Limit aktywacji urządzeń | Creative Cloud 2019

Co zrobić, jeśli pojawia się komunikat o osiągnięciu limitu liczby aktywowanych urządzeń w ramach planu Creative Cloud 2019?

Subskrypcja Creative Cloud umożliwia instalowanie aplikacji na dwóch urządzeniach. Jeśli zalogujesz się na urządzeniu, a program Adobe wykryje, że przekroczono limit liczby aktywowanych urządzeń, wyświetli stosowny komunikat. W tym artykule opisano różne scenariusze osiągnięcia limitu aktywacji oraz opcje dostępne w każdym z takich przypadków.

Można także wyświetlić dodatkowe informacje o liczbie urządzeń, na których można używać subskrypcji Creative Cloud.

Wylogowanie się jednego z używanych urządzeń

Gdy przekroczysz limit aktywacji, możesz wylogować się z jednego z pozostałych urządzeń, na których jest obecnie aktywna sesja logowania. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Aby wylogować się z jednego z pozostałych urządzeń, kliknij opcję Wyloguj na odpowiednim kafelku.

  2. Po wylogowaniu z tego urządzenia kliknij opcję Kontynuuj.

Aplikacja zostanie pomyślnie uruchomiona na bieżącym urządzeniu.

Uwaga:

Jeśli następnie uruchomisz aplikację na urządzeniu wylogowanym w punkcie 2 powyższej procedury, to znowu pojawi się okno dialogowe z informacją o limicie aktywacji urządzeń.

Użycie innego identyfikatora Adobe ID na bieżącym urządzeniu

Gdy pojawi się komunikat o limicie aktywacji urządzeń, możesz wylogować się z bieżącego konta Adobe ID na tym urządzeniu. Po wylogowaniu możesz się następnie zalogować ponownie, używając innego identyfikatora Adobe ID.

  1. Aby się wylogować na bieżącym urządzeniu, kliknij opcję Wyloguj się i zmień Adobe ID.

  2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Wyloguj się.

  3. Aby się zalogować na tym samym urządzeniu za pomocą innego identyfikatora Adobe ID, wybierz polecenie Pomoc > Zaloguj się.

  4. Zaloguj się, używając innego identyfikatora Adobe ID.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto