Rabaty i programy cenowe Adobe dla organizacji non-profit

Kryteria kwalifikacji do programu dla organizacji non-profit

Firma Adobe oferuje globalne upusty cenowe dla organizacji non-profit w ramach programów VIP (Value Incentive Plan) oraz TLP (Transactional Licensing Program). Sprawdź, czy Twoja organizacja może skorzystać ze specjalnych cen dla organizacji non-profit oferowanych przez firmę Adobe. 

Kwalifikujące się organizacje

Organizacja pozarządowa lub non-profit w Stanach Zjednoczonych musi być zakwalifikowaną w ramach części 501(c) 3 amerykańskiego kodeksu podatkowego publiczną organizacją charytatywną zgodnie z wytycznymi urzędu skarbowego (Internal Revenue Service, IRS). Poza Stanami Zjednoczonymi organizacje muszą być zakwalifikowane lub zarejestrowane jako publiczne organizacje charytatywne zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami (i posiadać zaświadczenie o zwolnieniu z opodatkowania, jeśli jest wymagane). Jeśli takie lokalne prawa nie istnieją, wówczas organizacje muszą spełniać kryteria równoważne publicznej organizacji charytatywnej w USA. Kwalifikujące się organizacje nie mogą działać z intencją generowania zysków i powinny kierować się misją mającą na celu pomoc lokalnej społeczności, na przykład w postaci:

 • pomocy biednym,
 • wspomagania edukacji,
 • wspomagania sytuacji socjalnej i społecznej,
 • ochrony kultury,
 • ochrony lub odbudowywania środowiska naturalnego,
 • ochrony praw człowieka.

Niekwalifikujące się organizacje

Bez względu na określone powyżej warunki następujące rodzaje klientów zarejestrowanych lub zakwalifikowanych jako podmioty typu non-profit nie mogą korzystać z oferty cenowej firmy Adobe dla organizacji non-profit:

 • organizacje, które nie otrzymały w swoim kraju statusu oficjalnej organizacji charytatywnej;
 • fundacje prywatne;
 • szpitale, kliniki lub zakłady świadczące bezpośrednią opiekę zdrowotną (z wyjątkiem ośrodków FQHC w Stanach Zjednoczonych);
 • systemy zarządzania opieką zdrowotną, ośrodki opieki zdrowotnej, organizacje HMO i PPO oraz inne organizacje ochrony zdrowia; laboratoria badawcze finansowane przez rząd;
 • organizacje i agencje rządowe, włącznie z międzynarodowymi organizacjami rządowymi i podmiotami ONZ;
 • szkoły i uczelnie;
 • organizacje polityczne lub lobbystyczne;
 • organizacje pracownicze lub bractwa;
 • stowarzyszenia handlowe i komercyjne;
 • osoby fizyczne.

Polityka antydyskryminacyjna

Organizacje, które przy zatrudnianiu, wynagradzaniu, dostępie do szkoleń lub usług, wypowiadaniu umów albo przyznawaniu awansów lub emerytur kierują się dyskryminacją z uwagi na rasę, kolor skóry, płeć, narodowość, religię, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciową lub sposób jej ekspresji, status materialny, fakt zajścia w ciążę, orientację seksualną, przynależność polityczną, członkostwo w związkach oraz status weterana w sposób niedopuszczony przez prawo, nie kwalifikują się do udziału w tym programie.

Odpowiednia identyfikacja

Organizacja musi być w stanie potwierdzić swój status zwolnienia z podatku na podstawie ważnych dokumentów podatkowych z kraju jej siedziby 

Chcesz kupić?

Aby znaleźć plan najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom, skontaktuj się z działem sprzedaży Adobe lub najbliższym autoryzowanym sprzedawcą rozwiązań Adobe.

W niektórych regionach firma Adobe prowadzi dystrybucję oprogramowania we współpracy z partnerem — firmą TechSoup. Jeśli Twoja organizacja ma konto TechSoup, możesz się na nie zalogować i sprawdzić dostępne dla niej promocje i rabaty.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto