Informacje o pobieraniu, instalowaniu i uruchamianiu wersji próbnych aplikacji Creative Cloud.

Pobieranie pierwszej aplikacji w wersji próbnej

Witamy w usłudze Creative Cloud! Aby rozpocząć pracę, wystarczy pobrać pierwszą wersję próbną aplikacji z serwisu Adobe.

Wraz z tą aplikacją zostanie zainstalowany również program Adobe Creative Cloud Desktop, który umożliwi zarządzanie pobieraniem kolejnych aplikacji.

 1. Przejdź do katalogu aplikacji Creative Cloud. Odszukaj aplikację, którą chcesz pobrać, np. Photoshop. Kliknij przycisk Rozpocznij okres próbny.

  Kliknij opcję Pobierz wersję próbną.
 2. W zależności od ekranu, który zostanie wyświetlony, wybierz jedną z następujących procedur:

  Wybierz plan
  Ekran Rozpocznij bezpłatny okres próbny i wybierz plan
  Pytanie dotyczące wykorzystania wersji próbnej
  Udziel odpowiedzi na kilka pytań o sposób wykorzystania (niekiedy trzeba się zalogować, aby wyświetlić ten ekran)

Jeśli pojawi się prośba o rozpoczęcie bezpłatnego okresu próbnego i wybór planu

 1. Wybierz jeden z dostępnych planów. Może to być na przykład plan Wszystkie aplikacje lub plan fotograficzny

  Wybierz plan
 2. Podaj swój adres e-mail i kliknij opcję Kontynuuj

  Podaj swój adres e-mail (Adobe ID)
 3. Wprowadź informacje rozliczeniowe, a następnie kliknij opcję Rozpocznij bezpłatny okres próbny.

  Uwaga:

  Okres próbny jest bezpłatny. Podczas jego trwania można w dowolnym momencie anulować subskrypcję, nie ponosząc żadnych opłat.

  Podaj dane rozliczeniowe

  Uwaga:

  Okres próbny rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przycisku Rozpocznij bezpłatny okres próbny

 4. Nowi użytkownicy są proszeni o wpisanie hasła do konta. Wprowadź takie hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 5. Rozpocznie się pobieranie aplikacji. Jednocześnie zostanie wyświetlona aplikacja Adobe Creative Cloud Desktop, która będzie zarządzać dalszym przebiegiem procesu instalacji. Postępy pobierania można sprawdzić na pasku stanu obok nazwy aplikacji.

 6. Aplikacja zostanie zainstalowana i uruchomiona automatycznie.

  Nową aplikację można również uruchomić w taki sam sposób, jak każdą inną aplikację na komputerze. Nowa aplikacja zostanie zainstalowana w tej samej lokalizacji, w której zwykle są instalowane aplikacje, np. w folderze Program Files (Windows) lub Applications (Mac OS).

  Masz problemy z pobieraniem po raz pierwszy?

  Uwaga:

  Podczas instalowania nowych aplikacji Creative Cloud poprzednie wersje tych aplikacji zainstalowane na komputerze są domyślnie usuwane. Jeśli chcesz zachować te poprzednie wersje, kliknij pozycję Opcje zaawansowane i usuń zaznaczenie z pola wyboru Usuń stare wersje w oknie dialogowym potwierdzenia aktualizacji.

  Na tym samym komputerze można jednocześnie uruchamiać wiele wersji tej samej aplikacji. Wyjątkiem jest program Adobe Acrobat. Zainstalowanie aplikacji Adobe Acrobat XI lub Acrobat DC spowoduje odinstalowanie wszystkich wcześniejszych wersji tego programu.

Bezpłatna wersja próbna jest dostępna przez siedem dni. W tym okresie próbnym można w dowolnym momencie anulować subskrypcję, nie ponosząc żadnych opłat. Natomiast po zakończeniu okresu próbnego i rozpoczęciu subskrypcji zostanie naliczona opłata. Instrukcje anulowania: Anulowanie subskrypcji Creative Cloud.

Jeśli zostanie wyświetlona prośba o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań o wykorzystanie wersji próbnej

 1. Zostanie wyświetlony ekran z pytaniem o planowany sposób wykorzystania wersji próbnej. Wybierz odpowiedź, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Uwaga:

  Jeśli nie masz aktywnej sesji logowania, system poprosi o zalogowanie się na konto Adobe. Jeśli nie masz takiego konta, kliknij opcję Załóż konto i wykonaj podane instrukcje. Gdy się zalogujesz, zostanie wyświetlony następujący ekran.

  Pytania dotyczące wykorzystania wersji próbnej
 2. Rozpocznie się pobieranie aplikacji. Jednocześnie zostanie wyświetlona aplikacja Adobe Creative Cloud Desktop, która będzie zarządzać dalszym przebiegiem procesu instalacji. Postępy pobierania można sprawdzić na pasku stanu obok nazwy aplikacji.

 3. Aplikacja zostanie zainstalowana i uruchomiona automatycznie. Z tą chwilą rozpocznie się również bieg okresu próbnego.

  Nową aplikację można również uruchomić w taki sam sposób, jak każdą inną aplikację na komputerze. Nowa aplikacja zostanie zainstalowana w tej samej lokalizacji, w której zwykle są instalowane aplikacje, np. w folderze Program Files (Windows) lub Applications (Mac OS).

  Masz problemy z pobieraniem po raz pierwszy?

  Uwaga:

  Podczas instalowania nowych aplikacji Creative Cloud poprzednie wersje tych aplikacji zainstalowane na komputerze są domyślnie usuwane. Jeśli chcesz zachować te poprzednie wersje, kliknij pozycję Opcje zaawansowane i usuń zaznaczenie z pola wyboru Usuń stare wersje w oknie dialogowym potwierdzenia aktualizacji.

  Na tym samym komputerze można jednocześnie uruchamiać wiele wersji tej samej aplikacji. Wyjątkiem jest program Adobe Acrobat. Zainstalowanie aplikacji Adobe Acrobat XI lub Acrobat DC spowoduje odinstalowanie wszystkich wcześniejszych wersji tego programu.

 4. Wersję próbną można w dowolnej chwili przekształcić w pełną subskrypcję. Zobacz Przekształcanie wersji próbnej w płatne konto Creative Cloud.

  Obok nazwy produktu w aplikacji Creative Cloud Desktop pojawi się przycisk Kup teraz. Aby kupić subskrypcję Creative Cloud, kliknij przycisk Kup teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pobieranie kolejnych wersji próbnych aplikacji

Po pobraniu pierwszej aplikacji będzie można używać programu Creative Cloud Desktop, który ułatwia przeglądanie, instalowanie i uruchamianie aplikacji i usług Creative Cloud oraz zarządzanie nimi.

 1. Kliknij ikonę Creative Cloud znajdującą się na pasku zadań (Windows) lub w menu Apple (Mac OS), aby otworzyć aplikację Creative Cloud Desktop. Jeśli karta Apps (Aplikacje) nie jest otwarta, kliknij zakładkę Apps na górze okna.

  Zostanie wyświetlona zainstalowana aplikacja w wersji próbnej, a także lista innych aplikacji, które możesz wypróbować.

  Uwaga:

  Jeśli ikona Creative Cloud nie jest widoczna, to być może aplikacja Creative Cloud na komputer została zamknięta. Uruchom ją ponownie w następujący sposób:

  • Windows: Wybierz polecenia Start > Programy > Adobe Creative Cloud.
  • Mac OS: Wybierz polecenia Przejdź > Aplikacje > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.

  Uwaga:

  Aby ręcznie pobrać aplikację Creative Cloud Desktop, przejdź na stronę tej aplikacji.

 2. Na karcie Wszystkie aplikacje przewiń sekcję APLIKACJE PRÓBNE i odszukaj aplikację, którą chcesz zainstalować.

  Wersje próbne aplikacji
 3. Kliknij przycisk Wypróbuj.

  Rozpocznie się pobieranie aplikacji. Postępy pobierania można sprawdzić na pasku stanu obok nazwy aplikacji.

  Uwaga:

  Czas pobierania aplikacji zależy od szybkości łącza sieciowego i komputera.

 4. Aby uruchomić nową aplikację, kliknij przycisk Wypróbuj w panelu Apps (Aplikacje).

  Nową aplikację można również uruchomić w taki sam sposób, jak każdą inną aplikację na komputerze. Nowa aplikacja zostanie zainstalowana w tej samej lokalizacji, w której zwykle są instalowane aplikacje, np. w folderze Program Files (Windows) lub Applications (Mac OS).

  Kliknij opcję Wypróbuj

  Uwaga:

  Podczas instalowania nowych aplikacji Creative Cloud poprzednie wersje tych aplikacji zainstalowane na komputerze są domyślnie usuwane. Jeśli chcesz zachować te poprzednie wersje, kliknij pozycję Opcje zaawansowane i usuń zaznaczenie z pola wyboru Usuń stare wersje w oknie dialogowym potwierdzenia aktualizacji.

  Na tym samym komputerze można jednocześnie uruchamiać wiele wersji tej samej aplikacji. Wyjątkiem jest program Adobe Acrobat. Zainstalowanie aplikacji Adobe Acrobat XI lub Acrobat DC spowoduje odinstalowanie wszystkich wcześniejszych wersji tego programu.

 5. Wersję próbną można w dowolnej chwili przekształcić w pełną subskrypcję. Zobacz Przekształcanie wersji próbnej w płatne konto Creative Cloud.

  Obok nazwy produktu w aplikacji Creative Cloud Desktop pojawi się przycisk Kup teraz. Aby kupić subskrypcję Creative Cloud, kliknij przycisk Kup teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Kliknij przycisk Kup teraz

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online