Uwaga:

  Usługa Typekit zmieniła nazwę na Adobe Fonts i wchodzi teraz w skład Creative Cloud i innych subskrypcji. Więcej informacji.

Przypisując plan obejmujący przestrzeń dyskową i usługi, można włączać lub wyłączać poszczególne usługi dla tego profilu produktów. Włączanie lub wyłączanie usług pozwala kontrolować dostęp użytkowników profilu produktów do konkretnych usług.

Uwaga:

Usługi można włączać lub wyłączać dla całego profilu produktów, ale nie dla poszczególnych użytkowników.

Włączając i wyłączając usługi, warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • Jeśli użytkownik należy do wielu profili produktów lub w ramach jednego planu produktów jest uprawniony do korzystania z wielu planów Pojedyncza aplikacja, to będzie miał on dostęp do określonej usługi, dopóki jest ona włączona w co najmniej jednym z planów. Użytkownikowi jest przypisywana suma zbiorów uprawnień.
 • Użytkownik planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw, który obejmuje usługi, może również mieć osobiste konto Adobe ID z planem Creative Cloud dla pojedynczych osób. Użytkownik będzie nadal mieć dostęp do wszelkich usług wyłączonych w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw, ale objętych jego planem indywidualnym. Taki sam scenariusz uprawnień dotyczy użytkowników, którzy korzystają z próbnego planu Creative Cloud obejmującego przestrzeń dyskową i usługi.
 • W przypadku użytkownika korzystającego z aplikacji stacjonarnych operacja włączenia lub wyłączenia usług wejdzie w życie dopiero po zamknięciu i ponownym otwarciu aplikacji przez użytkownika.
 • Natomiast w przypadku użytkownika korzystającego z usługi internetowej lub aplikacji mobilnej Creative Cloud operacja włączenia lub wyłączenia usług wchodzi w życie wtedy, gdy użytkownik wyloguje się, a następnie zaloguje ponownie.

Użytkownicy Creative Cloud osiągają najlepsze rezultaty, gdy są włączone wszystkie usługi. Wyłączenie usług spowoduje, że nie będzie działać wiele funkcji Creative Cloud.

Modyfikowanie listy włączonych usług

Podczas tworzenia lub edytowania profilu produktów można modyfikować listę usług dostępnych dla jego użytkowników. Szczegółowe instrukcje: Tworzenie profili produktów i zarządzanie nimi.

Podczas edytowania profilu produktów można stworzyć własną listę usług widocznych w sekcji Włączone usługi, wybierając te usługi, które mają być dostępne dla użytkowników danego profilu produktów.

Przykład 1: Podczas edytowania profilu produktów Document Cloud można wybrać usługi, które mają być dostępne dla użytkowników.

Profil produktów — Document Cloud

Przykład 2: Podczas edytowania profilu produktów Creative Cloud Wszystkie aplikacje — 2 GB można wyłączyć te usługi, które nie powinny być dostępne dla użytkowników.

Lista włączonych usług

Podstawowe usługi Creative Cloud

Niektóre usługi nie są wyświetlane w serwisie Adobe Admin Console, stanowią podstawowe składniki produktu i są zawsze włączone w planach obejmujących przestrzeń dyskową. Takie podstawowe usługi nie są konfigurowalne. Poniżej znajduje się lista podstawowych usług:

 • Synchronizacja plików
 • Synchronizacja ustawień
 • Współpraca
 • Przestrzeń dyskowa
 • Biblioteki Creative Cloud
 • Creative Cloud Market
 • Color CC

Informacje o usługach, które można włączać i wyłączać w serwisie Adobe Admin Console, zawiera sekcja Usługi opcjonalne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online