Jeśli posiadasz zakupioną subskrypcję programu Acrobat lub jesteś abonentem usługi Creative Cloud, wykonaj opisane poniżej instrukcje, aby pobrać i zainstalować program Acrobat DC na komputerze.

Nie Twoja wersja?  Znajdź pomoc dotyczącą pobierania i instalacji innych wersji programu Acrobat DC Bez subskrypcji (numer seryjny).

 

Pobieranie i instalacja programu Acrobat Pro DC / Standard DC

Subskrybenci programu Acrobat DC

Jeśli jesteś posiadaczem programu Acrobat Pro DC lub Standard DC w formie subskrypcji, wykonaj poniższe instrukcje z uwzględnieniem systemu operacyjnego.

Pobieranie i instalacja w systemie Windows

 1. Przejdź na stronę https://documentcloud.adobe.com/link/appcenter/ i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google).

  Logowanie w usłudze Adobe Document Cloud
 2. Po zalogowaniu zostanie wyświetlona strona z możliwością pobrania programu Adobe Acrobat Pro/Standard. Kliknij przycisk Pobierz.

  Strona pobierania programu Acrobat DC

  Uwaga:

  Pobrany zostanie plik binarny plik konfiguracyjny. Nie jest to pełny instalator. Po uruchomieniu pliku rozpocznie się właściwe pobieranie oraz instalacja.

 3. Wykonaj poniższe instrukcję, uwzględniając rodzaj używanej przeglądarki:

  Internet Explorer

  U dołu ekranu pojawi się monit z pytanie o zapisanie lub uruchomienie pliku. Kliknij opcję Uruchom, a następnie przejdź do kolejnego kroku.

  Internet Explorer — zostanie wyświetlony monit z pytaniem o zapisanie lub uruchomienie instalatora.

  Firefox

  a. Pojawi się monit dotyczący pobierania pliku. Kliknij opcję Zapisz plik.

  Monit o zapisanie pliku w przeglądarce Firefox

  b. Aby wyświetlić pobrany plik exe, kliknij ikonę Wyświetl wszystkie pobrane dostępną w prawym górnym rogu okna. Kliknij dwukrotnie plik exe i przejdź do kolejnego kroku.

  Pobrane pliki w przeglądarce Firefox

  Uwaga:

  Za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + J otwórz okno dialogowe Biblioteka przeglądarki Firefox. W sekcji Pobrane pliki będzie widoczny pobrany plik .exe. Nazwa pliku będzie się rozpoczynać od frazy „acrobatproDC”.

  Chrome

  Pobrany plik exe można wyświetlić w lewym dolnym rogu okna przeglądarki. Kliknij dwukrotnie plik exe i przejdź do kolejnego kroku.

  Chrome — pobrany plik jest wyświetlany w lewym dolnym rogu okna.

  Uwaga:

  Jeśli nie możesz zlokalizować pobranego pliku, otwórz program Eksplorator Windows, a następnie w okienku nawigacyjnym po lewej stronie wybierz opcję Pobrane. Kliknij dwukrotnie pobrany plik konfiguracyjny.

  Folder Pobrane w systemie Windows
 4. Zostanie wyświetlony monit Kontrola konta użytkownika. Kliknij przycisk Tak.

  Monit Kontrola konta użytkownika w systemie Windows

  Rozpocznie się pobieranie instalatora i instalowanie programu Acrobat.

 5. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Uruchom program Acrobat.

  Instalacja jest ukończona

  Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie się. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła.

  Uwaga:

  W przypadku wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego o braku możliwości zweryfikowania subskrypcji programu Acrobat, kliknij przycisk Kontynuuj w wersji próbnej.

Pobieranie i instalacja w systemie Mac OS

Uwaga:

Program Acrobat Standard DC jest dostępny wyłącznie w wersji na system Windows i nie jest on dostępny dla systemów Mac OS.

 1. Przejdź na stronę https://documentcloud.adobe.com/link/appcenter/ i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła lub przy użyciu konta społecznościowego (Facebook lub Google).

  Logowanie w usłudze Adobe Document Cloud
 2. Po zalogowaniu zostanie wyświetlona strona z możliwością pobrania programu Adobe Acrobat Pro. Kliknij przycisk Pobierz.

  Kliknij przycisk Pobierz teraz

  Uwaga:

  Zostanie pobrany plik DMG. Nie jest to pełny instalator. Po uruchomieniu pliku rozpocznie się właściwe pobieranie oraz instalacja.

 3. Wykonaj poniższe instrukcję, uwzględniając rodzaj używanej przeglądarki:

  Safari

  Aby wyświetli pobrany plik DMG, kliknij ikonę Wyświetl pobrane w prawym górnym rogu okna. Kliknij dwukrotnie plik DMG i przejdź do kolejnego kroku.

  Safari — aby wyświetlić pobrany plik, kliknij ikonę wyświetlania pobranych plików w prawym górnym rogu okna.

  Firefox

  a. Pojawi się monit dotyczący pobierania pliku. Kliknij opcję Zapisz plik.

  Kliknij opcję Zapisz plik

  b) Pobrany plik DMG można wyświetlić, klikając ikonę Wyświetl wszystkie pobrane dostępną w prawym górnym rogu okna. Kliknij dwukrotnie plik DMG i przejdź do kolejnego kroku.

  Kliknij opcję Wyświetl wszystkie pobrane

  Chrome

  Pobrany plik DMG można wyświetlić w lewym dolnym rogu okna przeglądarki. Kliknij dwukrotnie plik DMG i przejdź do kolejnego kroku.

  Kliknij dwukrotnie plik DMG

  Uwaga:

  Jeśli nie możesz zlokalizować pobranego pliku, otwórz program Finder, a następnie w okienku nawigacyjnym po lewej stronie wybierz opcję Pobrane. Kliknij dwukrotnie pobrany plik DMG.

  W Finderze wybierz opcję Pobrane rzeczy
 4. Po uruchomieniu pliku DMG zostanie wyświetlony ekran instalatora programu Adobe Acrobat. Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora, aby rozpocząć instalację.

  Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora

  W systemie Mac OS może wyświetlić się przedstawiony poniżej komunikat z ostrzeżeniem. Kliknij przycisk Otwórz.

  Ostrzeżenie dotyczące otwierania pobranego pliku

  Uwaga:

  System Mac OS może wyświetlić monit o zalogowanie. Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika Mac i hasła.

  Zaloguj się

  Rozpocznie się pobieranie instalatora i instalowanie programu Acrobat.

 5. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Uruchom program Acrobat.

  Instalacja jest ukończona

  Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie się. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła.

  Uwaga:

  W przypadku wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego o braku możliwości zweryfikowania subskrypcji programu Acrobat, kliknij przycisk Kontynuuj w wersji próbnej. Po zalogowaniu się przy kolejnym uruchomieniu programu Acrobat problem z weryfikacją zostanie rozwiązany.

Członkostwo w usłudze Creative Cloud

Program Acrobat Pro DC można pobrać i zainstalować z witryny internetowej usługi Creative Cloud lub za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud na komputer. Zobacz Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online