Podręcznik użytkownika Anuluj

Informacje o szablonach programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o stosowaniu szablonów programu Dreamweaver, które służą do projektowania stałego układu strony, pozwalając następnie tworzyć dokumenty oparte na szablonach i dziedziczące z nich ten układ.

Szablon to specjalny typ dokumentu, który służy do zaprojektowania „sztywnego” układu strony; pozwala on następnie na utworzenie dokumentów opartych na tym szablonie, które dziedziczą jego układ strony. W momencie projektowania szablonu, oznaczasz treść, która będzie mogła być zmieniana przez użytkowników w dokumencie opartym na szablonie jako „edytowalną”. Szablony pozwalają ich autorom kontrolować, które elementy użytkownicy — tacy jak redaktorzy, graficy i programiści — mogą zmieniać. Jest wiele typów regionów szablonów, które autor może włączyć do dokumentu.

Uwaga:

Szablony pozwalają na kontrolę dużego obszaru projektu i ponowne wykorzystanie gotowych wzorców. Jeżeli chcesz użyć ponownie pojedyncze elementy projektu, takie jak informację o prawach autorskich lub logotyp, zrób z nich elementy biblioteczne.

Korzystanie z szablonów pozwala na uaktualnienie wielu stron naraz. Dokument utworzony z szablonu pozostaje połączony z tym szablonem (chyba, że został później od niego odłączony). Możesz zmienić szablon i natychmiast uaktualnić wygląd wszystkich dokumentów na nim opartych.

Uwaga:

Szablony w programie Dreamweaver różnią się od szablonów w niektórych innych programach pakietu Adobe Creative Cloud pod tym względem, że sekcje stron w szablonach programu Dreamweaver są domyślnie stałe (nieedytowalne).

Rodzaje regionów szablonu

Kiedy zapisujesz dokument jako szablon, większość regionów dokumentów jest zablokowana. Jako autor szablonu określasz, które regiony dokumentu partego na szablonie będą edytowalne poprzez wstawienie do szablonu edytowalnych regionów oraz parametrów.

W momencie tworzenia szablonu, możesz zrobić zmiany zarówno w regionach edytowalnych jak i zablokowanych. Jednak w dokumencie opartym na szablonie, użytkownik może zrobić zmiany tylko w edytowalnych regionach, zablokowane regiony nie mogą być zmieniane.

Istnieją cztery typy regionów szablonu:

Region edytowalny: Odblokowany region w dokumencie oparty na szablonie — sekcja, którą użytkownik może edytować. Autor szablonu może określić dowolny obszar szablony jako edytowalny. Aby szablon działał efektywnie, powinien zawierać co najmniej jeden edytowalny region — w innym przypadku strony opartej na tym szablonie nie można by zmienić. Szczegółowe informacje: Tworzenie regionów edytowalnych w szablonach.

Region powtarzalny: Sekcja układu dokumentu, która pozwala użytkownikowi dodawać lub usuwać kopie powtarzalnego regionu w dokumencie opartym na szablonie. Na przykład można ustawić powtarzalny wiersz tabeli. Działy powtarzalne są edytowalne, co pozwala użytkownikom szablonu zmienić treść w powtarzalnym regionie, podczas gdy sam projekt jest cały czas pod kontrolą autora szablonu.

Istnieją dwa typy regionów powtarzalnych, które można wstawiać do szablonu: powtarzalny region i powtarzalna tabela. Informacje o posługiwaniu się regionami powtarzalnymi: Tworzenie regionów i tabel powtarzalnych w programie Dreamweaver.

Region opcjonalny: Sekcja szablonu zawierająca treść (np. tekst lub obraz), która może, ale nie musi się pojawić w dokumencie. O tym, czy taka treść jest wyświetlana na stronie opartej na szablonie, decyduje użytkownik tego szablonu. Więcej informacji: Region opcjonalny.

Edytowalny atrybut znacznika: Pozwala na odblokowanie atrybutu znacznika w szablonie. Dzięki temu na stronach opartych na tym szablonie można modyfikować taki atrybut. Można na przykład „zablokować” możliwość zmiany obrazu, ale pozwolić użytkownikowi szablonu ustawić jego wyrównanie do lewej, prawej lub środka. Więcej informacji: Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver.

Kiedy tworzysz plik szablonu zapisując istniejącą stronę jako szablon, nowy szablon pojawi się w folderze Szablony i wszystkie łącza w pliku są uaktualniane tak, aby ich ścieżki względem dokumentu były prawidłowe. Później, kiedy użytkownik tworzy dokument oparty na tym szablonie i zapisuje go, wszystkie łącza względne w dokumencie są ponownie uaktualnia, aby wskazywały nadal prawidłowe pliki.

Dodając do szablonu nowe łącze relatywne względem dokumentu, łatwo jest wprowadzić złą ścieżkę, jeżeli wprowadzasz ją bezpośrednio w polu tekstowym łącz w Inspektorze właściwości. W pliku szablonu właściwą ścieżką do połączonego dokumentu jest ścieżka z folderu Szablony, a nie ścieżka z foldera dokumentu, który powstał na bazie szablonu. Używając ikony folderu lub ikony Wskazuj plik z Inspektora właściwości podczas tworzenia łącz w szablonach zapewnia prawidłowe ścieżki w łączach.

Skrypty serwerowe w szablonach oraz dokumentach opartych na szablonach

Niektóre skrypty serwerowe są wstawiane na samym początku lub końcu dokumentu (przed znacznikiem <html> lub po znaczniku </html>). Te skrypty wymagają specjalnego traktowania w szablonach i dokumentach opartych na szablonach. Normalnie, jeżeli zrobisz zmiany w skrypcie szablonu przez znacznikiem <html> lub po znaczniku </html>, to nie zostaną one przeniesione do dokumentów opartych na tym szablonie. To może spowodować błędy serwera w innych skryptach, znajdujących się w środku szablonu, które są zależne od skryptów nie przekopiowanych. Ostrzeżenie się pojawi, jeżeli zmienisz skrypt znajdujący się w szablonie przez znacznikiem <html> lub po znaczniku </html>.

Aby uniknąć tego problemu, można wstawić następujący kod w sekcji head szablonu:

<!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="true" -->

Kiedy ten kod znajduje się w szablonie, zmiany w skryptach znajdujących się przez znacznikiem <html> lub po znaczniku </html> są kopiowane do dokumentów opartych na tym szablonie. Trzeba jednak pamiętać, że nie będziesz mógł zmieniać tych skryptów w dokumentach opartych na szablonie. Ponieważ możesz zmieniać skrypty albo w szablonie, albo w dokumencie opartym na szablonie, ale nie w obu naraz.

Parametry szablonu

Parametry szablonu wskazują wartości kontrolowania zawartości w dokumentach opartych na szablonie. Parametry szablonów są przydatne do tworzenia opcjonalnych regionów, edytowalnych atrybutów znaczników lub w celu ustalenia wartości, które zostaną przekazane do załączonego dokumentu. Dla każdego parametru, wybierz nazwę, typ danych oraz domyślną wartość. Każdy parametr musi mieć niepowtarzalną nazwę, która uwzględnia wielkość znaków. Muszą one być jednym z pięciu dopuszczalnych typów danych: tekst, wartość logiczna, kolor, adres URL lub liczba.

Parametry szablony są przekazywane do dokumentu jako parametry przykładowe. W większości przypadków, użytkownik szablonu może zmienić domyślną wartość parametru, aby dopasować do swoich potrzeb wygląd dokumentu opartego na szablonie. W większości przypadków, autor szablonu może określić wartość, która pojawia się w dokumencie, w oparciu o wartość wyrażenia szablonowe.

Wyrażenie szablonowe

Wyrażenia szablonowe są formułami matematycznymi, które obliczają lub porównują wartość.

Możesz użyć wyrażenia do zachowania wartości i wyświetlenia jej w dokumencie. Na przykład wyrażenie może być tak proste jak wartość parametru, tak jak @@(Param)@@ lub bardziej złożone, jak przykładowo formuła wyznaczająca naprzemienny kolor tła wiersza w tabeli @@((_index & 1) ? czerwony: niebieski)@@.

Możesz także zdefiniować wyrażenia pojedynczych i wielokrotnych warunków if. Gdy wyrażenie jest użyte w instrukcji warunkowej, program Dreamweaver oblicza jego wartość logiczną jako true lub false. Jeżeli warunek jest spełniony, opcjonalny region pojawia się w dokumencie opartym na szablonie, jeżeli nie, region nie pojawi się.

Możesz zdefiniować wyrażenie w widoku Kod lub podczas wstawiania w oknie dialogowym Region opcjonalny.

W widoku Kod możliwe są dwa sposoby zdefiniowania wyrażeń szablonowych: za pomocą <!-- TemplateExpr expr="dane wyrazenie"--> komentarz lub @@(dane wyrazenie)@@. Kiedy wstawiasz wyrażenie w kodzie szablonu, znacznik wyrażenie pojawia się w widoku Projekt. W trakcie nadawania szablonu program Dreamweaver oblicza wyrażenie i wyświetla wartość w dokumencie opartym na szablonie.

