Rozwiązywanie problemów z zapisywaniem plików w programie Illustrator

Masz problem z zapisaniem pliku w programie Illustrator? Poniżej znajdują się potencjalne rozwiązania, które można wypróbować.

Poniżej przedstawiono niektóre problemy, które można napotkać podczas zapisywania plików programu Illustrator:

Problem 1: Plik programu Illustrator (.ai) jest zgłaszany jako uszkodzony

Rozwiązanie 1: Zapisz plik w innym formacie

Zmień format pliku .ai na inny (.svg, .png, .jpg, .ps), a następnie ponownie spróbuj zapisać plik.

Głębokie łącze programu Adobe Illustrator

Wypróbuj samodzielnie
Zapisz plik .ai w innym formacie w kilku prostych krokach.

Wykonaj następujące czynności, aby zapisać plik w formacie Post-Script (PS):

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. Określ wymagane ustawienia drukowania.

 3. Wybierz Plik programu Adobe Postcript z menu Drukarka i wybierz Zapisz.

 4. Wpisz nazwę pliku, w tym rozszerzenie .ps, a następnie wybierz OK (Windows) lub Zapisz (macOS).

 5. Otwórz plik programu PostScript w programie Illustrator i spróbuj zapisać go w formacie .ai.

Rozwiązanie 2: Skopiuj zawartość do nowego pliku

 1. Usuń z grafiki niechciane elementy, takie jak zbłąkane punkty, niepomalowane obiekty i puste ścieżki tekstowe. Wybierz kolejno Obiekt > Ścieżka > Wyczyść...

 2. Zachowaj warstwy kompozycji w nowym pliku. W panelu Warstwy > Więcej opcji wybierz Wklejanie z zapamiętaniem warstwy.

 3. Wybierz grafikę, a następnie wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.

 4. Wybierz kolejno Plik > Nowy, aby utworzyć nowy plik.

 5. Wybierz kolejno Edytuj > Wklej na wierzch w nowym pliku, aby wkleić grafikę na właściwym miejscu na stronie.

Rozwiązanie 3: Zidentyfikuj i usuń uszkodzone komponenty

Aby określić, czy obiekt jest uszkodzony, usuń go z nowego pliku, a następnie otwórz go ponownie. 

Wykonaj poniższe czynności, aby zidentyfikować uszkodzony wzór, gradient lub kolor niestandardowy.

 1. Wybierz kolejno Edycja > Zaznacz wszystko, a następnie zmień wypełnienie i pomaluj na kolor czarny procesowy.

  Zmiana wypełnienia i obrysu może spowodować utratę przejrzystości i informacji o warstwach.

 2. Jeśli problem nie wystąpi ponownie w nowym pliku, utwórz ponownie wzór, gradient lub kolor dodatkowy w oryginalnym pliku.

Wykonaj następujące czynności, aby usunąć uszkodzone próbki, kolory niestandardowe, grupy kolorów, pędzle, symbole i style:

 • Wybierz Zaznacz wszystkie nieużywane w panelu Próbki, a następnie wybierz Usuń.

  Usuń wszystkie nieużywane w panelach Pędzle, Symbole i Style.

Wykonaj następujące czynności, aby przekonwertować uszkodzony obiekt tekstowy na kontury lub zmienić jego czcionkę:

 1. Wybierz kolejno Obiekt > Odblokuj wszystkie.

 2. Wybierz kolejno Edycja > Zaznacz wszystko.

 3. Wybierz kolejno Tekst > Czcionka i wybierz czcionkę nieużywaną w dokumencie.

  Aby uniknąć uszkodzenia obiektów tekstowych w przyszłości, zainstaluj ponownie problematyczną czcionkę z oryginalnego dysku.

Problem wciąż występuje?

 • Wypróbuj inne rozwiązania wymienione na tej stronie. Jeśli nie działa żadne rozwiązanie, utwórz ponownie plik w programie Illustrator po ponownym zapisaniu lub odtworzeniu grafiki, szablonu czy kolorów niestandardowych oryginalnego pliku. 
 • Mogą to być problemy związane z plikami, takie jak pamięć, uprawnienia dostępu, sieć lub nośniki wymienne. Zidentyfikuj problemy związane z plikami i wypróbuj proponowane rozwiązania, aby dowiedzieć się więcej o problemie.

Problem 2: Błąd 5000 podczas zapisywania pliku.

Błąd przy zapisywaniu pliku programu Illustrator

Rozwiązanie:

Jeśli nie masz odpowiednich uprawnień do folderu, do którego próbujesz zapisać plik, lub jeśli folder jest zablokowany, pojawi się błąd 5000. Zaktualizuj uprawnienia do folderu lub zapisz plik w innym folderze.


Skontaktuj się z nami

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe Illustrator.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?