Informacje o zasobach i bibliotekach programu Dreamweaver

Informacje o korzystaniu z zasobów, takich jak obrazy, filmy, kolory, skrypty, odsyłacze i elementy bibliotek, w programie Dreamweaver.

Informacje o zasobach

Programu Adobe Dreamweaver można używać do monitorowania i wyświetlania podglądów zasobów umieszczonych w serwisie, takich jak obrazy, filmy, kolory, skrypty i łącza. Zasoby można też wstawiać, przeciągając je bezpośrednio na stronę bieżącego dokumentu.

Zasoby uzyskiwane są z wielu różnych źródeł. Zasoby można tworzyć w takich programach, jak Adobe® Fireworks® lub Adobe® Flash®, pozyskiwać od współpracowników, a także kopiować z dysków CD lub serwisów internetowych.

Program Dreamweaver umożliwia także dostęp do dwóch specjalnych typów zasobów — bibliotek i szablonów. Obydwa są zasobami połączonymi: gdy element biblioteki lub szablonu jest edytowany, program Dreamweaver uaktualnia wszystkie dokumenty używające tych zasobów. Pozycje biblioteki generalnie stanowią małe elementy graficzne, np. logo serwisu lub znak copyright. Aby sterować większym obszarem projektu, używaj szablonów.

Informacje o elementach biblioteki

Biblioteka jest specjalnym plikiem programu Dreamweaver zawierającym kolekcję indywidualnych zasobów lub kopii zasobów, które można umieścić na swoich stronach internetowych. Zasoby znajdujące się w bibliotece nazywane są elementami biblioteki. Do elementów, które można umieszczać w bibliotece, należą obrazy, tabele, pliki dźwiękowe oraz pliki utworzone w programie Adobe Flash. Wszystkie strony, które używają elementów biblioteki, mogą być automatycznie uaktualniane, po edycji elementów biblioteki.

Np. przypuśćmy, że tworzysz duży serwis dla firmy, która życzy sobie umieszczenie na każdej stronie sloganu reklamowego. Możesz utworzyć element biblioteki zawierający slogan i używać tego elementu na każdej stronie. Po zmianie sloganu, możesz zmienić element biblioteki i zostanie on uaktualniony na każdej stronie serwisu.

Program Dreamweaver umieszcza elementy biblioteki w folderze Biblioteka znajdującym się w lokalnym folderze głównym każdego serwisu. Każdy serwis ma swoją własną bibliotekę.

Element biblioteki można tworzyć z dowolnego elementu w głównej sekcji dokumentu, dołączając tekst, tabele, formularze, aplety Java, wtyczki, elementy ActiveX, paski nawigacji i obrazy.

Jeśli chodzi o elementy połączone, takie jak obrazy, to biblioteka przechowuje tylko odniesienia do nich. Oryginalne pliki muszą pozostać w zdefiniowanym miejscu, aby elementy biblioteki poprawnie funkcjonowały.

W dalszym ciągu może być użyteczne umieszczenie obrazu w elemencie biblioteki. Na przykład możesz umieścić pełny znacznik img w elemencie biblioteki, który pozwoli na łatwą zmianę tekstu alt obrazu, lub nawet jego atrybutu src. (Nie używaj tej techniki do zmiany atrybutów obrazu width oraz height, chyba że używasz także edytora obrazu, do zmiany bieżącego rozmiaru obrazu).

Uwaga:

Jeśli element biblioteki zawiera łącza, mogą one nie działać w nowym serwisie. Także obrazy znajdujące się w elemencie biblioteki nie są kopiowane do nowego serwisu.

Podczas korzystania z elementu biblioteki, program Dreamweaver umieszcza na stronie internetowej łącze, a nie sam element. Oznacza to, że program Dreamweaver wstawia w dokumencie kopię kodu źródłowego HTML dla tego elementu i dodaje komentarz HTML zawierający odniesienie do zewnętrznego, oryginalnego elementu. To właśnie takie odniesienie zewnętrzne sprawia, że możliwe jest automatyczne uaktualnianie.

Gdy tworzony jest element biblioteki zawierający element z dołączonym do niego zachowaniem programu Dreamweaver, program ten kopiuje element i jego moduł zdarzenia (atrybut, który określa zdarzenie wyzwalające operację, np. onClick, onLoad lub onMouseOver, oraz która operacja powinna zostać wywołana, gdy wystąpi zdarzenie) do pliku elementu biblioteki. Program Dreamweaver nie kopiuje do elementu biblioteki powiązanych funkcji JavaScript. Natomiast gdy do dokumentu wstawiany jest element biblioteki, program Dreamweaver automatycznie wstawia odpowiednie funkcje JavaScript do sekcji head tego dokumentu (jeśli jeszcze ich tam nie ma).

Uwaga:

Jeśli kod JavaScript jest pisany ręcznie (tj. bez korzystania z zachowań programu Dreamweaver), można go uczynić częścią elementu biblioteki, jeśli do wykonania kodu użytkownik korzysta z zachowania Call JavaScript. Jeśli użytkownik nie korzysta z zachowania programu Dreamweaver kodu do wykonania kodu, kod nie jest zachowany jako część elementu biblioteki.

Podczas edycji zachowań w elementach biblioteki, należy stosować się opracowanych specjalnych wymogów. Elementy biblioteki nie mogą zawierać arkuszy stylów, ponieważ kod dla tych elementów jest częścią sekcji nagłówek.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto