Oprogramowanie Adobe Acrobat Pro DC na komputer można pobrać i dzięki bezpłatnej wersji próbnej przekonać się, w jaki sposób Acrobat Pro DC może zmienić oblicze Twojej pracy.

Pobieranie i instalacja darmowej wersji próbnej programu Acrobat Pro DC

Wersja próbna obejmuje wszystkie funkcje programu Acrobat Pro DC oferowane na komputer, a także ograniczony zestaw usług Document Cloud, obejmujący możliwość wypełniania, podpisywania i przesyłania formularzy na tablecie, zapisywania i udostępniania plików online, a także dostępu do plików wyświetlanych ostatnio na urządzeniach. Do skorzystania z innych usług, takich jak możliwość pobierania podpisów od innych, wysyłanie i śledzenie dokumentów online oraz tworzenie i eksportowanie plików PDF z przeglądarki lub urządzenia mobilnego, wymagana jest płatna subskrypcja.

Pobieranie i instalowanie

 1. Przeglądnij sekcje Często zadawane pytania dotyczące programu wersji próbnych oraz Wymagania systemowe dostępne u dołu strony. Upewnij się, że Twój komputer spełnia wymagania. Kliknij przycisk Rozpocznij.

 2. Wprowadź identyfikator Adobe ID. Jeśli nie masz identyfikatora Adobe ID wprowadź swój adres e-mail. Wybierz plan, który chcesz zakupić po wygaśnięciu okresu próbnego i kliknij przycisk Kontynuuj.

   

  Co to jest identyfikator Adobe ID?

  Identyfikator Adobe ID zabezpiecza i personalizuje obsługę produktów i usług firmy Adobe. Twoje zakupy, członkostwo i wersje próbne produktów i usług firmy Adobe są powiązane z identyfikatorem Adobe ID. Możesz również użyć identyfikatora Adobe ID do rejestrowania produktów firmy Adobe, zamawiania produktów i śledzenia zamówień oraz do kontaktowania się z pomocą techniczną firmy Adobe i uczestniczenia w forach i wydarzeniach firmy Adobe.

   

  Sign_up
 3. Wprowadź identyfikator by zalogować się, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Uwaga:

  W przypadku nowych użytkowników wyświetlana jest strona płatności. Pojawi się monit o konfigurację hasła.

  Logowanie przy użyciu hasła

  Wyświetli się strona płatności. Wybierz metodę płatności i wypełnij dane. Kliknij przycisk Rozpocznij wersję próbną.

  Rozpocznij wersję próbną

  Uwaga:

  Pobrany zostanie plik binarny plik konfiguracyjny. Nie jest to pełny instalator. Po uruchomieniu pliku rozpocznie się właściwe pobieranie oraz instalacja.

 4. Wyświetli się strona potwierdzenia zamówienia. Kliknij przycisk Rozpocznij.

  potwierdzenie zamówienia
 5. Wybierz odpowiednią opcję z listy w polach wymaganych i kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. Wykonaj poniższe instrukcję, uwzględniając rodzaj używanej przeglądarki:

  Internet Explorer

  U dołu ekranu pojawi się monit z pytanie o zapisanie lub uruchomienie pliku. Kliknij opcję Uruchom, a następnie przejdź do kolejnego kroku.

  Firefox

  a. Pojawi się monit dotyczący pobierania pliku. Kliknij opcję Zapisz plik.

  b. Aby wyświetlić pobrany plik exe, kliknij ikonę Wyświetl wszystkie pobrane dostępną w prawym górnym rogu okna.Nazwa pliku będzie się rozpoczynać od frazy „acrobatproDC”. Kliknij dwukrotnie plik exe i przejdź do kolejnego kroku.

  Uwaga:

  Za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + J otwórz okno dialogowe Biblioteka przeglądarki Firefox. W sekcji Pobrane pliki będzie widoczny pobrany plik exe. Nazwa pliku będzie się rozpoczynać od frazy „acrobatproDC”.

  Chrome

  Pobrany plik exe można wyświetlić w lewym dolnym rogu okna przeglądarki. Nazwa pliku będzie się rozpoczynać od frazy „acrobatproDC”. Kliknij dwukrotnie plik exe i przejdź do kolejnego kroku.

  Uwaga! Jeśli nie możesz znaleźć pliku, zobacz artykuł Gdzie jest mój pobrany plik?

  Gdzie jest mój pobrany plik?

  Jeśli nie możesz zlokalizować pobranego pliku, otwórz Eksplorator Windows, a następnie w okienku nawigacyjnym po lewej stronie wybierz opcję Pobrane. Kliknij dwukrotnie pobrany plik konfiguracyjny.

  Folder Pobrane w systemie Windows
 7. Zostanie wyświetlony monit Kontrola konta użytkownika. Kliknij przycisk Tak.

  Monit Kontrola konta użytkownika w systemie Windows

  Rozpocznie się pobieranie instalatora i instalowanie programu Acrobat.

 8. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Uruchom program Acrobat.

  Instalacja jest ukończona

  Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie się. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła.