Język wyrażeń szablonowych

Język wyrażeń szablonowych jest małym podzbiorem języka JavaScript i korzysta ze składni i kolejności wykonywania działań tego języka. Skorzystaj z operatorów JavaScript, aby napisać następujące wyrażenie:

@@(firstName+lastName)@@

Następujące funkcje i operatory są obsługiwane:

 • stałe numeryczne, stałe tekstowe (tylko w podwójnych cudzysłowach), stałe logiczne (prawda lub fałsz)

 • referencje zmiennych (lista zdefiniowanych zmiennych znajduje się w dalszej części tego rozdziału)

 • referencja pola (operator „kropka”)

 • operatory unarne: +, -, ~, !

 • operatory binarne +, -, *, /, %, &, |, ^, &&, ||, <, <=, >, >=, ==, !=, <<, >>

 • operatory warunkowe: ?:

 • nawiasy: ()

  Następujące typy danych są używane: Logiczne, zmiennoprzecinkowe zgodne z IEEE 64‑bpc, tekstowe oraz obiektowe. Szablony programu Dreamweaver nie obsługują występujących w języku JavaScript typów „null” oraz „undefined”. Nie są także obsługiwane niejawne konwersje typów skalarnych na obiekty, tak więc wyrażenie "abc".length wygeneruje błąd, a nie wynik równy 3.

  Jedyne obiekty dostępne to te, które zostały zdefiniowane w modelu obiektowym wyrażeń. Następujące zmienne są zdefiniowane:

  _document

  Zawiera na poziomie dokumentu dane szablonowe z jednym polem dla każdego parametru pochodzącego z szablonu.

  _repeat

  Tylko zdefiniowane dla wyrażeń, które występują wewnątrz powtarzalnego regionu. Zapewnia wbudowane informacje o regionie

  _index

  Numeryczny indeks (zaczynający się od zera) bieżącego powtórzenia

  _numRows

  Całkowita liczba powtórzeń w tym powtarzalnym regionie.

  _isFirst

  Prawda, jeżeli bieżące powtórzenie jest pierwsze w swoim regionie powtarzalnym

  _isLast

  Prawda, jeżeli bieżące powtórzenie jest ostatnie w swoim regionie powtarzalnym

  _prevRecord

  Obiekt _repeat dla poprzedniego powtórzenia. W przypadku pierwszego powtórzenia w regionie, próba odczytania tej własności powoduje wystąpienie błędu.

  _nextRecord

  Obiekt _repeat dla następnego powtórzenia. W przypadku ostatniego powtórzenia w regionie, próba odczytania tej własności powoduje wystąpienie błędu.

  _parent

  W przypadku zagnieżdżonego regionu powtarzalnego, to zwraca obiekt _repeat regionu powtarzalnego zawierającego dany region. W przypadku próby dostępu do tej własności spoza zagnieżdżonego regionu powtarzalnego powoduje błąd.

  Podczas obliczania wyrażenia, wszystkie pola obiektu _document oraz _repeat są niejawnie dostępne. Na przykład możesz wprowadzić title zamiast _document.title, w celu uzyskania parametru tytułu dokumentu.

  W przypadkach kiedy istnieje konflikt pomiędzy polami, pola obiektu _repeat mają pierwszeństwo nad polami z obiektu _document. Z tego powodu, nie ma konieczności jawnego odniesienia się do obiektu _document lub _repeat poza przypadkami, kiedy _document może być potrzebny w regionach powtarzalnych, które odwołują się do parametrów dokumentu przykrytych przez parametry regionu powtarzalnego.

  Kiedy używane są powtarzalne regiony, domyślnie dostępne są tylko pola najbardziej zagnieżdżonego regionu powtarzalnego. Zewnętrzne regiony musza zawierać jawne odwołania za pomocą obiektu _parent.

Wielokrotne instrukcje warunkowe w kodzie szablonu

Możesz także zdefiniować wyrażenia pojedynczych i wielokrotnych instrukcji warunkowych. Ten przykład pokazuje jak zdefiniować parametr o nazwie „Dept”, ustawić jego wartość początkową i zdefiniować wielokrotne instrukcje warunkowe, które określają, które logo będzie wyświetlane.

Następujący przykład kodu możesz wstawić do sekcji head szablonu:

<!-- TemplateParam name="Dept" type="number" value="1" -->

Następująca instrukcja warunkowa sprawdza wartość przypisaną do parametru Dept. Kiedy warunek jest spełniony, właściwy obraz jest wyświetlany.

<!-- TemplateBeginMultipleIf --> 
<!-- checks value of Dept and shows appropriate image--> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 1" --> <img src=".../sales.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 2" --> <img src=".../support.gif"> <!-- TemplateEndIfClause--> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 3" --> <img src=".../hr.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept != 3" --> <img src=".../spacer.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateEndMultipleIf -->

Kiedy tworzy się dokument oparty na szablonie, parametry szablonu są do niego automatycznie przekazywane. Użytkownik szablonu określa, który obraz należy wyświetlić.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?