Adobe Acrobat — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Poznaj nowości programu Acrobat!

Rozpocznij

Pobierz, odszukaj pomoc dla członków i poznaj podstawy.

Rozpocznij

Samouczki

Znajdź samouczki dla użytkowników początkujących i doświadczonych, które pomogą poprawić umiejętności.

Samouczki

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik użytkownika


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Uzyskaj pomoc przy pobieraniu i instalacji programu Acrobat, Acrobat 2020, 2017, Acrobat Reader i nie tylko, oraz przy rozwiązywaniu często występujących problemów z instalacją.

Zobacz, jak odinstalować i ponownie zainstalować program Acrobat w systemie Windows lub macOS, w wersji próbnej i na drugim komputerze.

Licencja Acrobat dla pojedynczego użytkownika pozwala zainstalować program Acrobat na więcej niż jednym komputerze oraz aktywować go (logować się) na maksymalnie dwóch komputerach.

Naprawiaj błędy z aplikacjami Adobe jeśli pojawia się kod lub numer błędu albo uzyskaj pomoc z często występującymi błędami instalacji programu Acrobat i znajdź rozwiązania.

ikona pobierania

Nadal potrzebujesz pomocy? Znajdź więcej rozwiązań dotyczących pobierania i instalacji

Poznaj interfejs programu Acrobat. Dowiedz się, w jaki sposób Centrum narzędzi Acrobat ułatwia wyszukiwanie narzędzi i wykonywanie zadań w ramach plików PDF.

Poznaj interfejs programu Acrobat. Dowiedz się, w jaki sposób Centrum narzędzi Acrobat ułatwia wyszukiwanie narzędzi i wykonywanie zadań w ramach plików PDF.

Problemy z otwieraniem plików PDF mogą wynikać z wielu przyczyn. Aby zbadać problem, zapoznaj się z sekcją Nie można otworzyć pliku PDF.

Problemy z edycją plików PDF mogą wynikać z wielu przyczyn. Informacje o edycji pliku PDF można znaleźć na Stronie głównej pomocy przy edycji plików PDF.

W systemie Windows 10 do otwierania plików PDF jest używany program Microsoft Edge. Dowiedz się, jak skonfigurować program Acrobat lub Reader jako domyślnego właściciela plików PDF.

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te instrukcje, aby uaktualnić i rozpocząć członkostwo.

ikona konta

Wciąż potrzebujesz pomocy? Tu znajdziesz więcej informacji o kontach, płatnościach i planach.

Społeczność

Zadawaj pytania, aby otrzymać odpowiedzi specjalistów.