Problem

Po umieszczeniu pliku PSD lub otwarciu pliku zawierającego łącze do pliku PSD program Illustrator zwraca następujący błąd:

„Plik nie może zostać odczytany.”

W pliku PSD zdefiniowano kanał kolorów dodatkowych z książką kolorów dodatkowych, której nie zainstalowano w tym wystąpieniu programu Adobe Illustrator.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Zmiana koloru w programie Photoshop na kolor spoza książki

Razem z twórcą pliku określ, których książek kolorów użyto przy definiowaniu kanałów kolorów dodatkowych. Następnie zainstaluj w systemie te książki kolorów. Twórca pliku może także zmodyfikować obraz zgodnie z poniższym opisem za pomocą wspólnej dla obu stron książki kolorów.

  1. Otwórz plik PSD w wystąpieniu programu Photoshop zawierającym niezbędne książki kolorów.
  2. Otwórz panel Kanały i kliknij dwukrotnie kanał kolorów dodatkowych.

  3. Kliknij kolor w oknie dialogowym Opcje kanału kolorów dodatkowych.

  4. Zanotuj wartości LAB, a następnie wybrać wspólną książkę kolorów z menu podręcznego Książki.
  5. Kliknij przycisk wybieraka i w razie potrzeby dostosuj wartości LAB.
  6. Kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje kanału kolorów dodatkowych.

  7. Wybierz opcję Zapisz jako i zapisz wersję pliku lub zastąp istniejący plik. 

Rozwiązanie 2: Osadzenie pliku PSD w programie Illustrator z wprowadzoną książką kolorów

Jeśli chcesz mieć pewność, że inni użytkownicy otworzą dany plik programu Illustrator niezależnie zainstalowanych książek kolorów, zamiast podawać odnośnik do obrazu, osadź go. Umieść obraz ponownie i wyłącz opcję Podaj odnośnik lub użyj poniższej metody:

  1. Zaznacz obraz.
  2. W menu podręcznym panelu Łącza wybierz pozycję Osadź obraz.

Dodatkowe informacje

Jedną z najczęstszych przyczyn tego problemu jest użycie nowych bibliotek cyfrowych PANTONE® PLUS dla Adobe® CS. Podczas definiowania kanałów kolorów dodatkowych za pomocą tych bibliotek upewnij się, że zainstalowane je mają także inni użytkownicy z tymi plikami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dostępność bibliotek cyfrowych PANTONE® PLUS.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online