Usuwanie problemów z funkcją Wydajność GPU

Czy program Illustrator ulega awarii, renderowana grafika jest nierówna lub pojawia się komunikat o błędzie informujący, że funkcje GPU są niedostępne? Wypróbuj poniższe rozwiązania.

Najpierw wykonaj ten krok: Aktualizuj sterowniki sprzętowe karty graficznej (GPU).

Zapoznaj się z artykułem dotyczącym usuwania błędów przez aktualizowanie sterowników urządzeń: Wydajność procesora GPU programu Illustrator | Aktualizacje sterownika. Większość problemów z kartą procesora GPU da się rozwiązać poprzez zaktualizowanie do najnowszej wersji.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Rozpocznij z pustym plikiem preferencji

 1. Zamknij program Illustrator, jeśli jest uruchomiony.
 2. W zależności od używanego systemu operacyjnego przejdź do ścieżki:
  Mac OS: /Users/<user>/Library/Preferences/Adobe Illustrator
  Windows: %appdata%\Adobe
 3. Zmień nazwę folderu preferencji:
  Mac OS: Zmień nazwę folderu 22.0.0 na 22.0.0_old
  Windows: Zmień nazwę folderu Adobe Illustrator 22 Settings na Adobe Illustrator 22 Settings_old
 4. Uruchom ponownie program Illustrator i sprawdź, czy funkcje wykorzystujące procesor GPU działają zgodnie z oczekiwaniami.

Rozwiązanie 2: Usuń problemy z funkcją Wydajność GPU występujące w dokumencie

Potencjalne przyczyny: W pliku programu Illustrator może znajdować się obiekt lub kompozycja, która powoduje zatrzymanie funkcji GPU w danym dokumencie.

Rozwiązanie: 

 • Kliknij polecenie Widok > Podgląd GPU.
 • Zapisz dokument, a następnie zamknij go i otwórz ponownie.

Czy błąd nadal występuje? Prześlij przykładowy plik do Adobe do dalszej analizy.

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że karta procesora GPU jest domyślna dla wszystkich działań związanych z wyświetlaniem

Przyczyna: W przypadku laptopów z wbudowaną kartą graficzną (zintegrowanym procesorem GPU) i dodatkową (dodatkowym procesorem GPU) użytkownicy zgłaszają, że program Adobe Illustrator nie wybiera dostępnego dodatkowego procesora GPU. Illustrator domyślnie korzysta ze zintegrowanego procesora GPU. Po uruchomieniu program Adobe Illustrator używa tego samego sprzętu, który uruchamia wyświetlacz laptopa. Jeśli dodatkowy procesor GPU nie jest używany do generowania obrazu na ekranie laptopa, program Illustrator użyje zintegrowanego procesora GPU.

Potencjalne rozwiązania: Jeśli w urządzeniu jest dodatkowy procesor GPU, to aby korzystać z funkcji Wydajność GPU w programie Illustrator, należy sprawdzić, czy ten dodatkowy procesor GPU obsługuje wszystkie funkcje związane z wyświetlaniem na laptopie.

 • Korzystając z ustawień BIOS, upewnij się, że dodatkowy procesor GPU jest używany domyślnie. Jeśli to możliwe, wyłącz wbudowany procesor GPU.
 • W ustawieniach systemu operacyjnego upewnij się, że dodatkowy procesor GPU jest używany jako domyślny, aby sterować wszystkimi funkcjami wyświetlania. Na przykład w przypadku procesorów GPU NVIDIA można użyć panelu sterowania NVIDIA do ustawienia globalnej opcji, która zapewnia, że ​​domyślny procesor GPU używany do wszystkich funkcji wyświetlania będzie korzystał ze sprzętu NVIDIA.
 • Użyj oprogramowania menedżera urządzeń, aby wyłączyć wbudowany procesor GPU. Powoduje to, że komputer domyślnie wybiera dodatkowy procesor GPU.

Ważna uwaga: Korzystanie z urządzenia z dodatkowym procesorem GPU powoduje wzrost zużycia energii i znaczne skrócenie żywotności baterii przy zasilaniu z baterii. Spowoduje to skrócenie czasu pracy laptopa, zanim będzie można go podłączyć do źródła zasilania.

Nie udało się usunąć awarii? Pomóż nam w analizie problemu

Naciśnij Cmd/Ctrl+E, aby przełączyć na tryb podglądu z wykorzystaniem procesora CPU, co pozwoli nadal korzystać z programu Illustrator. Wyślij jednak wiadomość e-mail do firmy Adobe (sharewithai@adobe.com) w celu dalszego diagnozowania problemu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto