Wyszukiwanie plików multimedialnych

W module Elements Organizer można wyszukiwać zdjęcia i pliki multimedialne według dat, podobieństwa wizualnego, ocen, albumów, lokalizacji folderów, nazw plików, typów multimediów, znaczników słów kluczowych lub innych kryteriów. Można również sortować pliki w dowolnych grupach w porządku chronologicznym, odwróconym chronologicznym lub w kolejności albumów.

Moduł Elements Organizer zapewnia kilka sposobów wyszukiwania plików multimedialnych. Do wyszukania danego elementu multimedialnego możesz użyć dowolnego lub kombinacji poniższych mechanizmów.

Panel Albumy i foldery

Zaznacz album lub folder, aby wyświetlić znajdujące się w nim pliki multimedialne. Panel można ukryć lub pokazać przy pomocy przycisku Pokaż//Ukryj panel. Znajduje się on na pasku sterowania w dolnej części okna aplikacji.

Polecenia z tego menu umożliwiają znajdowanie plików multimedialnych według daty, opisu lub notatki, nazwy pliku, historii, wersji, typu multimediów, metadanych lub wizualnego podobieństwa. Dostępne są również polecenia umożliwiające rozpoczęcie wyszukiwania zaawansowanego, znajdowanie zdjęć i plików multimedialnych, które mają nieznane daty i godziny, nie mają znaczników słów kluczowych lub nie znajdują się w żadnym albumie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie menu Znajdź.

Oś czasu

Kliknij miesiąc lub ustaw zakres, aby wyszukać zdjęcia lub pliki multimedialne chronologicznie według daty, importu sekwencji wsadowej (dostępnej na pasku Sortuj według) lub lokalizacji folderu (widok zarządzany lub widok drzewa). Wybierz Widok > Oś czasu (Ctrl/Command + L), aby wyświetlić oś czasu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyszukiwanie plików multimedialnych przy pomocy osi czasu.

Filtr oceny

Umożliwia wyświetlenie tylko tych plików multimedialnych, które mają wyższą, jednakową lub niższą ocenę w porównaniu z oceną określoną przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie elementów z dołączoną oceną.

Pole wyszukiwania

Wpisz tekst, aby znaleźć pliki multimedialne z pasującym tekstem, znajdującym się w nazwie pliku, metadanych, podpisie, notatce, dacie, nazwie albumu, ludziach, zdarzeniu lub miejscu.

Można również wybrać obraz, a następnie wybrać opcję z menu rozwijanego pola Szukaj. Dostępne są najczęstsze wyszukiwania, takie jak podobieństwo wizualne oraz duplikaty zdjęć. Możesz szybko przejść do dowolnego zapisanego wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyszukiwanie plików multimedialnych przy pomocy pola Szukaj.

Panel Znacznik słowa kluczowego

Aby wyświetlić pliki multimedialne z tym znacznikiem, należy wybrać znacznik słowa kluczowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyszukiwanie plików multimedialnych według znaczników słów kluczowych.

Pasek wyszukiwania

Przeciągnij znacznik słowa kluczowego, projektu lub album na pasek wyszukiwania, aby uszczegółowić wyszukiwanie. Domyślnie pasek wyszukiwania nie jest wyświetlany, ale pokazuje się po wykonaniu wyszukiwania.

Uwaga:

Użyj poleceń w menu Widok, aby pokazać lub ukryć typy plików, takich jak zdjęcie, film, audio, projekt oraz pliki PDF. Menu Widok ma również opcje służące do pokazywania plików multimedialnych, które zostały oznaczone jako „Ukryte”.

