Wyświetlanie informacji o organizacji sprzedawcy

Użyj serwisu Reseller Admin Console, aby wyświetlić szczegółowe informacje o swojej organizacji.

Jak wyświetlać szczegółowe informacje na temat organizacji

Zaakceptowanie zaproszenia do dołączenia do planu Adobe Value Incentive Plan w roli sprzedawcy daje dostęp do serwisu Reseller Console.Aby wyświetlić stosowne informacje o organizacji, zaloguj się do pulpitu nawigacyjnego Reseller Console i kliknij ikonę Szczegóły organizacji. W kolejnym oknie wyświetlone zostaną następujące szczegóły:

  • Główna osoba kontaktowa
  • Szczegóły organizacji
Uwaga:

Jeśli dane Twojej organizacji w którymkolwiek momencie wymagają aktualizacji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla sprzedawców produktów firmy Adobe.

Główna osoba kontaktowa

Sekcja Główna osoba kontaktowa zawiera następujące dane głównej osoby kontaktowej:

Pole

Opis

Identyfikator sprzedawcy

Wyświetla niepowtarzalny numer identyfikacyjny organizacji.

Główna osoba kontaktowa / administrator sprzedawcy

Wyświetla imię i nazwisko oraz adres e-mail głównej osoby kontaktowej lub administratora konta partnera.

Dane głównej osoby kontaktowej

Szczegóły organizacji

Sekcja Szczegóły organizacji zawiera następujące informacje o Twojej organizacji sprzedawcy:

Pole

Opis

Nazwa organizacji

Oficjalna nazwa organizacji sprzedawcy.

Kraj/region

Kraj, w którym znajduje się sprzedawca.

Adres

Ulica, miejscowość i kod pocztowy.

Dowiedz się więcej o dostępie do Reseller Console

Zobacz następujące strony, aby dowiedzieć się wszystkiego o Reseller Console.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto