Czy podczas próby udostępnienia łącza lub zaproszenia współpracownika do zasobu Creative Cloud lub Document Cloud widzisz następujące błędy?

„Włączono ograniczenia udostępniania. Przedsiębiorstwo włączyło ograniczenia udostępniania, dlatego nie można zaprosić tego użytkownika. Więcej informacji.”

Z czego wynikają te błędy?

Ograniczenia udostępniania są związane z nową funkcją o nazwie Ustawienia zasobu, włączoną przez administratora z działu informatycznego w Twoim przedsiębiorstwie w celu poprawy ochrony zasobów. Pomaga to uniknąć przypadkowego naruszenia regulaminów bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i jego zasad związanych z prawem własności do danych.

Jest to funkcja mająca zastosowanie tylko do użytkowników posługujących się identyfikatorem Adobe Enterprise ID lub Adobe Federated ID, ale nie użytkowników korzystających z indywidualnych identyfikatorów Adobe ID.

Administrator może wybrać jedną z trzech wartości opcji Ustawienia zasobu, reprezentujących różne poziomy ograniczeń udostępniania.

  • Bez ograniczeń: Jest to ustawienie domyślne, które zezwala użytkownikom na udostępnianie łączy publicznych i współpracowanie nad udostępnionymi folderami i dokumentami z dowolną osobą w przedsiębiorstwie i poza nim.
  • Bez udostępniania łącza publicznego: Uniemożliwia udostępnianie łączy publicznych i korzystanie z innych funkcji publikacji (pełną listę podano poniżej). Użytkownicy nadal mogą współpracować nad folderami i dokumentami z dowolną osobą spoza przedsiębiorstwa.
  • Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny: Ta opcja uniemożliwia udostępnianie łączy publicznych i korzystanie z innych opcji publikacji. Zapobiega także zapraszaniu do współpracy nad folderami i dokumentami jakichkolwiek osób, które nie należą do domen przypisanych, zaufanych albo dodanych do białej listy. Administrator działu informatycznego ustawia to ograniczenie współpracy na poziomie całej organizacji zewnętrznej (lub domeny), a nie w odniesieniu do konkretnych osób z zewnątrz.

Poniżej wymieniono funkcje publikacji w programach Creative Cloud i Document Cloud, które zostaną wyłączone po wybraniu opcji Bez udostępniania łącza publicznego lub Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny. Nie można wyłączyć współpracy nad udostępnionymi folderami i dokumentami w odniesieniu do użytkowników z domen przypisanych, zaufanych lub dodanych do białej listy przez przedsiębiorstwo.

Creative Cloud

Aplikacja Ograniczane funkcje
Creative Cloud Assets Współpracuj, Udostępnij w usłudze Slack, Wyślij łącze
Biblioteki Creative Cloud Współpracuj, Udostępnij w usłudze Slack, Wyślij łącze
Adobe XD Usługi publikacji
InDesign Publish Online
Spark Publikuj
Rejestruj Udostępnij, Współpracuj
Aplikacja mobilna Creative Cloud Utwórz łącze, Współpracuj
Behance Utwórz projekt
Portfolio Publikuj

Document Cloud

Aplikacja Ograniczane funkcje
Aplikacje komputerowe Acrobat i Reader Udostępnianie
Usługi WWW (cloud.acrobat.com)
Udostępnianie
Wtyczka Send & Track do programu Outlook Udostępnianie
Aplikacje mobilne (w tym Acrobat i Scan) Udostępnij łącze, Udostępnij łącze Document Cloud

Uwaga:

Ustawienia te nie wpływają na funkcje programu Adobe Sign, które będą nadal działać w oczekiwany sposób.

Konsekwencje restrykcyjnych ustawień zasobów

Po wybraniu opcji Bez udostępniania łącza publicznego wszystkie istniejące łącza publiczne zostaną wyłączone i usunięte. Użytkownicy mający te łącza nie będą już mogli uzyskać dostępu do powiązanej z nimi zawartości. Wybranie opcji Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny spowoduje wyłączenie i usunięcie istniejących łączy publicznych, a także wycofanie i usunięcie wszystkich istniejących instancji współpracy nad folderami lub dokumentami. W obu tych przypadkach nie można zatrzymać ani cofnąć procesu usuwania zainicjowanego w momencie, gdy administrator zmienia ustawienie zasobów.

Aby zmienić możliwości udostępniania w przyszłości, administrator może przywrócić mniej restrykcyjne ustawienie tej opcji.

Co można zrobić

Jeśli spotykasz się z komunikatami o błędzie związanym z ograniczeniami udostępniania, skontaktuj się z administratorem i zapytaj, która wartość opcji Ustawienia zasobu została wybrana w przedsiębiorstwie oraz jakie firmy znajdują się na liście dozwolonych domen zewnętrznych. Jeśli chcesz nadal udostępniać zasoby przedsiębiorstwa określonym osobom lub firmom zewnętrznym, zwróć się do swojego administratora z prośbą o wykonanie następujących czynności.

  • W przypadku firm zewnętrznych, na przykład agencji: Poproś administratora o dodanie domeny tej agencji do białej listy domen.
  • W przypadku osoby pracującej na zlecenie: Poproś administratora o utworzenie dla tej osoby identyfikatora Adobe Enterprise ID lub Federated ID należącego do Twojego przedsiębiorstwa.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online