Najpierw wykonaj ten krok: Aktualizuj sterowniki karty GPU urządzeń.

Zapoznaj się z artykułem o aktualizowaniu sterowników urządzeń: Wydajność procesora GPU programu Illustrator | Aktualizacje sterownika. Większość problemów z kartą procesora GPU da się rozwiązać poprzez zaktualizowanie do najnowszej wersji.

Problem: błędy lub nieoczekiwane działanie, gdy funkcje wykorzystujące procesor GPU są włączone

Niektórzy użytkownicy doświadczają problemów z funkcjami wykorzystującymi procesor GPU w programie Adobe Illustrator. Niektóre z tych problemów to:

 • Wyrenderowana grafika jest wyświetlana postrzępiona/czarna/biała
 • Program Illustrator zawiesza się
 • Dokumenty są wyświetlane w kolorze czarno-białym
 • Pojawia się komunikat o błędzie, że funkcje wydajności procesora GPU nie są dostępne w dokumencie, nad którym obecnie pracujesz.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Zaktualizuj sterowniki oprogramowania karty procesora GPU

Funkcje wykorzystujące procesor GPU w programie Illustrator CC działają najlepiej z najnowszymi, zaktualizowanymi sterownikami karty graficznej. Zapoznaj się z tym artykułem o aktualizowaniu sterowników urządzeń: Wydajność procesora GPU programu Illustrator | Aktualizacje sterownika.

Rozwiązanie 2: rozpocznij z czystym plikiem preferencji

 1. Zamknij program Illustrator, jeśli jest uruchomiony.
 2. W zależności od używanego systemu operacyjnego przejdź do ścieżki:
  Mac OS: /Users/<user>/Library/Preferences/Adobe Illustrator
  Windows: %appdata%\Adobe
 3. Zmień nazwę folderu preferencji:
  Mac OS: zmień nazwę folderu 22.0.0 na 22.0.0_old
  Windows: zmień nazwę folderu Adobe Illustrator 22 Settings na Adobe Illustrator 22 Settings_old
 4. Uruchom ponownie program Illustrator i sprawdź, czy funkcje wykorzystujące procesor GPU działają zgodnie z oczekiwaniami.

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że karta procesora GPU jest domyślna dla wszystkich działań związanych z wyświetlaniem

Przyczyna: W przypadku laptopów z wbudowaną kartą graficzną (zintegrowanym procesorem GPU) i dodatkowym (dodatkowym procesorem GPU) użytkownicy zgłaszają, że program Adobe Illustrator nie wybiera dostępnego dodatkowego procesora GPU. Illustrator domyślnie korzysta ze zintegrowanego procesora GPU. Po uruchomieniu program Adobe Illustrator używa tego samego sprzętu, który uruchamia wyświetlacz laptopa. Jeśli Twój dodatkowy procesor GPU nie renderuje wyświetlacza laptopa, program Illustrator użyje zintegrowanego procesora GPU.
 
Możliwe rozwiązania: Jeśli masz dodatkowy procesor GPU, aby korzystać z funkcji wydajności procesora GPU w programie Illustrator, upewnij się, że dodatkowy procesor GPU zasila wszystkie funkcje związane z wyświetlaniem na laptopie.
 • Korzystając z ustawień BIOS, upewnij się, że dodatkowy procesor GPU jest używany domyślnie. Jeśli to możliwe, wyłącz wbudowany procesor GPU.
 • W ustawieniach systemu operacyjnego upewnij się, że dodatkowy procesor GPU jest używany jako domyślny, aby sterować wszystkimi funkcjami wyświetlania. Na przykład w przypadku procesorów GPU NVIDIA można użyć panelu sterowania NVIDIA do ustawienia globalnej opcji, która zapewnia, że ​​domyślny procesor GPU używany do wszystkich funkcji wyświetlania będzie korzystał ze sprzętu NVIDIA.
 • Użyj oprogramowania menedżera urządzeń, aby wyłączyć wbudowany procesor GPU. Powoduje to, że komputer domyślnie wybiera dodatkowy procesor GPU.

Ważna uwaga: Korzystanie z urządzenia z dodatkowym procesorem GPU powoduje wzrost zużycia energii i znaczne skrócenie żywotności baterii przy zasilaniu z baterii. Spowoduje to skrócenie czasu pracy laptopa, zanim będzie można go podłączyć do źródła zasilania.

Rozwiązanie 4: W przypadku, gdy funkcje wydajności procesora GPU przestają działać w dokumencie

Możliwe przyczyny: Program Illustrator może napotkać obiekt lub grafikę w dokumencie, który powoduje, że procesor GPU przestaje działać dla danego dokumentu.  
 
Możliwe rozwiązania: 
 • Kliknij Widok > Podgląd GPU
 • Zapisz dokument, a następnie zamknij go i otwórz ponownie.

Czy błąd nadal występuje? Wyślij nam przykładowy plik i informacje wymagane w sekcji Wyślij informacje o rozwiązywaniu problemów dotyczących programu Adobe.

Wyślij informacje dotyczące rozwiązywania problemu do firmy Adobe

Zachęcamy do wysłania wiadomości e-mail do firmy Adobe (sharewithai@adobe.com) w celu dalszego rozwiązywania problemu.

Jeśli ekran jest czarno-biały i resetowanie preferencjiniepomaga, wyślij nam następujące informacje:

 • Plik GPU Sniffer [zastąp pl_PL informacjami odpowiednimi dla lokalizacji] z komputera:
  Mac OS: ~/Library/Preferences/Adobe Illustrator 22 Settings/Locale/pl_PL/AISniffer
  Windows: %AppData%\Adobe\Adobe Illustrator 22 Settings\Locale\pl_PL\x_64\AISniffer
 • AI folderu preferencji
 • Wersję systemu operacyjnego
 • Liczbę podłączonych monitorów i ich rozdzielczość wyświetlaczy
 • Czy możesz pomyślnie utworzyć nowy dokument?

Jeśli program Illustrator zawiesza się, wyślij nam następujące informacje:

 • Dziennik błędu.
 • Plik GPU Sniffer [zastąp pl_PL informacjami odpowiednimi dla lokalizacji] z komputera:
  Mac OS: ~/Library/Preferences/Adobe Illustrator 22 Settings/Locale/pl_PL/AISniffer
  Windows: %AppData%\Adobe\Adobe Illustrator 22 Settings\Locale\pl_PL\x_64\AISniffer
 • Wersję systemu operacyjnego
 • Liczbę podłączonych monitorów i rozdzielczość ich wyświetlaczy

Sposób obejścia problemu

Przełącz na tryb wyświetlania z wykorzystaniem procesora CPU (Cmd/Ctrl+E)

Naciśnij Cmd/Ctrl+E, aby przełączyć na tryb wyświetlania z wykorzystaniem procesora CPU, aby dalej móc korzystać z programu Illustrator. Zachęcamy jednak do wysłania poniższych potrzebnych informacji do zespołu odpowiedzialnego za program Illustrator w celu dalszego rozwiązywania problemu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online