Czy podczas próby udostępnienia łączy lub zaproszenia współpracowników do zasobów Creative Cloud lub Document Cloud występują następujące błędy?

„Włączono ograniczenia udostępniania. Przedsiębiorstwo włączyło ograniczenia udostępniania, dlatego nie można zaprosić tego użytkownika. Więcej informacji.”

Z czego wynikają te błędy?

Ograniczenia udostępniania są związane z nową funkcją o nazwie Ustawienia zasobu, włączoną przez administratora z działu informatycznego w Twoim przedsiębiorstwie w celu poprawy ochrony zasobów. Pomaga to uniknąć przypadkowego naruszenia regulaminów bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i jego zasad związanych z prawem własności do danych.

Ta funkcja nie dotyczy użytkowników posiadających indywidualne konto Adobe ID.

Administrator może wybrać jedną z trzech wartości opcji Ustawienia zasobu, reprezentujących różne poziomy ograniczeń udostępniania.

  • Brak ograniczeń: Jest to ustawienie domyślne. Użytkownicy mogą udostępniać publiczne łącza oraz współpracować nad udostępnianymi folderami i dokumentami z dowolną osobą w przedsiębiorstwie i poza nim.
  • Bez udostępniania łącza publicznego: Uniemożliwia udostępnianie łączy publicznych i korzystanie z innych funkcji publikacji (pełną listę podano poniżej). Użytkownicy nadal mogą współpracować nad folderami i dokumentami z dowolną osobą spoza przedsiębiorstwa.
  • Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny: Ta opcja uniemożliwia udostępnianie łączy publicznych i korzystanie z innych opcji publikacji. Zapobiega także zapraszaniu do współpracy nad folderami i dokumentami jakichkolwiek osób, które nie należą do domen przypisanych, zaufanych albo dozwolonych domen zewnętrznych. Administrator działu informatycznego ustawia to ograniczenie współpracy na poziomie całej organizacji zewnętrznej (lub domeny), a nie w odniesieniu do konkretnych osób z zewnątrz.

Poniżej wymieniono funkcje publikacji w rozwiązaniach Creative Cloud i Document Cloud, które zostaną wyłączone po wybraniu opcji Bez udostępniania łącza publicznego lub Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny. Nie można wyłączyć współpracy nad udostępnionymi folderami i dokumentami w odniesieniu do użytkowników z domen przypisanych, zaufanych lub dozwolonych przez przedsiębiorstwo.

Creative Cloud

Aplikacja Ograniczane funkcje
Creative Cloud Assets Współpracuj, Udostępnij w usłudze Slack, Wyślij łącze
Biblioteki Creative Cloud Współpracuj, Udostępnij w usłudze Slack, Wyślij łącze
Adobe XD Usługi publikacji
InDesign Publish Online
Spark Publikuj
Rejestruj Udostępnij, Współpracuj
Aplikacja mobilna Creative Cloud Utwórz łącze, Współpracuj
Behance Utwórz projekt
Portfolio Dostęp do serwisu Portfolio, tworzenie wersji roboczych i publikowanie

Document Cloud

Aplikacja Ograniczane funkcje
Aplikacje komputerowe Acrobat i Reader Udostępnianie
Usługi WWW (cloud.acrobat.com)
Udostępnianie
Adobe Document Cloud do programu Microsoft Outlook Udostępnianie
Aplikacje mobilne (w tym Adobe Scan i Acrobat) Udostępnianie łączy, w tym łączy Document Cloud

Uwaga:

Ustawienia te nie wpływają na funkcje programu Adobe Sign, które będą nadal działać w oczekiwany sposób.

Konsekwencje restrykcyjnych ustawień zasobów

Po wybraniu opcji Bez udostępniania łącza publicznego wszystkie istniejące łącza publiczne zostaną wyłączone i usunięte. Użytkownicy mający te łącza nie będą już mogli uzyskać dostępu do powiązanej z nimi zawartości. Użycie opcji Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny powoduje dezaktywację i usunięcie istniejących łączy publicznych. Wszystkie istniejące instancje współpracy nad folderami i dokumentami zostaną dezaktywowane i usunięte. W obu tych przypadkach po wybraniu opcji przez administratora procesu usuwania nie można już zatrzymać ani wycofać.

Aby zmienić możliwości udostępniania w przyszłości, administrator może przywrócić mniej restrykcyjne ustawienie tej opcji.

Co można zrobić

Jeśli napotkasz problemy związane z ograniczeniami udostępniania w przedsiębiorstwie, skontaktuj się z administratorem, aby poznać ustawienia zasobów przedsiębiorstwa oraz dozwolone domeny zewnętrzne. Jeśli chcesz nadal udostępniać zasoby przedsiębiorstwa określonym osobom lub firmom zewnętrznym, zwróć się do swojego administratora z prośbą o wykonanie następujących czynności.

  • W przypadku firm zewnętrznych, na przykład agencji: Poproś administratora o zezwolenie na dostęp do domeny takiej agencji.
  • W przypadku freelancerów: Poproś administratora IT o wydanie identyfikatora należącego do przedsiębiorstwa.