  Uwaga:

  W przypadku wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego o braku możliwości zweryfikowania subskrypcji programu Acrobat, kliknij przycisk Kontynuuj w wersji próbnej.

 1. Przeglądnij sekcje Często zadawane pytania dotyczące programu wersji próbnych oraz Wymagania systemowe dostępne u dołu strony. Upewnij się, że Twój komputer spełnia wymagania. Kliknij przycisk Rozpocznij.

 2. Wprowadź identyfikator Adobe ID. Jeśli nie masz identyfikatora Adobe ID wprowadź swój adres e-mail. Wybierz plan, który zamierzasz zakupić po wygaśnięciu okresu próbnego i kliknij przycisk Kontynuuj.

   

  Co to jest identyfikator Adobe ID?

  Identyfikator Adobe ID zabezpiecza i personalizuje obsługę produktów i usług firmy Adobe. Twoje zakupy, członkostwo i wersje próbne produktów i usług firmy Adobe są powiązane z identyfikatorem Adobe ID. Możesz również użyć identyfikatora Adobe ID do rejestrowania produktów firmy Adobe, zamawiania produktów i śledzenia zamówień oraz do kontaktowania się z pomocą techniczną firmy Adobe i uczestniczenia w forach i wydarzeniach firmy Adobe.

   

  Sign_up
 3. Wprowadź identyfikator by zalogować się, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Uwaga:

  W przypadku nowych użytkowników wyświetlana jest strona płatności. Pojawi się monit o konfigurację hasła.

  Logowanie przy użyciu hasła

  Wyświetli się strona płatności. Wybierz metodę płatności i wypełnij dane. Kliknij przycisk Rozpocznij wersję próbną.

  Rozpocznij wersję próbną

  Uwaga:

  Zostanie pobrany plik DMG. Nie jest to pełny instalator. Po uruchomieniu pliku rozpocznie się właściwe pobieranie oraz instalacja.

 4. Wykonaj poniższe instrukcję, uwzględniając rodzaj używanej przeglądarki:

  Safari

  Aby wyświetli pobrany plik DMG, kliknij ikonę Wyświetl pobrane w prawym górnym rogu okna. Nazwa pliku będzie się rozpoczynać od frazy „acrobatproDC”. Kliknij dwukrotnie plik DMG i przejdź do kolejnego kroku.

  Uwaga! Jeśli nie możesz znaleźć pliku, zobacz artykuł Gdzie jest mój pobrany plik?

  Firefox

  a. Pojawi się monit dotyczący pobierania pliku. Kliknij opcję Zapisz plik.

  b) Pobrany plik DMG można wyświetlić, klikając ikonę Wyświetl wszystkie pobrane w prawym górnym rogu okna. Nazwa pliku będzie się rozpoczynać od frazy „acrobatproDC”. Kliknij dwukrotnie plik DMG i przejdź do kolejnego kroku.

  Uwaga! Jeśli nie możesz znaleźć pliku, zobacz artykuł Gdzie jest mój pobrany plik?

  Chrome

  Pobrany plik DMG można wyświetlić w lewym dolnym rogu okna przeglądarki. Nazwa pliku będzie się rozpoczynać od frazy „acrobatproDC”. Kliknij dwukrotnie plik DMG i przejdź do kolejnego kroku.

  Uwaga! Jeśli nie możesz znaleźć pliku, zobacz artykuł Gdzie jest mój pobrany plik?

  Gdzie jest mój pobrany plik?

  Jeśli nie możesz zlokalizować pobranego pliku, otwórz Finder, a następnie w okienku nawigacyjnym po lewej stronie wybierz opcję Pobrane rzeczy. Kliknij dwukrotnie pobrany plik DMG.

  Folder Pobrane rzeczy w systemie Mac OS
 5. Po uruchomieniu pliku DMG zostanie wyświetlony ekran instalatora programu Adobe Acrobat. Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora, aby rozpocząć instalację.

  Kliknij dwukrotnie instalator

  W systemie Mac OS może zostać wyświetlony przedstawiony poniżej komunikat z ostrzeżeniem. Kliknij przycisk Otwórz.

  Ostrzeżenie dotyczące otwierania pobranego pliku

  Uwaga:

  System Mac OS może wyświetlić monit o zalogowanie. Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika Mac i hasła.

  Wpisz hasło

  Rozpocznie się pobieranie instalatora i instalowanie programu Acrobat.

 6. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Uruchom program Acrobat.

  Instalacja jest ukończona

  Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie się. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła.

  Uwaga:

  W przypadku wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego o braku możliwości zweryfikowania subskrypcji programu Acrobat, kliknij przycisk Kontynuuj w wersji próbnej.

Zmiana wersji próbnej programu Acrobat Pro DC na wersję z pełną subskrypcją

Po wygaśnięciu wersji próbnej zostanie automatycznie zaliczona opłata za wybrany plan.

Aby ręcznie odnowić subskrypcję, zobacz artykuł: W jaki sposób mogę zakupić program Acrobat lub odnowić swoją subskrypcję?

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online