Czy posiadaną aplikację Adobe można zainstalować na innym komputerze?

Indywidualna licencja umożliwia instalowanie aplikacji Adobe na więcej niż jednym komputerze, można je jednak aktywować (logować się do nich) tylko na dwóch komputerach, a korzystać z nich — tylko na jednym komputerze naraz.

Na ilu komputerach można zainstalować aplikację Adobe?

Instalowanie aplikacji na więcej niż jednym komputerze

Instalowanie na więcej niż 2

Aplikację można zainstalować na dwóch lub większej liczbie komputerów.

Aktywna sesja logowania na 2

Aktywną sesję (zalogowanie) można utrzymywać jednocześnie na maksymalnie dwóch komputerach.

Używanie na 1

Korzystać z aplikacji można tylko na jednym komputerze naraz.

Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.

Skąd można pobrać aplikacje?

Tutaj znajdują się łącza pobierania. (Adobe udostępnia instalatory tylko do bieżących wersji aplikacji).

Szukasz starszej aplikacji?Jeśli aplikacja została nabyta bezpośrednio od Adobe, sprawdź, czy możesz ją pobrać ze strony konta.

Jak wylogować się z aplikacji?

Jeśli musisz wylogować się z aplikacji, aby używać na innym komputerze, otwórz tę aplikację, a następnie wybierz następujące opcje:

  • Pomoc > Wyloguj się
  • Pomoc > Dezaktywuj

Więcej informacji: Logowanie się w celu aktywacji aplikacji Adobe.

Co zrobić, jeśli poprzedni komputer nie jest już dostępny?

Jeśli nie ma już dostępu do starego komputera (lub jeśli nastąpiła awaria dysku twardego), to można się wylogować z aplikacji za pomocą strony Zarządzanie kontem. Po wylogowaniu można będzie się zalogować do aplikacji na innym komputerze.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto