąć ten błąd w systemie Windows XP Home, wykonaj poniższe cztery czynności.

 1. Ponownie uruchom komputer.

 2. Po uruchomieniu komputera, a przed uruchomieniem systemu Windows, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.

 3. Zaznacz pozycję Tryb awaryjny na liście opcji uruchamiania.

 4. Tekst Tryb awaryjny pojawia się we wszystkich rogach pulpitu. Jeśli się nie pojawi, powtórz kroki 1-3.

 5. Zaloguj się w systemie Windows z użyciem uprawnień administratora.

 1. Wybierz opcje Start > Panel sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Opcje folderów i wybierz kartę Widok.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików (zalecane) u dołu pola Ustawienia zaawansowane.

 4. Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 3. W polu Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK, aby zamknąć okno dialogowe Potwierdzanie zmiany atrybutów .

Wykonaj te czynności dwukrotnie, raz dla folderu Adobe PCD , a raz dla SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows (wersja 32-bitowa): Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows (wersja 64-bitowa): Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe PCD lub SLStore i wybierz opcję Właściwości.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i ustaw uprawnienia:

  Adobe PCD

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • System: pełna kontrola

  SLStore

  • Administratorzy: pełna kontrola
  • Użytkownicy zaawansowani: wszystkie uprawnienia z wyjątkiem pełnej kontroli i uprawnień specjalnych
  • System: pełna kontrola
  • Użytkownicy: uprawnienia do odczytu i uprawnienia specjalne

 3. Kliknij opcję Zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Właściciel i zaznacz opcję Administratorzy.

 5. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów i kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Kliknij kartę Uprawnienia.

 7. Zaznacz pole wyboru Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.

 9. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Tak w oknie dialogowym Zabezpieczenia. Ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?