Tworzenie i używanie obiegów pracy w programie InCopy

W programie Adobe® InCopy® istnieje możliwość tworzenia nowych dokumentów lub pracy z dokumentami, które są powiązane z aplikacją Adobe® InDesign®. Podczas pracy z dokumentami połączonymi dopuszcza się więcej niż jeden wątek InCopy w pliku InDesign, w zależności od danego systemu obiegu pracy. Autorzy, edytorzy i projektanci mogą pracować równocześnie na tym samym dokumencie InDesign, bez nadpisywania swojej pracy.

Informacje o obiegach pracy InCopy

Ścisła integracja pomiędzy programami InCopy i InDesign umożliwia zastosowanie takiego obiegu pracy, w którym autorzy, edytorzy i projektanci mogą pracować równocześnie na tym samym dokumencie InDesign, bez nadpisywania swojej pracy. Obieg pracy umożliwia sprawdzanie plików wychodzących i przychodzących, dla zachowania ich spójności.

Użytkownicy programu InCopy mogą wyświetlać ich część zawartości plików w kontekście układów, bez konieczności instalacji aplikacji InDesign. Używając programu InCopy, autorzy i edytorzy mogą w pełni kontrolować tekst wraz z jego funkcjami, takimi jak stosowanie stylów formatowania (importowanych zwykle z programu InDesign), dopasowywanie, zmiana umiejscowienia końców wierszy i stron, określanie zasad dzielenia wyrazów, kerning itd. Użytkownicy programu InCopy mogą importować grafiki wzbogacające ich wątki i wykonywać na tych grafikach pewne przekształcenia (np. skalowanie i kadrowanie). Po zapisaniu zawartości w programie InCopy, dokument może być uaktualniany w programie InDesign. Oprócz tego, użytkownicy aplikacji InDesign mogą dzielić się uaktualnieniami z użytkownikami programu InCopy, zapewniając w ten sposób dostęp do najnowszych kopii swoich dokumentów.

Integracja systemu polega na dostosowaniu współpracy aplikacji InCopy i InDesign, określając i definiując system obiegu pracy dla danej grupy. System obiegu pracy wpływa na tworzenie plików, ich zgodność (z serwerem podstawowym) i wyświetlanie. Programy InCopy i InDesign obsługują różne systemy obiegu pracy, w tym wbudowany system uruchamiany przez wtyczkę InCopy® LiveEdit Workflow dla małych grup roboczych. Szczegółowe informacje na temat systemu obiegu pracy są dostępne u integratora systemu.

Omówienie dokumentów dołączonych (zarządzanych)

Dołączony dokument InCopy jest plikiem z zawartością (tekstową lub graficzną), umieszczony w otwartym dokumencie InDesign lub pliku przydziału. Zawartość jest związana z układem InDesign i dlatego jest zarządzana przez dokument InDesign. Użytkownik programu InDesign tworzy tego rodzaju łącze w programie InDesign. Nie można go utworzyć, ani nim zarządzać, w programie InCopy. Powiązanie z InDesign można utworzyć zanim użytkownik InCopy zacznie pisać i edytować tekst, w trakcie pisania, albo po zakończeniu pracy nad tekstem. Po dołączeniu zawartości użytkownik programu InCopy widzi układy stron, style i inne elementy, tak jak wyglądają one w programie InDesign (nie może ich jednak zmieniać).

Dołączone dokumenty posiadają kilka cech dodatkowych:

  • Praca z dołączonym plikiem może obejmować prawie wszystkie aspekty odnoszące się do tekstu. Na przykład można określić opcje formatowania tekstu, zmianę czcionek, wykonywanie innych funkcji edycji i opracowywania plików w ramach projektowania i formatowania układu InDesign oraz danego systemu obiegu pracy. Nie można jednak zmieniać ramek tekstowych lub graficznych, układu kolumn, sekwencji wątku lub innych elementów projektu, które są określane w programie InDesign.

  • Dołączona zawartość jest zarządzana przez dany system obiegu pracy, gdzie jest zablokowana dla zapewnienia kontroli dostępu. System może oferować kilka opcji otwierania dołączonych wątków, polegających na przykład na sprawdzaniu każdego pliku InCopy pod względem pracy samodzielnej. Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji systemu obiegu pracy, u administratora lub poprzez sprawdzenie zawartości używanej aplikacji InCopy, jeśli obieg pracy używa wtyczek InCopy LiveEdit Workflow.

Praca z plikami zawierającymi kilka wątków

Podczas pracy z dokumentami połączonymi dopuszcza się więcej niż jeden wątek InCopy w pliku InDesign, w zależności od danego systemu obiegu pracy. Plik z wieloma wątkami musi być utworzony w programie InDesign tak samo, jak plik przydziału lub plik InDesign z dołączoną zawartością InCopy. Program InCopy nie może być używany do tworzenia dokumentów z wieloma wątkami. Szczegółowe instrukcje znajdują się w dokumentacji systemu obiegu pracy.

Wielokrotne wątki są wyświetlane w widokach Korekty szpaltowej i Wątku oddzielnie, z separatorem wątku. Separator wątku ułatwia dostęp do każdego wątku utworzonego w dokumencie InDesign.

Separator wątku zawiera tytuł wątku oraz przyciski Rozwiń i Zwiń, umożliwiające wyświetlanie i ukrywanie każdego wątku. Jeśli wątek jest zwinięty, to jego tekst jest ukryty, a separator wątku pozostaje widoczny w panelu edycji.

Separator wątku

A. Przycisk rozwijania i zwijania B. Nazwa wątku C. Separator wątku 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?