Znane problemy z programem Dreamweaver w systemie macOS 10.15 Catalina

W tym dokumencie przedstawiono informacje o znanych problemach i ograniczeniach w najnowszej wersji programu Dreamweaver w systemie Catalina i ewentualnych sposobach ich omijania.

Które wersje programu Dreamweaver są zgodne z systemem macOS Catalina?

Programy Dreamweaver 20.0 i Dreamweaver 19.2.1 działają w systemie macOS 10.15 (Catalina), ale występują poniższe znane problemy ze zgodnością

W przypadku napotkania problemów, które jeszcze nie zostały udokumentowane, zachęcamy do zgłaszania ich w naszej witrynie opinii.

Czy starsze lub bezterminowe wersje programu Dreamweaver są zgodne z systemem macOS Catalina?

Starszych/bezterminowych wersji programu Dreamweaver nie zaprojektowano, ani nie testowano w systemie macOS 10.15 (Catalina). Nie są one w żaden sposób obsługiwane w systemie macOS Catalina.

Adobe nie zaleca uaktualnienia systemu do macOS Catalina klientom korzystającym ze starszych wersji programu Dreamweaver.

Niezgodne wersje (18.x i starsze) nie pojawią się na liście „Starsze wersje” w aplikacji Creative Cloud na komputer.

Starsze wersje używają 32-bitowych komponentów licencyjnych i instalatorów. Dlatego nie można ich zainstalować i aktywować po aktualizacji do systemu macOS Catalina. Aktualizacja do systemu macOS Catalina po instalacji starszej wersji może pozwolić aplikacji na pewien zakres działania. Po aktualizacji systemu nie będzie można jednak ponownie zainstalować lub aktywować aplikacji.

Przed aktualizacją do systemu macOS Catalina można rozważyć odinstalowanie starszych wersji, ponieważ deinstalator nie będzie działał po aktualizacji. Jeśli dokonano już aktualizacji do systemu macOS Catalina, do dezinstalacji starszych wersji można użyć narzędzia Creative Cloud Cleaner.

Znane problemy ze zgodnością

Nie można zainstalować rozszerzeń z portalu Adobe Exchange

Problem: Dodatki długo synchronizują się z programem Dreamweaver.

Sposób obejścia problemu: 

  1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer (Kliknij ikonę  na pasku menu macOS.)

  2. Naciśnij klawisze Command + Option + R na klawiaturze.

    Pojawi się okno dialogowe z monitem o ponowne uruchomienie aplikacji.

  3. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić aplikację Creative Cloud na komputer.

  4. Spróbuj ponownie wywołać wymienione sytuacje i zaczekaj, aż wyświetli się powiadomienie Dodatki.

Przycisk katalogu głównego witryny

Problem: przycisk Katalogu głównego witryny oknie Otwórz plikZapisz plik jako, Wstaw obraz, Dodaj istniejący plik CSS i innych oknach programu Finder .

Przycisk katalogu głównego w oknie dialogowym otwierania pliku
Przycisk katalogu głównego w oknie dialogowym otwierania pliku

Przycisk katalogu głównego w oknie dialogowym zapisywania pliku jako
Przycisk katalogu głównego w oknie dialogowym zapisywania pliku jako

Obejście: Przejdź do folderu katalogu głównego witryny w oknie Finder .

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto