Nowy panel Pliki

Informacje o zmianach wprowadzonych w panelu Pliki w wersji Dreamweaver CC 2017.

W wersji programu Adobe Dreamweaver 2017 przebudowano panel Pliki. W wyniku tych zmian niektóre opcje dostępne wcześniej w tym panelu zostały przeniesione lub zmodyfikowane. 

Panel Pliki wyświetla teraz tylko te opcje, które są potrzebne. Zależy to od etapu obiegu pracy (jeśli na przykład nie zdefiniowano jeszcze serwisu, to przyciski związane z obiegiem pracy na serwerze nie będą widoczne).

Poniżej omówiono zmiany wprowadzone w panelu Pliki oraz podano kilka ilustracji przedstawiających ekrany z wcześniejszej i z nowej wersji.

Panel Pliki w sytuacji, gdy nie zdefiniowano serwisu

Różnice między panelami Pliki Files w wersji Dreamweaver 2015 oraz Dreamweaver 2017 w sytuacji, gdy nie zdefiniowano serwisu
Różnice między panelami Pliki Files w wersji Dreamweaver 2015 oraz Dreamweaver 2017 w sytuacji, gdy nie zdefiniowano serwisu

Jeśli w programie Dreamweaver nie został jeszcze zdefiniowany serwis, panel Pliki będzie wyświetlać tylko listę plików w systemie. Wyróżni również opcję Zarządzaj serwisami, aby przypomnieć o zdefiniowaniu serwisu. 

Więcej informacji na temat definiowania serwisu: Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu.

Panel pliki po zdefiniowaniu serwisu, ale w sytuacji, gdy nie jest zdefiniowany serwer

Różnice między panelami Pliki Files w wersji Dreamweaver 2015 oraz Dreamweaver 2017 w sytuacji, gdy serwis został już zdefiniowany
Różnice między panelami Pliki Files w wersji Dreamweaver 2015 oraz Dreamweaver 2017 w sytuacji, gdy serwis został już zdefiniowany

Po zdefiniowaniu serwisu w panelu Pliki będzie widoczna struktura folderów tego serwisu oraz jego pliki. 

Większość innych opcji nie będzie widoczna, ponieważ nie zdefiniowano jeszcze serwera. Informacje o definiowaniu połączeń z serwerem: Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji.

Uwaga:

Program Dreamweaver domyślnie wyświetla tylko listę plików i folderów w serwisie. Inne szczegółowe informacje, takie jak uwagi, rozmiary i typy plików oraz informacje o zmianach, można wyświetlić po kliknięciu prawym przyciskiem myszy paska narzędziowego Pliki lokalne i wybraniu odpowiedniej pozycji z menu.

Panel Pliki w sytuacji, gdy zdefiniowano serwis

Różnice między panelami Pliki Files w wersji Dreamweaver 2015 oraz Dreamweaver 2017 w sytuacji, gdy zdefiniowano serwer oraz gdy włączono albo wyłączono pobieranie plików do edycji
Różnice między panelami Pliki Files w wersji Dreamweaver 2015 oraz Dreamweaver 2017 w sytuacji, gdy zdefiniowano serwer oraz gdy włączono albo wyłączono pobieranie plików do edycji

Po zdefiniowaniu serwera w panelu Pliki zostaną wyświetlone kolejne opcje. 

Będą to między innymi rozwijane listy serwerów: Zdalny i Testowy, a także inne opcje umożliwiające łączenie się z serwerem zdalnym i synchronizowanie, odsyłanie i pobieranie plików.

Jeśli podczas konfiguracji serwerów włączono obsługę pobierania plików do edycji, widoczne będą także ikony umożliwiające pobranie do edycji i odłożenie pliku.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online