Zapowiedzi technologii

Wypróbuj funkcje programu Adobe Illustrator, które wciąż znajdują się w fazie zapowiedzi technologii

W ramach inicjatywy Zapowiedź technologii udostępniane są wstępne wersje opracowywanych nowych funkcji programu Illustrator, które można wypróbować. Prace nad nimi nie są w pełni ukończone, dlatego należy używać ich ostrożnie.

W wersji programu Illustrator z października 2021 r. w ramach zapowiedzi technologii została wprowadzona funkcja „Wektoryzacja” (w programie Illustrator na iPadzie). 

Co to jest zapowiedź technologii?

Zapowiedź technologii to etykieta funkcji, która jest wprowadzana z ograniczonymi możliwościami. Gdy prace nad taką funkcją się zakończą, etykieta zapowiedzi technologii zostanie usunięta.

Czym się różni funkcja w wersji Beta od zapowiedzi technologii?

Funkcje beta są zasadniczo dostępne tylko w wersjach beta, natomiast zapowiedzi technologii są dostępne w ramach pełnej wersji. Co więcej, funkcja zostaje przeniesiona do kategorii zapowiedzi technologii z wersji beta dopiero po poprawie jej jakości i funkcjonalności na podstawie opinii użytkowników.

Kiedy pojawi się ostateczna wersja tych funkcji?

Chcielibyśmy otrzymać Twoją opinię na temat funkcji Wektoryzacja, aby dalej ją udoskonalać. Gdy zakończą się prace nad funkcją, etykieta Zapowiedź technologii zostanie usunięta.

Czy są jakieś ograniczenia w korzystaniu z tych funkcji?

Nie. Można nadal korzystać z nich w podobny sposób, jak z każdej innej funkcji. Jednak użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z ograniczeniami tych funkcji przed ich użyciem.

Czy można korzystać z obsługi klienta?

Częściowo tak. Ze względu na to, że te funkcje są w wersji zapowiedzi, pełna obsługa klienta może nie być obecnie możliwa.

Wektoryzacja (iPad)

Obrazy rastrowe (JPEG, PNG, PSD i inne) można teraz konwertować na grafikę wektorową i edytować kompozycję. Zrób zdjęcie lub umieść obraz zapisany na iPadzie, przekonwertuj go na obraz wektorowy i użyj opcji Wektoryzacja, aby zmodyfikować właściwości obrazu wektorowego. Obraz taki można również przekonwertować na obiekt wektorowy za pomocą wypełnień, obrysów i ścieżek, które można edytować.

Wektoryzacja
Rozwijanie wektoryzacji grafiki

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?