Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobierz program Acrobat Pro DC lub Standard DC z witryny pobierania aplikacji Adobe. Aby zakończyć pobieranie, musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła. Instrukcje instalacji opisano w sekcji Pobieranie i instalacja programu Adobe Acrobat DC w ramach subskrypcji.

Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z pobieraniem aplikacji Acrobat.

Tak. Pobierz wersję próbną programu Acrobat z witryny wersji próbnej programu Acrobat Pro DC. Aby pobrać wersję próbną, musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie Pobieranie i instalacja wersji próbnej programu Adobe Acrobat Pro DC.

Program Acrobat możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz wylogować się na jednym z poprzednich komputerów. Wybierz pozycje Pomoc > Zaloguj się/Wyloguj się. Więcej informacji, patrz Instalacja i używanie programu Acrobat DC na nowym komputerze.

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Poznaj interfejs programu Acrobat DC. Dowiedz się, w jaki sposób centrum narzędzi Acrobat Tool Center ułatwia wyszukiwanie narzędzi i wykonywanie zadań w ramach plików PDF.

Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby rozwiązać problemy dotyczące drukowania plików PDF.

Problemy z otwieraniem plików PDF mogą wynikać z wielu przyczyn. Aby zbadać problem, zapoznaj się z sekcją Nie można otworzyć pliku PDF.

Problemy z edycją plików PDF mogą wynikać z wielu przyczyn. Informacje o edycji pliku PDF można znaleźć na Stronie głównej pomocy przy edycji plików PDF.

Wiele przeglądarek internetowych takich jak Chrome, Firefox i Safari korzysta z własnych przeglądarek plików PDF, zamiast wtyczki Adobe PDF. W celu uzyskania najlepszych wyników należy skonfigurować przeglądarkę do współpracy z wtyczką Adobe PDF w celu otwierania plików PDF w trybie online. Aby rozwiązać najpopularniejsze problemy dotyczące wyświetlania plików PDF, należy wykonać operacje opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem plików PDF w sieci web.

W systemie Windows 10 do otwierania plików PDF jest używany program Microsoft Edge. Dowiedz się, jak skonfigurować program Acrobat lub Reader jako domyślnego właściciela plików PDF.