Proces sprawdzenia, czy na komputerze zainstalowane są najnowsze sterowniki karty graficznej składa się z dwóch kroków:

 1. Identyfikacja producenta mikroukładu posiadanej karty GPU
 2. Aktualizacja sterowników karty GPU

Identyfikacja producenta mikroukładu posiadanej karty GPU

 1. Uruchom program Illustrator.

 2. Otwórz panel Preferencje (Ctrl + K lub menu Edycja > Preferencje).

 3. Na karcie Wydajność procesora GPU sprawdź nazwę producenta wymienioną w polu Jednostka GPU — szczegóły.

 4. Zastosuj procedurę opisaną poniżej, aby zaktualizować sterownik urządzenia danego producenta.

Aktualizacja sterowników karty graficznej

Ważne: Ta procedura opisuje sposób aktualizacji sterowników używanej karty graficznej. Jeśli w komputerze zainstalowano kilka kart GPU różnych producentów, należy zaktualizować sterowniki poszczególnych kart.

Intel

 • W przypadku korzystania z karty GPU opartej na architekturze mikroukładu Intel możliwe jest, że producent nie posiada jeszcze najbardziej aktualnych sterowników. 

Aby wyszukać najnowsze sterowniki, postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie: http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-033916.htm.

Intel (urządzenia Surface Pro)

 1. Pobierz plik zip zgodny z konfiguracją komputera z następującej strony:
 2. Przyciśnij jednocześnie klawisze Windows + X i wybierz konsolę Menedżer urządzeń.
 3. Jeśli pojawią się monity Kontroli konta użytkownika, udziel niezbędnych uprawnień, aby kontynuować.
 4. W konsoli Menedżer urządzeń rozwiń część Karty graficzne.
 5. Prawym przyciskiem myszy kliknij węzeł Grafika Intel, a następnie wybierz opcję Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 6. Wybierz opcję przeglądania komputera w celu znalezienia wymaganego oprogramowania sterownika.
 7. Kliknij opcję Mam dysk, a następnie wybierz katalog, w którym znajduje się plik .zip pobrany w kroku 1.
 8. W pliku .zip zlokalizuj i otwórz folder Grafika.
 9. Kliknij przycisk Dalej. Kliknięcie przycisku Dalej powoduje rozpoczęcie instalacji sterownika.
 10. Po wyświetleniu się monitu uruchom ponownie komputer.

NVIDIA

 1. Przejdź do strony: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us.
 2. Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki posiadanej karty GPU.

AMD (ATI itp.)

 1. Na komputerze z systemem Windows naciśnij klawisze Windows + R.
 2. Wpisz nazwę devmgmt.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. W konsoli Menedżer urządzeń rozwiń węzeł Karty graficzne.
 4. Kliknij prawym przyciskiem kartę GPU, w której chcesz zaktualizować sterowniki i wybierz opcję Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania sterownika, a następnie zamknij konsolę Menedżer urządzeń.

Uwaga:

Jeśli zainstalowano więcej kart GPU opartych na AMD/ATI, zaktualizuj je również. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online