Błędy instalacji programu Acrobat i ich rozwiązania

Jeśli zostanie zgłoszony błąd o konkretnym kodzie lub numerze, zobacz Usuwanie błędów w aplikacjach Adobe. Komunikaty o błędach niezawierające kodu omówiono w poniższej tabeli.

Błąd

Komunikat

Rozwiązanie

Błąd instalacji

Instalator napotkał błąd, który uniemożliwił instalację. Skontaktuj się z producentem oprogramowania w celu uzyskania pomocy.

Instalacja blokuje się na losowym procencie

Instalacja blokuje się na losowym procencie

Błąd nieobsługiwanego systemu operacyjnego

Nieobsługiwany system operacyjny

Konflikty związane z aplikacją podczas instalacji programu Acrobat

Aby kontynuować, zamknij następujące aplikacje:
<Application Name>

Nie można nawiązać kontaktu lub połączenia z serwerami Adobe

Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe. Sprawdź ustawienia zapory, upewnij się, że ustawienia czasu na komputerze są prawidłowe, i spróbuj ponownie.

Błąd pełnego dysku

Instalacja powiodła się z błędami ze względu na małą ilość miejsca na dysku
lub instalacja nie powiodła się ze względu na małą ilość miejsca na dysku

Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku

Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Sprawdź minimalne wymagania i zwolnij miejsce na dysku, aby spróbować ponownie

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto