Podręcznik użytkownika Anuluj

Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o konfigurowaniu lokalnej wersji serwisu WWW jako serwisu programu Dreamweaver oraz o używaniu okna dialogowego Zarządzaj serwisami do konfigurowania wielu serwisów i zarządzania nimi.

Chociaż w programie Dreamweaver można pracować bez skonfigurowanego katalogu głównego serwisu lokalnego, dobrą praktyką jest zakładanie takiego folderu w odniesieniu do każdego nowo tworzonego serwisu.

Gdy istnieje folder serwisu lokalnego, program Dreamweaver dysponuje informacjami o położeniu plików niezbędnymi do prawidłowego generowania wewnętrznych łączy i aktualizowania ich w przypadku przeniesienia pliku w inne miejsce w serwisie.

Więcej informacji o zaletach tworzenia serwisów lokalnych: Korzyści wynikające z utworzenia serwisu programu Dreamweaver.

Aby skonfigurować lokalną wersję serwisu, należy określić folder lokalny, w którym będą przechowywane wszystkie pliki należące do tego serwisu.

Folder lokalny może się znajdować na komputerze lokalnym lub na serwerze sieciowym. Okno dialogowe Serwis > Nowy serwis albo Serwis > Zarządzaj serwisami w programie Dreamweaver umożliwia skonfigurowanie wielu serwisów i zarządzanie nimi.

Zanim zaczniesz

Odszukaj lub utwórz na własnym komputerze folder, w którym chcesz przechowywać lokalną wersję plików serwisu. Folder ten może się znajdować w dowolnym miejscu na komputerze. Będzie to folder, który należy wybrać jako serwis lokalny w programie Dreamweaver.

Samouczek dotyczący konfigurowania nowego serwisu programu Dreamweaver można obejrzeć na stronie Definiowanie serwisu w programie Dreamweaver.

Sprawdzone procedury nazewnictwa plików i folderów

Poniżej podano ogóle wytyczne dotyczące nazewnictwa plików i folderów:

 • Nazwy plików i folderów w serwisach internetowych nigdy nie powinny zawierać spacji ani następujących znaków: /\?%*:|"<>.
 • Inne znaki specjalne są dopuszczalne, mimo to jednak lepiej ograniczyć się do znaków alfanumerycznych, dywizów i znaków podkreślenia.
 • Większość nazw plików i folderów będzie ostatecznie stanowić część adresu URL strony. Z tego względu powinny to być nazwy krótkie, ale zrozumiałe. Długie adresy URL są trudne do zapamiętania i wpisania w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych.
 • Używanie wyłącznie małych liter w nazwach plików i folderów pozwala uniknąć problemów ze znalezieniem pliku. Większość serwerów WWW korzysta z systemu Linux, w którym nazwy uwzględniają wielkość liter.

Okno dialogowe Konfiguracja serwisu

Okno dialogowe Zarządzaj serwisami zapewnia dostęp do różnych funkcji serwisu programu Dreamweaver. Za pomocą tego okna dialogowego inicjuje się proces tworzenia nowego serwisu, edytowania, powielania lub usuwania istniejącego serwisu, a także importowania lub importowania ustawień serwisu.

Aby skonfigurować serwis i zarządzać nim, skorzystaj z okien dialogowych Serwis > Nowy serwis lub Serwis > Zarządzaj serwisami.

Okno dialogowe Konfiguracja serwisu
Okno dialogowe Konfiguracja serwisu

Nowy serwis

Kliknij przycisk Nowy serwis, aby utworzyć nowy serwis programu Dreamweaver. Następnie określ nazwę i położenie nowego serwisu w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu.

Importuj serwis

Kliknij przycisk Importuj serwis, aby zaimportować serwis. Więcej informacji: Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu.

Uwaga:

Funkcja importowania umożliwia jedynie wczytanie ustawień serwisu, które zostały wcześniej wyeksportowane z programu Dreamweaver. Nie importuje natomiast plików serwisu w celu utworzenia nowego serwisu programu Dreamweaver.

W przypadku istniejących serwisów są dostępne również następujące opcje:

Usuń

 Usuwa wybrany serwis i całą jego konfigurację z listy serwisów programu Dreamweaver. Funkcja ta nie powoduje jednak usunięcia fizycznych plików serwisu. (Pliki serwisu można usunąć z komputera wyłącznie ręcznie). Aby usunąć serwis z programu Dreamweaver, zaznacz go na liście serwisów i kliknij przycisk Usuń. Tego działania nie można cofnąć.

Edytuj

 Umożliwia edytowanie takich informacji o istniejącym serwisie programu Dreamweaver, jak nazwa użytkownika, hasło i dane serwera. Aby edytować istniejący serwis, wybierz go z listy serwisów i kliknij przycisk Edytuj. (Po kliknięciu przycisku Edytuj dla wybranego serwisu zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfiguracja serwisu). Więcej informacji o edytowaniu opcji istniejącego serwisu można uzyskać po kliknięciu przycisku Pomoc na poszczególnych ekranach okna dialogowego Konfiguracja serwisu.

Powiel

 Tworzy kopię istniejącego serwisu. Aby powielić serwis, zaznacz go na liście serwisów i kliknij przycisk Powiel. Powielony serwis pojawi się na liście serwisów. Do jego nazwy zostanie dodane słowo „kopia”. Aby zmienić nazwę powielonego serwisu, kliknij przycisk Edycja, gdy serwis jest zaznaczony na liście.

Eksportuj

 Umożliwia eksportowanie ustawień wybranego serwisu do pliku XML (*.ste). Więcej informacji: Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu.

Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu

 1. W programie Dreamweaver wybierz polecenie Serwis > Nowy serwis.

 2. Upewnij się, że w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu jest wybrana kategoria Serwis.

 3. W polu tekstowym Nazwa serwisu wpisz nazwę serwisu. Nazwa ta będzie wyświetlana w panelu Pliki oraz w oknie dialogowym Zarządzaj serwisami, nie będzie natomiast wyświetlana w przeglądarce.

 4. W polu tekstowym Folder serwisu lokalnego określ wybrany wcześniej folder. Jest to folder na komputerze, w którym chcesz przechowywać lokalną wersję plików serwisu. Kliknij ikonę folderu po prawej stronie pola tekstowego, aby przejść do odpowiedniego folderu.

  Konfigurowania folderu serwisu lokalnego
  Konfigurowania folderu serwisu lokalnego

 5. Jeśli chcesz używać systemu Git do zarządzania plikami serwisu, zaznacz pole wyboru Powiąż repozytorium Git z tym serwisem. 

  • Jeśli używasz systemu Git po raz pierwszy i chcesz powiązać z nim tworzony właśnie serwis, zaznacz opcję Zainicjuj jako repozytorium Git.
  • Jeśli masz już konto Git i chcesz powiązać tworzony właśnie serwis z istniejącym repozytorium, zaznacz opcję Sklonuj istniejące repozytorium Git z adresu URL.
 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zamknąć okno dialogowe Konfiguracja serwisu. Można teraz rozpocząć pracę nad plikami serwisu lokalnego w programie Dreamweaver.

Jest to lokalizacja na komputerze lokalnym, w której będą przechowywane kopie robocze stron WWW.

Aby później opublikować te strony i w ten sposób udostępnić je odbiorcom, trzeba będzie zdefiniować również folder zdalny (lub serwer publikacji). Jest to lokalizacja na komputerze zdalnym z uruchomionym serwerem WWW, w której będą przechowywane opublikowane kopie plików lokalnych.

Informacje o definiowaniu i podłączaniu serwera zdalnego (lub serwera publikacji): Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?