Podsumowanie nowych funkcji

Dostępna jest aktualizacja programu Dreamweaver CC

Więcej informacji: Podsumowanie nowych funkcji.

Próbnik kolorów

Podczas korzystania z takich funkcji programu Dreamweaver, jak panel Projektant CSS, panel Zasoby oraz okno Preferencje można teraz używać Próbnika kolorów. Ułatwia to wybieranie szerokiej gamy barw.

Próbnik kolorów

A. Wybrany kolor B. Kolor oryginalny C. Próbki koloru D. Dodaj próbkę koloru E. Suwak Krycie F. Suwak Jasność G. Suwak Kolor H. Narzędzie Kroplomierz I. Modele kolorów J. Pole kolorów 

Nowy Próbnik kolorów w programie Dreamweaver umożliwia:

 • Wybieranie kolorów w różnych modelach (RGBa, szesnastkowy lub HSLa). Dostosowywanie jasności (F) i krycia (E) kolorów. Kombinacje kolorów można następnie zapisać w postaci próbek.
  • Aby przywrócić nowy kolor do wartości oryginalnej, kliknij kolor oryginalny (B).
  • Aby zmienić kolejność próbek, przeciągnij je na odpowiednie miejsca.
  • Aby usunąć próbkę koloru, przeciągnij ją poza panel.
 • Użyj narzędzia Kroplomierz (H), aby pobrać kolor z dowolnego miejsca na ekranie. Aby pobrać kolory z aplikacji innych niż Dreamweaver, przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy, przeciągnij kursor nad odpowiedni kolor, a następnie zwolnij przycisk.
Aby zamknąć Próbnik kolorów, naciśnij klawisz Esc.

Rozszerzenia dotyczące synchronizacji z chmurą

Synchronizacja skrótów klawiszowych i przestrzeni roboczych

Skróty klawiszowe i dostosowane przestrzenie robocze można teraz synchronizować z chmurą (i z innym komputerem, na którym zainstalowano program Dreamweaver CC — pod warunkiem, że korzysta z tego samego systemu operacyjnego).

Synchronizacja skrótów klawiszowych i przestrzeni roboczych jest domyślnie włączona. Aby ją wyłączyć, należy usunąć zaznaczenie ze stosownych opcji w oknie dialogowym Preferencje.

Okno dialogowe Preferencje

Rozszerzenia w oknie dialogowym Preferencje

Przycisk OK w oknie dialogowym Preferencje został zastąpiony przyciskiem Zastosuj. Pozwala to zmodyfikować wiele kategorii ustawień i zastosować zmiany przed zamknięciem okna.

Rozszerzenia w oknie dialogowym Preferencje

Rozszerzenia panelu Projektant CSS

Podświetlanie na żywo

W wersjach wcześniejszych niż Dreamweaver 13.1 podczas edycji właściwości selektora CSS nie można było sprawdzić, które elementy strony będą objęte wprowadzanymi zmianami.

Nowo wprowadzona funkcja podświetlania na żywo pozwala jednak na łatwe zidentyfikowanie elementów strony związanych z danym selektorem CSS. Jeśli wszystkie zmiany właściwości są pożądane, można kontynuować edycję selektora. Natomiast jeśli modyfikacje powinny zostać zastosowane tylko do konkretnego elementu, można utworzyć dla tego elementu nowy selektor CSS i dopiero wtedy zmodyfikować jego właściwości. 

Więcej informacji: Identyfikowanie elementów strony powiązanych z selektorem CSS.

Zapisywanie i przywracanie kontekstu

W programie Dreamweaver wprowadzono funkcję zapisywania i przywracania kontekstu. Pozwala to na zachowanie oryginalnego kontekstu panelu Projektant CSS we wszystkich obiegach pracy związanych z edytowaniem, dodawaniem i usuwaniem.

We wcześniejszych wersjach edytowanie lub dodawanie właściwości selektora na obliczonej liście selektorów powodowało, że okienko właściwości było przełączane na listę właściwości obliczanych. Inny przykład to dodawanie lub usuwanie wartości marginesów, które powodowało przenoszenie bloku właściwości „margin” w dół.

Problemy te rozwiązuje funkcja zapisywania i przywracania kontekstu.

Jej działanie można zaobserwować w następujących sytuacjach:

 • Monitorowanie reguł CSS — kliknij dowolny selektor w panelu Selektory. Punkt wstawiania w kodzie CSS zostanie uaktualniony.
 • Usuwanie właściwości tekstu/krawędzi lub właściwości z innych kategorii. Panel Właściwości nie utraci kontekstu.
 • Paski przewijania i karty wewnątrz panelu Właściwości pozostają niezmienione dla różnych selektorów. Jeśli przejdzie się do właściwości krawędzi w jednym z selektorów, a potem zmieni selektor na inny, to w panelu Właściwości nadal będzie wyświetlana kategoria „border” (krawędź).

Ponadto poprawiono funkcjonowanie programu w przypadku dodawania i edytowania właściwości w ramach selektora na obliczonej liście selektorów oraz edytowania i usuwania wartości marginesów.

Udoskonalenia widoku Kod

Podświetlanie numerów wierszy

W widoku Kod, aktywnym kodzie, widoku Projekt, widoku aktywnym i Inspektorze kodu podświetlane są numery wierszy, w których znajduje się punkt wstawiania. Numery wierszy są również podświetlane w przypadku wystąpienia błędu składniowego.

