Zarządzanie licencjami klientów

Dowiedz się, jak zarządzać licencjami dla swoich klientów.

Wprowadzenie

Gdy do klienta zostanie wysłane zaproszenie do programu Value Incentive Plan, natychmiast otrzymuje on identyfikator VIP ID i można dodawać do jego konta produkty, tworząc autoryzacje zakupu (PA).

PA zawiera datę wdrożenia, wdrożone produkty i numer zamówienia użytkownika końcowego. Obecnie autoryzacje zakupu nie są dostępne w przypadku zamówień licencji dla urządzeń instytucji edukacyjnych.

Uwaga:

Zamówienia na licencje dla urządzeń instytucji edukacyjnych można składać bezpośrednio w firmie Adobe.

Jak zarządzać autoryzacjami zakupu

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć autoryzację zakupu i dodać licencje dla swoich klientów:

 1. W zakładce Plany na stronie Dane klienta kliknij opcję Utwórz nową autoryzację zakupu.

  Tworzenie autoryzacji zakupu

 2. Otworzy się następujące okno dialogowe.

  Tworzenie autoryzacji zakupu

 3. Wybierz typ licencji z listy jako dla przedsiębiorstw lub dla zespołów.

 4. Wybierz produkt z listy i wpisz liczbę licencji.

 5. Aby dodać kolejne produkty, kliknij ikonę plusa , a następnie podaj informacje o tych produktach.

 6. Można także opcjonalnie wprowadzić numer zamówienia (PO) otrzymany od klienta.

 7. Kliknij opcję Utwórz autoryzację zakupu. Utworzona zostanie autoryzacja zakupu dla klienta.

Aby wypełnić autoryzację zakupu, kierownik ds. współpracy z klientami przesyła zamówienie za pomocą portalu licencjonowania Adobe, podając informacje o autoryzacji zakupu. Zamówienie należy złożyć w ciągu 30 dni od utworzenia autoryzacji zakupu. Jeśli zamówienie nie zostanie złożone w ciągu 30 dni, konto klienta zmieni status na Zaległe.

Uwaga:

Przejdź do narzędzia Reseller Console i sprawdź okres, na jaki trzeba zamówić stanowiska. Informacje na temat obliczania okresu zawiera Przewodnik po programie VIP.

Autoryzację zakupu można anulować i usunąć objęte nią produkty. Jeśli zamówienie zostało już złożone w firmie Adobe, to trzeba również wystąpić o autoryzację zwrotu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dowiedzieć się, jak anulować autoryzację zakupu dla klienta.

 1. Na stronie Dane klienta przewiń do sekcji Historia zamówień i autoryzacji.

 2. Kliknij ikonę [X]. Autoryzacja zakupu zostanie pomyślnie anulowana.

  Uwaga:

  Oczekującą autoryzację zakupu można anulować tylko wtedy, gdy użytkownik nie jest przypisany do licencji.

Zarządzanie odnowieniami

Podsumowanie odnowienia pomaga partnerom i wewnętrznym współpracownikom w wyborze odpowiednich kodów SKU produktów w celu odnowienia członkostwa VIP. Podsumowanie kwalifikujących się odnowień licencji VIP powstanie 60 dni przed terminem odnowienia lub 90 dni przed datą rocznicy.

Uwaga:

Przetworzone zamówienia odnowienia będą dostępne w sekcji Historia odnowień menu Dane konta VIP.

Administratorzy programu VIP otrzymają powiadomienia e-mail od firmy Adobe dotyczące odnowienia w następujących terminach:

 • E-mail dotyczący odnowienia 30 dni przed datą rocznicy.
 • E-mail dotyczący minionego terminu odnowienia w dniu, w którym przypada data rocznicy.
 • Jeśli żadne zakupy nie zostaną przetworzone, klient otrzyma jeszcze powiadomienie przed odebraniem mu dostępu do oprogramowania.

Administratorzy kont VIP będą również powiadamiani za pomocą banera wyświetlanego w Admin Console.

Uwaga:

Przetworzone zamówienia odnowienia będą dostępne w sekcji Historia odnowień menu Dane konta VIP.

Dowiedz się więcej o dostępie do Reseller Console

Zobacz następujące strony, aby dowiedzieć się wszystkiego o Reseller Console.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?