Indywidualna licencja Creative Cloud umożliwia instalowanie aplikacji na więcej niż jednym komputerze, można je jednak aktywować (logować się do nich) tylko na dwóch komputerach, a korzystać z nich — tylko na jednym komputerze naraz.
Creative Cloud — liczba komputerów
Instalacja: Na wielu komputerach lub urządzeniach. Aktywacja: Na maksymalnie dwóch komputerach lub urządzeniach. Używanie: Na jednym komputerze lub urządzeniu jednocześnie.

Instalacja

Stacjonarne aplikacje Creative Cloud można instalować na wielu komputerach, niezależnie od ich systemu operacyjnego.

Aktywacja

Produkty Creative Cloud można aktywować na maksymalnie dwóch komputerach. 

Używanie

Można z nich korzystać na jednym komputerze jednocześnie. 

Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania

Instalowanie aplikacji na nowym komputerze

Aktywacja aplikacji na innym komputerze

Plan indywidualny Creative Cloud można aktywować na maksymalnie dwóch komputerach jednocześnie. Instrukcjemożnaznaleźć w następujących artykułach:

Aktywacja aplikacji, które zostały już wcześniej aktywowane na dwóch komputerach

Jeśli subskrypcja Creative Cloud została już aktywowana na dwóch komputerach, należy ją najpierw zdezaktywować na jednym z nich.

  1. Wyloguj się, aby zdezaktywować produkt Creative Cloud na jednym z tych dwóch komputerów.
  2. Zaloguj się, aby aktywować produkt Creative Cloud na nowym komputerze.

Instrukcje: Aktywacja i dezaktywacja aplikacji Adobe Creative Cloud.

Jak dezaktywować aplikacje, jeśli komputer nie jest dostępny

Jeśli nie masz już dostępu do poprzedniego komputera, możesz go zdezaktywować za pomocą strony konta. Instrukcje podano w sekcji „Dezaktywacja za pomocą serwisu Adobe.com” w artykule Aktywacja i dezaktywacja aplikacji Adobe Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online