Podświetlanie numerów wierszy

Podświetlanie znaczników i atrybutów

Znacznik, w którym znajduje się punkt wstawiania, jest podświetlany. Jeśli punkt wstawiania znajduje się w znaczniku otwierającym, to znacznik zamykający również zostanie podświetlony (i vice versa). Podświetlanie funkcjonuje zarówno przy posługiwaniu się myszą, jak i klawiaturą. Znaczniki są podświetlane również w aktywnym kodzie i Inspektorze kodu.

Kolor podświetlenia znaczników można zmienić w oknie Preferencje (Kolorowanie kodu).

Preferencje (Kolorowanie kodu)

Wskazówki do kodu dotyczące selektorów CSS

W plikach CSS, LESS, SASS i SCSS oraz w stylach wewnętrznych można teraz wyświetlać wskazówki do selektorów „class” i „ID” obecnych w nadrzędnych plikach HTML.

Program Dreamweaver podaje wskazówki do kodu po wpisaniu znaku . lub # w powiązanym pliku CSS albo w stylu wewnętrznym w znaczniku nadrzędnego pliku HTML.

Preferencje (Wskazówki do kodu)

Skrót klawiszowy do przechodzenia na początek lub na koniec bieżącego wiersza

 • Mac: Cmd + strzałka w lewo, aby przejść na początek bieżącego wiesza. Cmd + strzałka w prawo, aby przejść na koniec bieżącego wiersza.
 • Win: Ctrl + strzałka w lewo, aby przejść na początek bieżącego wiesza. Ctrl + strzałka w prawo, aby przejść na koniec bieżącego wiersza.

Skróty klawiszowe można dostosowywać w sekcji Edycja > Skróty klawiszowe > Polecenia > Edycja kodu.

 

Integracja ze strukturą CEF

Program Dreamweaver został zintegrowany ze strukturą Chromium Embedded Framework (CEF). Jest to struktura o otwartym dostępie do kodu źródłowego, oparta na projekcie Google Chromium. Taka integracja umożliwia sterowanie wczytywaniem zasobów, nawigacją, menu kontekstowymi, drukowaniem i innymi funkcjami w programie Dreamweaver z wykorzystaniem tych samych technologii HTML5, które są dostępne w przeglądarce Google Chrome, i z podobną wydajnością działania.

Więcej informacji: Integracja ze strukturą CEF.

Uwaga: Ze względu na integrację ze strukturą CEF konieczna była zmiana sposobu wykorzystania znacznika <mm:browsercontrol> przy programowaniu rozszerzeń. Szczegółowe informacje zawiera ten artykuł.

Obsługa PHP 5.4

Pełna obsługa standardu PHP 5.4 (bez błędów składni).

Uaktualnienia programu Adobe Extension Manager

Program Adobe Extension Manager 7.1 udostępnia nowe funkcje, zwiększające możliwości w zakresie pobierania i aktualizowania rozszerzeń.

Rozszerzenia serwisu Adobe Exchange

 • Uprzednio cała zawartość przeznaczona do serwisu Adobe Exchange musiała być spakowana w pliku ZXP, tworzonym za pomocą programu narzędziowego takiego jak Adobe Exchange Packager. Serwis Adobe Exchange oraz program Extension Manager zostały zaktualizowane i umożliwiają teraz przesyłanie i instalowanie plików dowolnego typu. Oznacza to, że Adobe Exchange może obsługiwać większą liczbę aplikacji Adobe CC oraz znacznie szerszy zakres zawartości. W ramach serwisu Adobe Exchange będzie dostępna wybrana, zgodna zawartość pochodząca z serwisów Adobe Exchange Classic oraz Photoshop Marketplace.
 • Każdy może teraz wprowadzać pliki w portalu Adobe Exchange Producer Portal. Po wybraniu tej opcji serwis Adobe Exchange automatycznie spakuje zawartość w postaci niepodpisanego pliku ZXP, a program Extension Manager zainstaluje ten plik w folderze Downloads użytkownika. Będzie można ją stamtąd ładować w taki sam sposób, jak bardziej złożone, dynamiczne rozszerzenia. Ten nowy sposób obsługi zawartości jest dostępny we wszystkich aplikacjach pakietu CC zgodnych z usługą Exchange, takich jak Photoshop® CC, InDesign® CC, Illustrator® CC, Dreamweaver® CC, InCopy® CC, Prelude® CC oraz Premiere® Pro CC.

Bezpośrednie uaktualnianie rozszerzeń za pomocą programu Adobe Extension Manager

Rozszerzenie oferowane w programie Extension Manager może teraz zawierać odsyłacz do aktualizacji. Odsyłacz ten prowadzi do uaktualnionych informacji na serwerze aktualizacji udostępnianym przez dostawcę rozszerzenia. Extension Manager wyświetli aktualizacje dostępne na tym serwerze, a użytkownik będzie mógł zainicjować ich instalowanie. Jeśli poda się adres URL służący do pobierania pakietu ZXP, program Extension Manager będzie automatycznie pobierać i instalować ten pakiet. Można również podać adres strony, na której znajdują się instrukcje dla użytkownika, umożliwiające ręczne pobieranie i instalowanie aktualizacji.

Program Extension Manager pokazuje dostępność aktualizacji

Kliknij przycisk Aktualizuj, aby rozpocząć aktualizację

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto