Rozwiązywanie problemów z instalacją | Photoshop Elements, Premiere Elements | Windows

Rozwiąż problemy występujące podczas instalacji oprogramowania Photoshop Elements i Premiere Elements w systemie Windows.

Problemy z instalacją

Problemy z instalacją mogą wynikać z wielu przyczyn, w tym konfliktów programów startowych, błędnych danych w rejestrze systemu Windows i konfliktów sprzętowych. Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać wiele typów problemów z instalacją, łącznie z następującymi:

 • Puste lub migoczące okno dialogowe
 • Nieruchomy wskaźnik lub ekran, niebieski ekran lub nieoczekiwane ponowne uruchomienie
 • Komunikat o błędzie, np. jeden z następujących:
  • „Program wykonał niedozwoloną operację i zostanie zamknięty. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z producentem programu.”
  • „Błąd MS Setup Toolkit API, błędny argument 3:AddSectionFiles to CopyList.”
  • „Brak wystarczającej ilości miejsca na dysku docelowym podczas wypakowywania do lokalizacji [ścieżka].”
  • „Instalator nie może zainicjować programu instalacyjnego. Prawdopodobnie wystąpił błąd skryptu.”
  •  „Instalator nie może załadować pliku skryptu instalacyjnego.”
  • „Nie można utworzyć katalogu w katalogu C:\Windows\System. Sprawdź prawa zapisu do tego katalogu.”
  • „Dysk X:\ jest niedostępny.” (gdzie „X” jest literą dysku stacji dysków CD-ROM)
  • „Urządzenie niegotowe.”
  • „Błąd odczytu dysku CD-ROM.”„Błąd odczytu urządzenia X:\” (gdzie „X” jest literą dysku stacji dysków CD-ROM)
Uwaga:

W przypadku problemów związanych z numerami seryjnymi zobacz artykuł Znajdowanie numeru seryjnego.

Zanim rozpoczniesz

Aby czynności z dokumentu pozwoliły rozwiązać problemy, trzeba przestrzegać następujących zaleceń:

 • Działania wykonuj w określonej kolejności. Postępuj zgodnie z kolejnością działań rozwiązywania problemów wskazaną w tym dokumencie.
 • Podejmuj próbę instalacji po każdym działaniu. Po zakończeniu działania spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.
 • Zapisuj wyniki wykonywanych działań. Zanotuj, jakie działania są wykonywane, i obserwuj ich skutki, w tym ewentualne błędy i inne problemy. Informacje te będą potrzebne pomocy technicznej Adobe, jeśli zadzwonisz do niej po pomoc.
 • Ponownie uruchom komputer po każdej próbie instalacji lub po każdym błędzie. Zawsze ponownie uruchamiaj komputer po niepowodzeniu instalacji lub wystąpieniu błędu, aby wyczyścić pamięć. Kontynuowanie pracy bez ponownego uruchomienia komputera może powodować, że problem będzie narastać.

Ważne: niektóre z procedur opisanych w tym dokumencie mogą powodować wyświetlenie okna dialogowego Kontrola konta użytkownika z monitem o zezwolenie na kontynuowanie. Zanim zdecydujesz się na kontynuowanie, przeczytaj dokładnie informacje zawarte w tym oknie dialogowym. W przypadku wybrania opcji Anuluj w tym oknie dialogowym nie będzie możliwe kontynuowanie procesu rozwiązywania problemów.

Rozwiązywanie problemów dla początkujących

1. Upewnij się, że komputer spełnia wymagania minimalne.

Aby móc zainstalować oprogramowanie Photoshop Elements lub Premiere Elements, komputer musi spełniać lub przekraczać wymagania systemowe. Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych można znaleźć na stronie Photoshop Elements — Specyfikacje techniczne lub Premiere Elements — Specyfikacje techniczne.

Aby uzyskać podstawowe informacje na temat systemu, jak prędkość procesora i ilość zainstalowanej pamięci RAM, wybierz polecenia Start > Panel sterowania > System.

2. Usuń pliki poprzednio zainstalowanej aplikacji.

Aby usunąć pliki utworzone podczas poprzedniej próby instalacji oprogramowania, wykonaj następujące czynności:

 1. Przenieś wszystkie pliki osobiste (na przykład obrazy, wideo lub wtyczki innych firm) z folderów Photoshop Elements, Premiere Elements i Elements Organizer oraz ich podfolderów do folderów kopii zapasowej.

 2. Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem menu Start i wybierz polecenie Panel sterowania (Windows 8 / Windows 10) lub wybierz polecenia Start > Panel sterowania (Windows 7 / Vista).

  Uwaga:

  Procedury zawarte w tym dokumencie oparto na domyślnych ustawieniach interfejsu użytkownika systemu Windows. Jeśli interfejs został dostosowany przez użytkownika, niektóre procedury mogą się różnić. Na przykład otwarcie okna Panel sterowania z menu Start może wymagać wybrania poleceń Start > Ustawienia > Panel sterowania zamiast Start > Panel sterowania.

 3. (Windows 10 i Windows 8) Jeśli w oknie Panel sterowania włączony jest widok kategorii, w kategorii Programy kliknij polecenie Odinstaluj program. W widoku ikon kliknij Programy i funkcje.

  (Windows 7) Wybierz Programy > Programy i funkcje, a następnie kliknij dwukrotnie polecenie Odinstaluj program.

  (Vista) Wybierz Programy > Programy i funkcje.

 4. Zaznacz pozycję Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements i kliknij przycisk Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć aplikację.

 5. Po zakończeniu dezinstalacji zamknij okno Panel sterowania i powróć do lokalizacji na dysku twardym, w którym aplikacja była zainstalowana. Usuń te foldery (jeśli nie zostały usunięte przez instalatora): Photoshop Elements lub Premiere Elements i Elements Organizer. (Domyślnie są instalowane w folderze Program Files/Adobe).

 6. Po wyświetleniu okna dialogowego Potwierdzanie usunięcia folderu kliknij przycisk Tak.

 7. Opróżnij kosz i ponownie uruchom komputer.

3. Sprawdź dysk CD i stację dysków CD-ROM.

Kurz lub brud na powierzchni dysku CD może utrudniać instalację i uniemożliwiać rozpoznanie dysku CD przez stację dysków CD-ROM. Sprawdź, czy na dysku CD oprogramowania Photoshop Elements i Premiere Elements są ślady palców, kurz lub brud. Delikatnie przetrzyj spód dysku CD od środka na zewnątrz, używając miękkiej szmatki niepozostawiającej kłaczków.

Sprawdź, czy stacja dysków CD-ROM może odczytać inne dyski CD. Jeśli stacja dysków nie czyta innych dysków, sprawdź, czy pojemnik na dyski CD lub tacka stacji dysków są zabrudzone i wyczyść je szmatką niepozostawiającą kłaczków. Jeśli stacja dysków nadal nie czyta innych dysków, skontaktuj się z producentem stacji dysków CD-ROM lub producentem komputera.

Jeśli dysk jest uszkodzony, skontaktuj się z producentem, aby uzyskać dysk zamienny. 

4. Zainstaluj oprogramowanie Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements z pulpitu komputera.

Niektóre składniki systemu — na przykład sterowniki urządzeń i narzędzia antywirusowe — mogą powodować konflikty z instalatorem. Składniki te mogą powodować niepełną instalację lub jej niepowodzenie. Aby uniknąć tych konfliktów, zainstaluj oprogramowanie z pulpitu komputera.

 1. Skopiuj folder Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements z dysku CD na pulpit komputera.

 2. Na pulpicie komputera otwórz folder Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements.

 3. Kliknij dwukrotnie plik Setup (lub Setup.exe) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Uwaga:

  W niektórych procedurach wymagane jest znalezienie ukrytych plików lub folderów bądź znalezienie plików według pełnej nazwy pliku, łącznie z rozszerzeniem (np. Setup.exe lub Przykładowa_nazwapliku.ini). Ukryte pliki, ukryte foldery i rozszerzenia rozpoznawanych nazw plików domyślnie nie są wyświetlane w oknie Eksplorator Windows.  Więcej informacji można znaleźć na stronie Pokazywanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń nazw plików.

5. Zainstaluj bieżące dodatki Service Pack i inne aktualizacje systemu Windows.

Rozwiązywanie problemów dla średnio zaawansowanych

Jeśli metody opisane w poprzedniej sekcji nie przyniosły rozwiązania problemu, wypróbuj poniższe metody rozwiązywania problemów dla średnio zaawansowanych.

1. Zainstaluj oprogramowanie Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements w trybie uproszczonym.

Sterowniki urządzeń i oprogramowanie ładowane automatycznie przy uruchamianiu systemu Windows mogą powodować konflikty z instalatorem oprogramowania Elements i w rezultacie uniemożliwić zainstalowanie. (Oprogramowanie ładowane automatycznie obejmuje wygaszacze ekranu i narzędzia antywirusowe). Aby uniknąć konfliktów, zainstaluj ponownie oprogramowanie Photoshop Elements/Premiere Elements w trybie uproszczonym. W trybie uproszczonym niestandardowe sterowniki urządzeń i oprogramowanie startowe są wyłączone.

Aby ponownie zainstalować oprogramowanie w trybie uproszczonym, wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements do stacji dysków.

 2. Skopiuj folder Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements z dysku na pulpit komputera.

 3. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter. (W przypadku systemu Windows 8 kliknij przycisk Startprawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Szukaj).

   

 4. Na karcie Uruchamianie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie. (W systemie Windows 8 nie ma przycisku Wyłącz wszystkie; zamiast niego wyłącz wszystkie pozycje osobno).

   

 5. Na karcie Usługi zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, a następnie przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Konfiguracja systemu kliknij przycisk Uruchom ponownie.

 7. Kliknij dwukrotnie plik Setup (lub Setup.exe) w folderze Photoshop Elements i Adobe Premiere Elements skopiowanym na pulpit komputera w kroku 2. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 8. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter.

 9. Na karcie Ogólne zaznacz opcję Uruchamianie normalne, kliknij przycisk OK, po czym ponownie uruchom komputer.

  Uwaga:

  Jeśli ponowna instalacja w trybie uproszczonym nie pozwoli rozwiązać problemu, spróbuj zainstalować oprogramowanie i uruchomić je na innym komputerze lub na innym dysku twardym.

2. Zainstaluj jako administrator.

Ustawienia zabezpieczeń w systemach Windows 7, 8 i Vista czasami uniemożliwiają aplikacjom zapisywanie danych w chronionych lokalizacjach lub modyfikowanie kluczy rejestru. Uruchomienie instalatora jako administrator pozwala obejść ustawienia zabezpieczeń i zapisywać w obszarach chronionych.

Aby zainstalować oprogramowanie Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements jako administrator, wykonaj następujące czynności:

 1. Skopiuj folder Adobe Photoshop Elements lub Premiere Elements z dysku na pulpit komputera.

 2. Na pulpicie komputera otwórz folder Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Setup (lub Setup.exe) i wybierz polecenie Właściwości.

 4. Na karcie Zgodność zaznacz pole wyboru Uruchom ten program jako administrator.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij dwukrotnie plik Setup (lub Setup.exe) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Zainstaluj do folderu na poziomie katalogu głównego dysku twardego.

Utwórz folder na poziomie katalogu głównego dysku twardego. Upewnij się, że nazwa folderu ma osiem lub mniej znaków (na przykład: C:\PSE lub C:\PRE) i nie zawiera żadnych znaków specjalnych, takich jak „#”. Sprawdź również, czy ścieżka instalacji systemu Windows nie zawiera żadnych znaków specjalnych.

Utwórz folder na poziomie katalogu głównego dysku twardego. Upewnij się, że nazwa folderu ma osiem lub mniej znaków (na przykład: C:\PSE lub C:\PRE) i nie zawiera żadnych znaków specjalnych, takich jak „#”. Sprawdź również, czy ścieżka instalacji systemu Windows nie zawiera żadnych znaków specjalnych.

4. Zainstaluj, używając nowego konta użytkownika.

Utwórz konto użytkownika o tych samych uprawnieniach co konto używane w chwili wystąpienia problemu. Jeśli problem nie wystąpi ponownie, może to oznaczać, że oryginalne konto użytkownika jest uszkodzone. Więcej informacji o tworzeniu kont użytkowników można znaleźć na stronie Tworzenie nowego użytkownika. Można też skontaktować się z administratorem systemu.

5. Wyłącz funkcję UAC (Kontrola konta użytkownika).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Wyłączanie lub włączanie kontroli konta użytkownika.

6. Zaktualizuj sterownik karty graficznej.

Wielu producentów kart graficznych często aktualizuje sterowniki do swoich produktów. Jeśli sterownik karty graficznej w komputerze nie był dawno aktualizowany, skontaktuj się z producentem karty graficznej, aby otrzymać zaktualizowany sterownik lub pobierz sterownik z jego witryny. Informacje na temat producenta karty graficznej znajdziesz we właściwościach karty w Menedżerze urządzeń. W celu sprawdzenia, czy sterownik wideo jest nieaktualny zmień głębię koloru i rozdzielczość karty graficznej. Można również sprawdzić to, wyłączając przyspieszanie sprzętowe karty graficznej.

 • Aby zmienić głębię koloru i rozdzielczość używane w oprogramowaniu Photoshop Elements i Adobe Premiere Elements, przejdź do strony Zmiana głębi koloru i rozdzielczości w systemie Windows 8 lub Windows 7 i Vista. Oprogramowanie Photoshop Elements i Premiere Elements wymaga rozdzielczości minimum 1024 x 768.
 • Aby wyłączyć przyspieszanie sprzętowe karty graficznej, przejdź do strony Wyłączanie przyspieszania sprzętowego karty graficznej w pomocy technicznej systemu Microsoft Windows. W zależności od posiadanej karty graficznej ta funkcja może nie być dostępna w systemie Windows 7 i 10.

7. Sprawdzenie, czy sterowniki urządzeń są zgodne z systemem Windows.

Jeśli aktualizacja sterownika karty graficznej nie pozwoli rozwiązać problemu, sprawdź, czy wszystkie pozostałe sterowniki urządzeń są zgodne z posiadaną wersją systemu Windows (Windows 8 lub Windows 7 i Vista). Sterowniki urządzeń to pliki oprogramowania, które umożliwiają systemowi Windows komunikowanie się z urządzeniami takimi jak skaner, mysz i klawiatura. Skontaktuj się z producentem urządzenia, aby upewnić się, czy używana jest najnowsza wersja sterownika.

8. Wyłącz interfejs Windows Aero.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Wyłączanie interfejsu Windows Aero (Windows 7 i Vista).

9. Zoptymalizuj obsługę plików tymczasowych.

System Windows i różne aplikacje przechowują dane w plikach tymczasowych (.tmp), które tworzą na dysku twardym. Nadmierna liczba lub bardzo stare pliki tymczasowe mogą obniżać wydajność.

Więcej informacji o usuwaniu plików tymczasowych za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku można znaleźć na stronie Windows 10, Windows 8 lub Windows 7 i Vista.

10 . Przywróć domyślną wielkość pliku stronicowania pamięci wirtualnej.

Windows 10 lub 8

W przypadku systemu Windows 10 i 8 przejdź do strony Zmiana wielkości pamięci wirtualnej i użyj następujących ustawień:

Rozmiar początkowy: wprowadź wartość równą 1,5-krotności ilości pamięci RAM zainstalowanej w komputerze.

Rozmiar maksymalny: wprowadź wartość równą 2-krotności wartości Rozmiar początkowy.

Windows 7 lub Vista

W przypadku systemu Windows 7 lub Vista przejdź do strony Przywracanie domyślnej wielkości pliku stronicowania pamięci wirtualnej.

11. Napraw i zdefragmentuj dyski twarde.

Zoptymalizuj dyski twarde, naprawiając je i defragmentując: Windows 10 i Windows 8 lub Windows 7 i Vista.

12. Sprawdź, czy w systemie nie ma wirusów.

Użyj aktualnego oprogramowania antywirusowego (np. Symantec Norton Antivirus lub McAfee Virus Scan), aby sprawdzić, czy w systemie nie ma wirusów. Infekcje wirusowe mogą uszkadzać oprogramowanie i powodować błędy instalacji. Więcej informacji zawiera dokumentacja programu antywirusowego.

Rozwiązywanie problemów dla zaawansowanych

Zaloguj się, używając wbudowanego konta administratora.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Logowanie za pomocą wbudowanego konta administratora.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online