Różne kryteria wyszukiwania umożliwiają wydajne i łatwe wyszukiwanie plików multimedialnych. Do wykonania wyszukiwania opartego na tekście możesz użyć pola Szukaj. Wystarczy wpisać nazwę lub słowo, a moduł Elements Organizer wyświetli pliki multimedialne, które spełniają kryteria wyszukiwania. Dopasowania mogą obejmować następujące elementy:

 • Autor
 • Podpisy
 • Daty
 • Nazwy plików
 • Znaczniki słów kluczowych
 • Uwagi
 • Nazwy albumów
 • Grupy albumów
 • Marka aparatu
 • Modele aparatu
 • Ludzie
 • Miejsca
 • Zdarzenia

Wyszukiwane tekstowe wspiera również operatory: „I”, „LUB”, „NIE” o ile przed i za nimi znajduje się spacja. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyszukiwania, których można użyć do uruchomienia wyszukiwania opartego na tekście:

Kryteria wyszukiwania

Opis

Format

Przykład

Folder(Elements 12) Wyświetla elementy mediów z określonego folderufolder: <nazwa folderu>folder: rodzina

Data

Wyświetla elementy multimedialne pasujące do określonej daty.

 • Data: dd/mm/rrrr

 • Data: mm/dd/rrrr

 • Data: rrrr

 • Data: bieżący rok

 • Data: ostatni rok

 • Data: dzisiaj

 • Data: ostatni tydzień

 

Znacznik

Wyświetla elementy multimedialne pasujące do określonego znacznika.

Znacznik: <nazwa znacznika>

Znacznik: Ludzie

Nazwa pliku

Wyświetla elementy multimedialne pasujące do określonej nazwy pliku.

Nazwa pliku: <nazwa pliku>

Nazwa pliku:_MG_7409.jpg lub Nazwa pliku:_MG_7409

Podpis

Wyświetla elementy multimedialne pasujące do określonego podpisu.

Podpis: <podpis>

Podpis: Disneyland

Marka

Wyświetla elementy multimedialne pasujące do określonej marki aparatu.

Marka: <marka aparatu>

Marka: Canon

Model

Wyświetla elementy multimedialne pasujące do określonego modelu aparatu.

Model: <nazwa modelu>

Model: Canon EOS 5D

Autor

Wyświetla elementy multimedialne pasujące do określonego imienia autora.

Autor: <imię autora>

Autor: Jan

Uwagi

Wyświetla elementy multimedialne pasujące do określonych notatek.

Notatki: <notatki>

Notatki: Wycieczka do Disneylandu

LudzieWyświetla multimedia pasujące do określonych osób.Ludzie: <imię osoby>Ludzie: Jerzy
MiejsceWyświetla multimedia pasujące do określonego miejsca.Miejsce: <Nazwa miejsca>Miejsce: Disneyland
ZdarzenieWyświetla multimedia pasujące do określonego zdarzenia.Zdarzenie: <Nazwa zdarzenia>Zdarzenie: Piknik

Pole Szukaj wypełnia również listę istniejących znaczników w oparciu o wpisaną literę. Na przykład, aby wyszukać multimedia oznaczone jako „Disneyland”, wpisz literę D w polu Szukaj. Pole Szukaj wyświetli listę znaczników zaczynających się od litery D. W miarę wpisywania kolejnych liter lista będzie zmieniać się dynamicznie, wyświetlając znaczniki odpowiadające wpisywanemu tekstowi. Jeśli klikniesz dowolny element na liście, zostanie przeprowadzone wyszukiwanie dla tego znacznika, a wyniki zostaną wyświetlone w module Elements Organizer.

Lokalizowanie plików na dysku

W przypadku wysyłania pliku na serwer lub osadzania go w układzie dokumentu potrzebny jest faktyczny plik. Aby zlokalizować faktyczny plik zdjęć lub multimediów, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Wybierz zdjęcie lub klip multimedialny, którego plik chcesz znaleźć.
 2. Naciśnij klawisze Alt + Enter (Windows) lub Option + Enter (Mac OS), aby otworzyć panel Informacje.
 3. W sekcji Ogólne wyświetlona zostanie faktyczna lokalizacja na dysku. Kliknij opcję Położenie , aby otworzyć folder zawierający dany plik w Eksploratorze (Windows) lub programie Finder (Mac OS).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online