Wyszukiwanie plików multimedialnych według znaczników słów kluczowych

Wyszukiwanie plików multimedialnych przy pomocy znaczników słów kluczowych

Znaczniki słów kluczowych umożliwiają szybkie znajdowanie zdjęć i innych plików. Podczas znajdowania zdjęć i plików multimedialnych przy użyciu znaczników słów kluczowych pasek Wyszukiwanie zaawansowane wyświetla wybrane znaczniki słów kluczowych. Wyszukiwanie rozpoczyna się natychmiast po wybraniu znaczników z panelu Znaczniki słów kluczowych.

Wyszukiwanie plików multimedialnych za pomocą znaczników słów kluczowych

Wyświetlanie widoków wyników wyszukiwania znaczników słów kluczowych

Podczas wyszukiwania przy użyciu znaczników słów kluczowych wyniki wyszukiwania są grupowane w widokach najlepszych dopasowań, zbliżonych dopasowań i braku dopasowań. Domyślnie pokazywane są wyniki Najlepsze dopasowanie. Użytkownik może wybrać inne widoki.

 1. Aby otworzyć menu podręczne kryterium wyszukiwania, kliknij Opcje na pasku Znajdź.

 2. Wybierz Ukryj najlepiej dopasowane wyniki, Pokaż//Ukryj wyniki o dużym podobieństwie lub Pokaż//Ukryj niepasujące wyniki. Wyniki są pogrupowane w następujący sposób:

  Najlepsze dopasowania

  Te pliki multimedialne zawierają wszystkie znaczniki słów kluczowych z kryteriów wyszukiwania. W miarę dodawania kolejnych znaczników słów kluczowych w celu uściślenia wyszukiwania wyświetlanych jest coraz mniej najlepszych dopasowań.

  Zbliżone dopasowania

  Pliki multimedialne zawierające jeden lub więcej znaczników słów kluczowych z kryteriów wyszukiwania (ale nie wszystkie te znaczniki) są określane jako zbliżone dopasowania. Pliki multimedialne określane jako zbliżone dopasowania mają na swoich miniaturkach biały znak. Na przykład w przypadku wyszukiwania przy użyciu więcej niż jednego znacznika słowa kluczowego jako najlepsze dopasowania zostaną wyświetlone pliki multimedialne zawierające tylko jeden ze znaczników słowa kluczowego. Tę grupę należy wybrać, aby wyświetlić pliki multimedialne zawierające dowolny z szukanych znaczników słów kluczowych.

  Wskazówka: Aby po przeprowadzeniu wyszukiwania automatycznie wyświetlić zbliżone dopasowania, wybierz Edycja > Preferencje > Ogólne lub Adobe Elements Organizer 11 > Preferencje > Ogólne i wybierz polecenie Przy wyszukiwaniu pokaż zbliżone zestawy, a następnie kliknij OK.

  Brak dopasowań

  Do tych plików multimedialnych nie jest dołączony żaden ze znaczników słów kluczowych podanych w kryteriach wyszukiwania. Ich miniaturki zawierają ikonę Brak dopasowania.

Uściślanie wyszukiwania z użyciem paska wyszukiwania

Aby uściślić wyszukiwanie, należy przeciągnąć na pasek wyszukiwania dodatkowe znaczniki słów kluczowych. Pasek wyszukiwania umożliwia także wyszukiwanie plików multimedialnych używanych w albumie lub projekcie.

Przeciąganie znacznika słowa kluczowego na pasek wyszukiwania

 1. Upewnij się, że panel Znaczniki słów kluczowych jest otwarty.

 2. Przeciągnij znaczniki słów kluczowych na pasek wyszukiwania, aby uściślić wyszukiwanie. Na pasek wyszukiwania można przeciągnąć więcej niż jeden znacznik naraz. Kliknięcie z naciśniętym klawiszem Shift pozwala zaznaczyć sąsiadujące znaczniki słów kluczowych, natomiast kliknięcie z naciśniętym klawiszem Control służy do zaznaczania znaczników, które ze sobą nie sąsiadują.

 3. Na pasku wyszukiwania kliknij znacznik, kategorię lub podkategorię prawym przyciskiem myszy/kliknij z naciśniętym klawiszem Control i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Usuń [nazwa znacznika słowa kluczowego, kategorii lub podkategorii] z Wyników wyszukiwania
  • Wyklucz zdjęcia z [nazwa znacznika słowa kluczowego, kategorii lub podkategorii]
 4. Aby wyczyścić wyszukiwanie i zamknąć pasek wyszukiwania, kliknijWyczyść.

Wyszukiwanie nieoznaczonych plików multimedialnych

 1. W module Elements Organizer wybierz Znajdź > Nieoznaczone elementy.

  Wyświetlone zostają wszystkie pliki multimedialne w Twoim katalogu, które nie mają przydzielonych żadnych znaczników słów kluczowych, inteligentnych znaczników, ludzi, miejsc lub zdarzeń.

 1. Aby wrócić do wszystkich plików multimedialnych w katalogu, kliknij Wszystkie multimedia.

Znajdowanie elementów z dołączoną oceną

Filtr oceny pomaga w znajdowaniu ulubionych (lub nielubianych) zdjęć, klipów wideo i audio oraz projektów. Filtr oceny może być także używany w połączeniu ze znacznikami słów kluczowych jako kryterium wyszukiwania.

 1. W menu rankingu obok filtra oceny wybierz jedną z opcji.
  • Ocena jest większa lub równa
  • Ocena jest niższa lub równa
  • Ocena jest równa
 2. Wybierz jedną z gwiazdek w filtrze oceny.

  Wybieranie opcji z menu rankingu.

Z wyników wyszukiwania można wykluczyć pliki multimedialne. Na przykład, wykonaj wyszukiwanie w podkategorii Znajomi, a następne zastosuj opcję Wyłącz względem znacznika przyjaciela, aby pominąć te elementy multimedialne w wynikach wyszukiwania. Z wyników wyszukiwania można również wykluczyć całą kategorię lub podkategorię.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Na pasku Wyszukiwanie zaawansowane kliknij prawym przyciskiem myszy/kliknij z naciśniętym klawiszem Control znacznik plików multimedialnych, które chcesz wyłączyć z wyszukiwania i wybierz polecenie Wyłącz.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy/kliknij z naciśniętym klawiszem Control jeden lub więcej znaczników słów kluczowych na pasku wyszukiwania i wybierz polecenie Wyklucz zdjęcia zawierające [nazwa znacznika słowa kluczowego, kategorii lub podkategorii]. Znacznik można również usunąć z paska wyszukiwania, klikając go dwukrotnie.
  Uwaga:

  Na przykład, aby znaleźć wszystkie zdjęcia wykonane podczas Surfowania, ale wykluczyć te, które są Rozmyte. Inteligentne znaczniki wyświetlane są również w panelu Znaczniki słów kluczowych w widżecie Wyszukiwanie zaawansowane. Moduł Elements Organizer 11 znajdzie tylko zdjęcia ze znacznikiem słowa kluczowego Surfing, wykluczając zdjęcia, w których zastosowano inteligentny znacznik Rozmyte.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto