Ulepszone warstwy

Panel Warstwy w programie InCopy zapewnia lepszą kontrolę nad dokumentami. W warstwie można ukrywać i blokować pojedyncze elementy strony. Zobacz Korzystanie z warstw.

Zapisywanie wzrostu wydajności

Zamykanie dokumentów i zapisywanie zmian w wielu wątkach jest szybsze niż było wcześniej dzięki wdrożeniu wielowątkowości. Użyj panelu Zadania tła (Okno > Narzędzia > Zadania tła), aby obejrzeć postęp trwających procesów.

Panel Wskazówki narzędzi

Panel Wskazówki narzędzi zawiera wszystkie zachowania ukrytych klawiszy modyfikatorów dostępne dla aktualnie wybranego narzędzia. Zobacz Zobacz wskazówki narzędzi.

Pomoc społeczności

Serwis Adobe Community Help oferuje dostęp do pełnej dokumentacji produktów Adobe, materiałów szkoleniowych stworzonych przez społeczność użytkowników oraz zawartości edukacyjnej innego rodzaju, dostępnej w serwisie Adobe.com. Serwis Adobe Community Help zawiera przeglądarkę opartą na środowisku AIR, która wyświetla najnowszą zawartość pomocy elektronicznej. Gdy połączenie z siecią WWW jest niedostępne, przeglądarka domyślnie wyświetla lokalną wersję pomocy.

Serwis ten zawiera również moderowane przez ekspertów komentarze i oceny, które użytkownicy wystawiają dokumentacji Adobe, artykułom bazy wiedzy, samouczkom i innym materiałom.

Edycja oryginału wielu zaznaczonych elementów

Jeśli na stronie lub w panelu Łącza zaznaczonych zostanie wiele wstawionych obrazów, to można wybrać polecenie Edytuj oryginał, aby otworzyć te obrazy w odpowiednich dla nich aplikacjach do edycji. Zobacz Edycja oryginalnego elementu.

Różne usprawnienia

Powiększanie z okien dialogowych

Do powiększania i zmniejszania dokumentu przy otwartym modalnym oknie dialogowym w widoku Układ można teraz użyć skrótów klawiaturowych. Naciśnij Ctrl+- lub Ctrl+= (Windows) albo Command+- lub Command +=.

Pola wyboru Podgląd notatki

Program InCopy pamięta teraz, czy pole wyboru Podgląd jest wybrane w oknie dialogowym po wyjściu i ponownym uruchomieniu.

Opcja Sortuj

Okno dialogowe Drukuj zawiera opcję Sortuj, która pomaga uniknąć konieczności ręcznego sortowania wydruków.

Nowa czcionka domyślna

Domyślna czcionka została zmieniona z Times (Mac) i Times New Roman (Windows) na wieloplatformową wersję czcionki OpenType o nazwie Minion Pro Regular.

Zwijanie wielu łączy do tego samego źródła

W programie InCopy CS5 łącza do obrazów wstawionych w danym dokumencie wiele razy zwijane są do pojedynczego rzędu w panelu Łącza. Zwijanie tego rodzaju można teraz wyłączyć przy użyciu nowej opcji w oknie dialogowym Opcje panelu.

Zmienione lub przesunięte polecenia menu

Następujące polecenia menu mają nowe położenie.

Wskazówka: Wybierz polecenie Okno > Obszar roboczy > [Nowy], aby podświetlić polecenia nowych oraz poprawionych funkcji.

Polecenie programu InCopy CS4

Polecenie programu InCopy CS5

Widok > Pokaż/Ukryj krawędzie ramek, Pokaż/Ukryj przydzielone ramki, Pokaż/Ukryj hiperłącza

Widok > Dodatki > Pokaż/Ukryj krawędzie ramek, Pokaż/Ukryj przydzielone ramki, Pokaż/Ukryj hiperłącza

Okno > Tekst i tabele > Style komórki / Style znakowe / Style akapitowe > Style tabel

Okno > Style > Style komórki / Style znaku / Style akapitu / Style tabeli

Okno > Znaczniki

Okno > Narzędzia > Znaczniki

Okno > Skrypty

Okno > Narzędzia > Skrypty

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online